Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppstartsmöten budget Grupp 1-4 Oktober 2012 NEKKtarinen, Intraservice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppstartsmöten budget Grupp 1-4 Oktober 2012 NEKKtarinen, Intraservice."— Presentationens avskrift:

1 Uppstartsmöten budget Grupp 1-4 Oktober 2012 NEKKtarinen, Intraservice

2

3 Ge en översiktlig beskrivning av utformningen och tillämpningen av budget i Nekksus. Gå igenom vilka lokala förberedelser som krävs för budget i Nekksus. Vi träffas idag för att…

4 Agenda 9.00Välkomna Utformning och tillämpningar Förutsättningar Ca 10.00Kaffepaus Förberedelser/Svarsmall Support och kommunikation Önskemålsmall 11.00Tack för idag!

5 Utformning och tillämpning budget i Nekksus Inmatning av kommunbidrag sker av central systemförvaltning. Konto 8101 och 8102 stängda för bokning för förvaltningarna. Knapp för automatisk beräkning av nämndbidrag (ifylles i svarsmall). Knapp för sociala avgifter (en beräkning per förvaltning – ifylles i svarsmall). Ett antal periodnycklar finns i ett centralt register. Så få som möjligt! Förvaltningen väljer vilka nycklar som ska vara synliga (ifylles i svarsmall). Möjlighet till att göra en ”manuell” nyckel. En default nyckel väljs för varje kontogrupp per förvaltning. Om någon periodnyckel ej väljs så sätts default till 12 delar (ifylles i svarsmall).

6 Modell för hantering av bokning nämndbidrag KontoVerkMotpartObjektJanFebMarsAprilMaj osvÅrstotal Övriga intäkter Lön ersättn förmån Soc avg o pensions Förbrukningsmaterial Övriga kostnader Summa 8111 Summa Summa ansvar 1234 B100 G100 B100 G100 B100 G100 B100 G100 IIII XYYXXXYYXXXYYXXXYYXX 1 000 -2 000 -1 000 -2 000 -1 000 2 000 1 000 2 000 0 1 000 -2 000 -1 000 -2 000 -1 000 2 000 1 000 2 000 0 1 000 -2 000 -1 000 -3 000 -1 000 2 000 1 000 -1 000 3 000 0 1 000 -2 000 -1 000 -15 000 -1 000 -18 000 -1 000 2 000 1 000 15 000 1 000 18 000 0 1 000 -2 000 -1 000 -3 000 -1 000 2 000 1 000 3 000 0 12 000 -24 000 -12 000 -15 000 -3 000 -42 000 -12 000 24 000 12 000 15 000 3 000 42 000 0 Boka nämndbidrag Ansvar: 1234 KontoVerkMotpartTextfältJanFebMarsAprilMaj osvÅrstotal 8111A200 IIII 1234 -2 000 -3 000 - 18 000 - 3 000 -42 000 8101A200N900 Centralt ansvar: 9999 Från kommunbidragsbokningen I textfältet på transaktionen läggs uppgift om från vilket ansvar motbokningen hänför sig.

7 Utformning och tillämpning budget i Nekksus För budget finns inget ”budgetförslag”. Jämförelsekolumnerna, senaste prognos 2012, budget 2012 och utfall 2012 skapar raderna i mallen där användaren sedan matar in budget. Rapporterna Budgetanalys och Motpartsavstämning budget. Rapporten Anställningsinformation (per ansvar och kostnadsfördelning styr) Förändring av rapporten Lönekostnad individnivå (konton 50-55 ingår nu) Parallella konto och organisationsstrukturer för 2012 och 2013.

8 Förutsättningar budget 2013 i Nekksus Planerat driftstopp i Nekksus produktionsmiljö den 11 oktober då vi driftsätter budgetfunktionaliteten. Prognosprocess oktober pågår samtidigt, dvs vecka 42-46. Utbildning budget tisdag den 23 oktober på förmiddagen. Budget 2013 genereras tisdagen den 30 oktober och budgetuppgifterna blir då synliga för er i Nekksus. Viktigt att ändra till annan inmatare och godkännare alternativt till ”blank”. Driftstart för budget måndag den 5 november. Godkännandereglerna för senast pågående prognos används för budget (prognos oktober) Läs igenom dokumentet Utformningsprinciper och tillämpningar budget tillägg och budgetinstruktionen. Se även uppdaterat dokument Utformningsprinciper Utdata, prognos och budget. Frågor och funderingar?

9 Kaffepaus 10 min Vilka utmaningar tror du att din förvaltning kommer ställas inför i och med detta byte av systemstöd för budget?

10 Förberedelser för budget i Nekksus Viktigt att ni går igenom organisationsträdet! Ta del av instruktion 2 (ändringar av koddelar och underkoder) Om stor omorganisation ska ske – kontakta gärna projektet för vägledning. Viktigt att ni aldrig återanvänder gamla ansvar! Kontrollera att inmatare och godkännare är gällande för budget. Ta fram tidplan och instruktioner för det lokala arbetet. Planera för lokal utbildning (boka lokal osv). Dokument som skickades ut 18 september: A.Budgetinstruktion B.Svarsmall – svara senast 5 oktober

11 Svarsmall budgetinstruktion FlikAtt göra 1Bekräfta vilka koddelar som ska vara synliga i den enkla respektive detaljerade mallen 2Ange vilka periodnycklar som ska vara synliga/valbara på er förvaltning 3Ange vilken periodnyckel som ska vara default per kontogrupp 4Beräknade %-satsen för sociala avgifter ska användas 5Vilka användare ska kunna göra budgetjusteringar? 6Knappen nämnbidrag ska kunna användas Svar senast 5 oktober!

12 Support och kommunikation Projektets supporttelefon: 031-750 90 02 Projektets mailadress: nekk@stadshuset.goteborg.se Hör av er vid ex. långa svarstider, direkta fel i funktionaliteten. Servicedesks ordinarie supportprocess: 031-368 68 00 Ex. användares frågor om inloggning. Önskemål – nekk@stadshuset.goteborg.se NY önskemålsmall! Önskemål på Nekksus, ex. andra kolumner, förslag på utdata, knappar. Projektets hemsida: www5.goteborg.se/nekk Publicering av viktig information som rör införandet av Nekksus. Extra viktig information mailas även direkt till samtliga LPA:er.

13 Önskemålsmall

14 Ouppklarade frågor efter den här förmiddagen?

15 Kontakt nekk@stadshuset.goteborg.se


Ladda ner ppt "Uppstartsmöten budget Grupp 1-4 Oktober 2012 NEKKtarinen, Intraservice."

Liknande presentationer


Google-annonser