Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska."— Presentationens avskrift:

1 Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska indikatorer Hitta samband mellan några indikatorer Genomgång tilldelade namn, minnesreferenser och extra objekt Scriptkommandon att använda i triggerscript Bygga triggerscript som arbetar i två upplösningar samtidigt Konstruktion prisscript, antalscript och extra kontrollscript Bygga färdigt ordermodellen inkl teori bakom parallella ordermodeller loopfunktioner

2 Grundläggande scriptkunskaper Vad är script? Skillnad mellan script och ordermodell?

3 Ordermodellen och dess sekvenser

4 Parallella ordermodeller

5 Scriptförutsättningar - parentesdjup Tilldelade namn ex: värde:=100 summa:=Add(värde,35) Minnesreferenser ex: värde:=100 summa=Add(värde,35)

6 Upplösning – dags till intraday Script utan intradayprefix körs i dagsupplösning Larm kan triggas när som helst under dagen Script med intradayprefix körs i låst upplösning Du kan ha vilken upplösning som helst i chart

7 Fördefinierade konstanter C – Closekursen O - Openkurs L – Low H – High V – Volym D – datum enligt databas Date() - datum enligt systemtid

8 Enkla tekniska indikatorer Glidande medelvärde Mov(c,20,s) Bollingerband övre BolBands(20,2,u) Oscillator Osc(c,3,20,e)

9 Hitta samband

10 Förutsättningar för köpsignal Övre 12-perioders Bollingerband korsas MACD 60 minuter i köpläge Volymökning 10% senaste stapeln Vi handlar inte innan kl 09:15 Stapeln ska nå över föregående stapel Inget innehav finns

11 Vi definierar scriptindikatorerna Övre bollingerbandet i 12-perioder bbu:=bolbands(12,2,u) kors:=gt(h,bbu) MACD i 60 minuters upplösning m1:=mov(pris60,12,e) m2:=mov(pris60,26,e) mcd:=sub(m1,m2) mtrig:=mov(mcd,9,e) uppåt:=gt(mcd,mtrig)

12 Testa om stapel är högre än föregående High gt(h,aref(h,1)) Testa om volymen ökar volym:=mov(v,10,s) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) Testa om klockan är mer än 09:15 gt(frac(d),0.386) Testa om innehav <= 0 le(portfolio(v),0)

13 Vi ritar ut MACD från scriptet i5( draw(mcd,2,bav) draw(mtrig,3,rav) )

14

15 Att läsa in Close-kursen som extra objekt pris60:=cmpref(c,0,a) {@A(60,)}

16 mcd:=sub(m1,m2) mtrig:=mov(mcd,9,e) uppåt:=gt(mcd,mtrig) bbu:=bolbands(12,2,u) kors:=gt(h,bbu) inpådagen:=gt(frac(d),0.386) volym:=mov(v,10,s) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) ejinnehav:=le(portfolio(v),0)

17 Definierade villkor för köp kors:=gt(h,bbu) uppåt:=gt(mcd,mtrig) inpådagen:=gt(frac(d),0.386) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) ejinnehav:=le(portfolio(v),0) gt(h,aref(h,1))

18 Grupparbete – koppla samman villkor för komplett köpsignal Nu har vi definierat våra villkor Grupparbete – koppla ihop villkoren

19 Kombinera ihop villkoren för köp köp1=and(kors,uppåt) köp2=and(köp1,gt(h,aref(h,1))) köp3=and(and(köp2,inpådagen),ejinnehav) köp4=and(köp3,vol_ökning) mult(köp4,5)

20 Samla ihop hela scriptet pris60:=cmpref(c,0,a) m1:=mov(pris60,12,e) m2:=mov(pris60,26,e) mcd:=sub(m1,m2) mtrig:=mov(mcd,9,e) uppåt:=gt(mcd,mtrig) bbu:=bolbands(12,2,u) kors:=gt(h,bbu) inpådagen:=gt(frac(d),0.386) ejinnehav:=le(portfolio(v),0) volym:=mov(v,10,s) vol_ökning:=gt(v,mult(volym,1.1)) i5( draw(mcd,2,bav) draw(mtrig,3,rav) köp1=and(kors,uppåt) köp2=and(köp1,gt(h,aref(h,1))) köp3=and(and(köp2,inpådagen),ejinnehav) köp4=and(köp3,vol_ökning) mult(köp4,5) ) {@A(60,)}

21 Vi definierar prisscript och antalscript Köp på aktuell säljkurs + 0,25 kr add(s,0.25) Handla för belopp dividerat med säljkurs insats:=100000 antal:=div(insats,s) avrundat:=int(antal) avrundat

22 Extra kontrollscript Spärra orderskurar vid misslyckad köporder tidspärr:=1 lt1:=LastTrade(B,D) minSedanKöp:=mult(sub(date(),lt1),1440) gt(minSedanKöp,tidspärr)

23 Grupparbete – bygg ihop ordermodellen Samla ihop våra nya script och bygg ihop ordermodellen.


Ladda ner ppt "Att bygga ordermodeller i Nordnet AutoTrader Genomgång grundläggande teori ordermodeller Genomgång script och konstanter Genomgång några enkla tekniska."

Liknande presentationer


Google-annonser