Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande bemötande En logopeds arbete med personer som har utvecklingsstörning och autism Helene Ahnlund, AKO 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande bemötande En logopeds arbete med personer som har utvecklingsstörning och autism Helene Ahnlund, AKO 2015."— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande bemötande En logopeds arbete med personer som har utvecklingsstörning och autism Helene Ahnlund, AKO 2015

2 Vad gör en logoped i det här sammanhanget? Fokus på samspel och kommunikation mer än på tal, språk, röst. Utveckla kommunikationen snarare än individens förmågor, skapa förändring. Omgivningens ansvar. Insatser till omgivningen, bemötandefrågor Hela omgivningen - systemteoretiskt tänk Fokus på välbefinnande, livskvalitet & hälsa Helene Ahnlund, AKO 2015

3 Kommunikation att dela, göra gemensam, en dynamisk process Snäv definition Endast målinriktade, intentionella avsikter betraktas som kommunikation Medveten nivå Vid definition Allt beteende är kommunikation om det tolkas kommunikativt Omedveten nivå Helene Ahnlund, AKO 2015

4 Synsätt Kommunikation är ett redskap för att utvecklas och växa som människa, en grund för kognitiv, social, emotionell och språklig utveckling. Att förstå och bli förstådd. förstå sig själv förstå andra förstå världen medel för autonomi och delaktighet Helene Ahnlund, AKO 2015

5 Kommunikativa behov - varför kommunicerar vi? Önskemål och behov Informationsöverföring Social kontakt Helene Ahnlund, AKO 2015

6 Salutogent perspektiv på kommunikation Känsla av sammanhang - begriplighet - hanterbarhet - meningsfullhet Vad krävs för att den enskilde skall förstå och erhålla en känsla av sammanhang? Helene Ahnlund, AKO 2015

7 Bemötande Hur jag möter en person beror på hur jag ser på honom/henne Vad påverkar min bild av brukaren? Kunskap om funktionsnedsättning viktig beteende över ytan/kognitiva svårigheter under ytan Kunskap om personen viktig Förändringar över tid? Lära känna på nytt. Helene Ahnlund, AKO 2015

8 Synsätt  arbetssätt Brukare – Redskap – Omgivning Hitta brukarens förståelsenivå Se över redskapen, behov av AKK Stödja omgivningen att hitta ett bemötande som skapar en känsla av sammanhang hos brukaren Behov av samsyn: Vi ser – vi tror – vi gör Film som verktyg, analys & intervention Helene Ahnlund, AKO 2015

9 Fallexempel Karolina Martin Helene Ahnlund, AKO 2015

10 Samverkan primärvård - vuxenhab Ta hjälp av varandra vid behov. Behov av insatser till patienten? Behov av insatser till omgivningen? Fråga om vi finns med i ärendet. Personal informerar sällan på eget initiativ. Stöd vid intyg? Blå huset i PMO Ej LSS-journal Helene Ahnlund, AKO 2015


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande bemötande En logopeds arbete med personer som har utvecklingsstörning och autism Helene Ahnlund, AKO 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser