Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MAIVOR mobila arbetssätt inom vård och omsorg Digital nyckelhantering Tids- och insatsregistrering Mobil dokumentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MAIVOR mobila arbetssätt inom vård och omsorg Digital nyckelhantering Tids- och insatsregistrering Mobil dokumentation."— Presentationens avskrift:

1

2 MAIVOR mobila arbetssätt inom vård och omsorg Digital nyckelhantering Tids- och insatsregistrering Mobil dokumentation

3 Digital nyckelhantering Omsorgstagarens dörr öppnas med hjälp av en mobil handenhet, t.ex. en smartphone eller en surfplatta Låsenhet installeras på inner-, och vid behov på ytterdörr Viktigt att de som kan och vill öppna sin dörr, även fortsättningsvis ska göra det En traditionell nyckel ska dock alltid förvaras på servicehuset

4 Digital nyckelhantering

5 Låsenhet

6 Nyttor med digital nyckelhantering Minskar tidsåtgången för hantering av konventionella nycklar Medarbetare behöver inte ”vänta” på nycklar, alternativt lämna en nyckel till en kollega utan att detta loggas Olika aktörer (hemtjänst, hemsjukvård) kan oberoende av varandra eller varandras nycklar genomföra hembesök Säkrare loggkontroller Mer effektivt då larmanrop ska åtgärdas Frigör tid för andra arbetsuppgifter Medarbetare inom vård och omsorg får ta del av teknik som finns tillgänglig i samhället Telefonen/surfplattan kan spärras direkt vid förlust

7 Rollbeskrivning Verksamhetsombud Utförare Hemtjänst Rollen som verksamhetsombud för utförare innebär att du ansvarar för att stödja dina kollegor inom din verksamhet. Främst berör det: Den dagliga dokumentationen kring brukare/kunder/klienter och avser både användandet av systemstöd, rutiner, riktlinjer och mallar. Digital nyckelhantering kring brukare/kunder/klienter och avser både användandet av systemstöd, rutiner och riktlinjer. Tids- och insatsregistrering kring brukare/kunder/klienter och avser både användandet av systemstöd, rutiner och riktlinjer. Uppdraget utförs inom ramen för ordinarie tjänst.

8 Arbetsuppgifter, Verksamhetsombud Utbildning och support Hjälpa kollegorna inom den egna utförarens verksamheter med dokumentationsfrågor i Treserva Utbilda och hjälpa kollegorna inom den egna utförarens verksamheter med digital nyckelhantering Utbilda och hjälpa kollegorna inom den egna utförarens verksamheter med tids- och insatsregistrering Anmäla ärenden vidare till Användarstöd för Vård och Omsorg vid behov

9 Arbetsuppgifter, forts Kravfångst Fånga upp och framföra krav och förändringsbehov till Objektspecialister via ändringsbegäran Delta i mötesfora Verksamhetsombudsmöte sammankallande: Objektspecialist Ordinarie verksamhetsmöte – informera om och ta emot Treservarelaterad information för vidarebefordran till Objektspecialist Ordinarie verksamhetsmöte – informera om och ta emot information angående digital nyckelhantering för vidarebefordran till Objektspecialist Ordinarie verksamhetsmöte – informera om och ta emot information angående tids- och insatsregistrering för vidarebefordran till Objektspecialist Delta i andra möten vid behov

10 Arbetsuppgifter, forts Utbildning Objektspecialisten tar fram utbildningsmaterial som används av verksamhetsombuden i introduktions- och vidareutbildning av Treservaanvändare inom den egna utförarens verksamheter. Objektspecialisten och leverantören tar fram utbildningsmaterial som används av verksamhetsombuden i introduktions- och vidareutbildning av digital nyckelhantering användare inom den egna utförarens verksamheter. Objektspecialisten och leverantören tar fram utbildningsmaterial som används av verksamhetsombuden i introduktions- och vidareutbildning av tids- och insatsregistrering användare inom den egna utförarens verksamheter.

11 Tidsplan Digital nyckelhantering – Start i Ryd 2016-05-24 Tids- och insatsregistrering – Start inledande område 2016-10-17 Mobil dokumentation – Datum ej fastställt

12 Utrullningsschema Ryd (Leanlink) Skäggetorp (Humana) Dildar omsorg Skäggetorp (Attendo) Vikingstad (Attendo) Nykil (Attendo) Blandaren (Leanlink) Blandaren (Bräcke) Östgötagatan (Humana) Aspen (Leanlink) DAL-teamet City (Leanlink)

13 Hjälmsätersgatan (Leanlink) Solrosen (Humana) Översten (Humana) Stolplyckan (Humana) Trägårn (Humana) Tannefors (Attendo) Tannefors (Bräcke) Johannelund (Aleris) Johannelund (Berzelii)

14 Räknestickan (Attendo) Ekbacken (Leanlink) Möjetorp (Vardaga) Ullstämma (Vardaga) Ramstorp (Humana) Berga (Humana) Tröskaregatan (Leanlink) Torparegatan (Leanlink) Kärna (Attendo) Kärna (Leanlink) Vretaliden/Härnebacken (Leanlink)

15 Linghem (Leanlink) Sturefors/Bestorp (Leanlink) Ulrika (Ulrika hemtjänst) Slaka vård och omsorg AB Livskvalité AB Service och omsorg Blåklint omsorg ISA Omsorg Hemsjukvården, beräknat datum november 2016

16 Frågor och funderingar?


Ladda ner ppt "MAIVOR mobila arbetssätt inom vård och omsorg Digital nyckelhantering Tids- och insatsregistrering Mobil dokumentation."

Liknande presentationer


Google-annonser