Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition Kraft och Rörelse Prov Ons v.20. Vad menas med begreppet kraft? Något som kan få ett föremål att – ändra formen – ändra rörelseriktningen –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition Kraft och Rörelse Prov Ons v.20. Vad menas med begreppet kraft? Något som kan få ett föremål att – ändra formen – ändra rörelseriktningen –"— Presentationens avskrift:

1 Repetition Kraft och Rörelse Prov Ons v.20

2 Vad menas med begreppet kraft? Något som kan få ett föremål att – ändra formen – ändra rörelseriktningen – ändra farten – förflytta föremål

3 Tyngdkraft/Gravitationskraft --------jordens dragningskraft, verkar mellan massor Muskelkraft -------krafter man åstadkommer med människo- eller djurmuskler Elkraft ------------- kraft som åstadkoms med elektricitet Magnetkraft -----krafter av en magnet Motorkraft -------kraft av motor (t.ex. lastbilsmotor men det kan vara en arbetsmaskinmotor) Elastiska krafter-----utgörs av vissa elastiska föremål så som gummisnodd, fjädrar, fotbollar Friktionskrafter -----uppstår när två ytor gnids eller glider mot varandra Den starka kärnkraften (stark växelverkan)----håller ihop kärnpartiklarna (neutroner och protoner) Den svaga kärnkraften ----styr en viss typ av radioaktivt sönderfall (atomfysik) Olika sorters krafter

4 Är friktionen större i sand eller i snö? Varför? Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

5 FRIKTION PÅ GOTT OCH ONT olika sätt att minska friktion

6 FRIKTION PÅ GOTT OCH ONT olika sätt att minska friktion

7 FRIKTION PÅ GOTT OCH ONT olika sätt att öka friktion

8 Vad menas med begreppet hastighet? Hur snabbt ett föremål förflyttar sig Hur kan vi räkna ut hastighet? hastighet = sträcka / tiden

9 Vad menas med acceleration? Acceleration = Hastighetsökning per tidsenhet Retardation = hastighetssänkning per tidsenhet

10 En kraft kan ändra rörelsen hos ett föremål. RÖRELSE = HASTIGHET + RIKTNING

11 Enheten för kraft heter newton 1 N En newton är lika med tyngden av 100 g.

12 En kraft kännetecknas av tre egenskaper: RIKTNING STORLEK ANGREPPSPUNKT KRAFTER OCH KRAFTPILAR

13 Tre rörelselagar: 1.Tröghetslagen 2.Accelerationslagen 3.Kraft – Motkraft (Aktion – reaktionslagen) Sir Isaak Newton(1642 – 1727)

14 Tröghetslagen Trögheten gör att det är svårare att ändra hastighet och riktning hos föremålen – tex bromsa eller starta Ju mer massa ett föremål har, desto trögare är det

15 Ex. Åka bil Bromsa Starta Varför behöver vi ett bilbälte?

16 Ex. Centrifugalkraft Trögheten gör att rörelsen fortsätter rakt fram och människan i karusellen trycks utåt.

17 Lag 2: Sambandet mellan kraft och massa F = m*a F = kraft (i N) m = massa (i kg) a = acceleration (hur snabbt en massa ändrar farten)

18 Ex. Bilens motorkraft F=m*a Gammal bil, – liten motorkraft – Liten acceleration F=m*a Ny bil – Stor motorkraft – Stor acceleration F =m* a

19 Ex. Två personer sparkar samma boll F =m* a bollens massa är konstant, m

20 Oavsätt var på jodklotet så dras alla kroppar och föremål mot jordens centrum. Den kraften kalls för jordens dragningskraft. Den kalls även tyngdkraft eller gravitationskraft. Jordens dragningskraft = tyngdkraft = gravitationskraft

21 Bra att veta om krafter Ett föremål på Jorden med massan 1kg påverkas av gravitationskraften 9,82N/kg (Sverige) Sambandet skrivs så här : F=m∙g - m står för föremålets massa (kg) - g står för tyngdfaktorn g=9,82N/kg värdet varierar med det geografiska läget

22 Massa och tyngd Det är stor skillnad på begreppen massa och tyngd. Min massa är 90 kg och tyngd är 900 N Min massa är också 90 kg men tyngden är bara 150 N

23 Ex. Fritt fall Vilken sten faller snabbare? Större sten -Större massa, m -Dras med mer Tyngdkraft ( F = m *a) -Har större Tröghet Mindre sten -Mindre massa, m -Dras med mindre Tyngdkraft (F=m*a) -Har mindre Tröghet Båda stenen faller lika snabbt

24 KRAFTER KAN SAMVERKA ELLER MOTVERKA VARANDRA

25 Ex. Fritt fall Vem faller snabbare? – Varför? Luftmotstånd är en bromsande kraft! F (luftmotstånd) F (tyngd)

26 Ex. Kasta en boll Hur ser en kast bana egentligen ut? - Hastighet framåt (konstant) - Hastighet nedåt (accelererande fritt fall) F (muskel) F (tyngd)

27 Krafter som motverkar varandra ändrar bollens riktning.

28 Lag 3: Varje kraft har en lika stor motkraft

29 VARJE KRAFT HAR EN MOTKRAFT

30 Vad är energi? Lagrat arbete Förmågan att utföra arbete Handlingsförmågan Energi kan vi inte se – vi kan se bara det energi orsakar

31 Arbete (W) Arbete = kraft * sträckan W = F * s Enheter: Nm (Newtonmeter) 1Nm = 1 J (joule)

32 lagrat arbete = Energi Enheten för energi: 1 J

33 Energi mäts i Joule 1 J = 1 Nm Tyngdkraften: 1N = m*a = 100g * 10 1 J = energin som går åt att lyfta 100g 1 meter

34 Energiprincipen Energi kan varken skapas eller förstöras. Den kan bara omvandlas till olika former.

35 Energiformer Mekanisk energi – Lägesenergi – Rörelseenergi – Elastisk energi Elektrisk energi Värmeenergi Strålningsenergi Kemisk energi Kärnenergi

36 Mekanisk energi Tre energiformer: Lägesenergi Rörelseenergi Elasticitetsenergi Anne-Lie Hellström

37 Läges- och rörelseenergi omvandlas lätt till varandra

38 Fritt fall och studs

39 Värmeenergi

40 Värmeenergi = rörelse hos partiklar Flytande vatten har mindre energi Vattenånga har mer energi

41 Kemisk energi Finns lagrad i olika ämnen, tex molekyler via deras bindningar Atom/Molekyl

42 Kemisk energi Finns lagrad i olika ämnen, tex Ex. kolhydrater Ex. Mg som brinner (en kemisk reaktion, värme och ljus frigörs)

43 Kemisk energi Lätt att lagra – Fossila bränslen – Mat/födoämnen – Olja – Biobränslen

44 Strålningsenergi

45 Strålningsenergi – en vågrörelse av ljuspartiklar Strålning med ökande energi Infraröd strålning Synligt ljus Ultraviolett strålning Röntgenstrålning

46 Kärnenergi – frigörs då tunga atomer klyvs till lättare Fission

47 Kärnenergi - lättare atomer slåss samman till tyngre Kärnenergi som omvandlas till strålningsenergi

48 Elektrisk energi energi som kan frigöras då en elektrisk spänning uppstår – Lätt att transportera, svår att lagra Elenergi transporteras av en ström av elektroner


Ladda ner ppt "Repetition Kraft och Rörelse Prov Ons v.20. Vad menas med begreppet kraft? Något som kan få ett föremål att – ändra formen – ändra rörelseriktningen –"

Liknande presentationer


Google-annonser