Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är vetenskap ? Demarkationsproblemet Begreppet vetenskap kan avgränsas från metafysik, pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund, men.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är vetenskap ? Demarkationsproblemet Begreppet vetenskap kan avgränsas från metafysik, pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund, men."— Presentationens avskrift:

1 Vad är vetenskap ? Demarkationsproblemet Begreppet vetenskap kan avgränsas från metafysik, pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund, men begreppet vetenskap kan även studeras sociologiskt eller idéhistoriskt.

2 Vetenskap är dels institutionaliserad, systematiserad kunskap, dels institutionaliserad verksamhet vars mål är kunskap. Vetenskap betyder systematiserad kunskap, men vad är kunskap? Att ha kunskap är att veta, att ha vetskap.

3 data information kunskap

4 kunskap = sann, välgrundad trosföreställning Platon i Menon och Theaitetos Klassisk definition på kunskap

5 Begreppet sanning ingår i begreppet kunskap. korrespondensteorin En sats är sann om den motsvarar verkligheten/ fakta. koherensteorin En sats är sann om den hänger ihop med andra satser. pragmatismen En sats är sann om dess praktiska följder är nyttiga. Vad är sanning?

6 Begreppet välgrundad ingår i begreppet kunskap. Vad som gör en övertygelse, en (slut)sats eller en teori välgrundad är en epistemologisk (kunskapsteoretisk) och metodologisk fråga. Vad betyder välgrundad?

7 Metodologi Med ”metodologi” kan man mena metod, metodik eller metodologi (metodlära).

8 metod metodik metodologi vetenskapsfilosofi kunskapsteori (epistemologi) ontologi (metafysik) - Vad är verkligt?

9 Allmänna krav på vetenskaplighet offentlig prövbarhet objektivitet värdefrihet frihet från auktoritetsbundenhet systematiskt tillvägagående falsifierbarhet

10 literacy – läs- och skrivkunnighet kunnighet, litteracitet scientific literacy vetenskaplig läskunnighet

11

12 argumentation logiska slutledningar evidens (”bevis”) faktaunderlag hänvisningar, referenser reproducerbara lab-resultat cirkelargumentation retorik känsloargument argumentum ad hominem (mot person)

13

14

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Vad är vetenskap ? Demarkationsproblemet Begreppet vetenskap kan avgränsas från metafysik, pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund, men."

Liknande presentationer


Google-annonser