Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25.9.2016 1 Primärvård 2014 Sanna-Mari Saukkonen & Satu Vuorio Esityksen nimi / Tekijä.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25.9.2016 1 Primärvård 2014 Sanna-Mari Saukkonen & Satu Vuorio Esityksen nimi / Tekijä."— Presentationens avskrift:

1 25.9.2016 1 Primärvård 2014 Sanna-Mari Saukkonen & Satu Vuorio Esityksen nimi / Tekijä

2 Öppenvårdsbesök inom primärvården hos läkare och andra yrkesgrupper 2001–2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä2 Källa: THL, Primärvård

3 Klienterna inom den öppna primärvården på hälsovårdscentraler efter serviceform 2014 samt skillnaden i besöksantalet jämfört med 2013 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä3 1) Inkluderar inte besök hos Studenternas hälsovårdsstiftelse. 2) Uppgiften har saknats i den ursprungliga dataleveransen eller har kodats felaktigt. 3) Besök inom primärvården vid sjukhusens samjourmottagningar 4) Separat statistisk rapport om klienter inom regelbunden hemservice (Hilmo)..Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller underställd sekretessbestämmelse I tabellen ingår Avohilmos besökstyper R10–R40: besök, hembesök, arbetsplatsbesök, sjukhusbesök Källa: THL, Primärvård

4 De vanligaste orsakerna till besök inom den öppna sjukvården enligt huvudklasserna i sjukdomsklassifikationen ICD-10 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä4 Källa: THL, Primärvård

5 De vanligaste orsakerna till besök inom den öppna sjukvården enligt huvudklasserna i ICPC-2 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä5 Källa: THL, Primärvård

6 Hälsocentralsbesök efter serviceform och åldersgrupp 2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä6 Källa: THL, Primärvård

7 Andel invånare av befolkningen som varit klienter hos hälsovårdscentraler 2014 efter åldersgrupp 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä7 Källa: THL, Primärvård

8 Klienter och besök inom munhälsovården vid hälsovårdscentralerna 2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä8 Källa: THL, Primärvård

9 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna efter yrkesgrupp och åldersgrupp 2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä9 Källa: THL, Primärvård

10 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna efter yrkesgrupp i olika åldersgrupper 2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä10 Källa: THL, Primärvård

11 De vanligaste orsakerna till tandläkarbesök enligt ICD-10 / enligt ICPC-2 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä11 Källa: THL, Primärvård

12 De vanligaste registrerade åtgärderna av tandläkare 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä12 Källa: THL, Primärvård

13 Antal patienter och vårddagar vid hälsovårdscentralernas vårdavdelningar bland personer som fyllt 75 år efter kön 2004– 2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä13 Källa: THL, Primärvård

14 Långtidspatienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar den 31 december 2014 indelade enligt vårdtidens längd 2006–2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä14 Källa: THL, Primärvård

15 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp 2006–2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä15 Källa: THL, Primärvård

16 Vårdperioder, vårddygn och patienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar samt läkarbesök inom öppenvården per 1 000 invånare efter sjukvårdsdistrikt 2014 25.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä16 Källa: THL, Primärvård


Ladda ner ppt "25.9.2016 1 Primärvård 2014 Sanna-Mari Saukkonen & Satu Vuorio Esityksen nimi / Tekijä."

Liknande presentationer


Google-annonser