Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av projektet Halland har tidigare varit en stark förebild för övriga Sverige när det gäller utvecklandet av kvinnors företagande I dagsläget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av projektet Halland har tidigare varit en stark förebild för övriga Sverige när det gäller utvecklandet av kvinnors företagande I dagsläget."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av projektet Halland har tidigare varit en stark förebild för övriga Sverige när det gäller utvecklandet av kvinnors företagande I dagsläget möter vi inget intresse för utveckling av kvinnors företagande och ekonomiska jämställdhet Vi ser inte någon vilja till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete och heller inte någon intention till att nå ut till kvinnor och stötta kvinnors företagande från Regionens sida

2 Det finns inga mål för kvinnors företagande och man har ingen plan eller strategi för hur man skall nå ut till kvinnor som driver företagare I våra personliga kontakter med tjänstemän möter vi ofta en attityd som kraftigt avviker från de mål som finns formulerade hos respektive aktör för jämställdhetsarbete

3 Det finns i dagsläget ingen analys av eller strategi för hur man ska förbättra attityder, rådgivning och bemötande ur ett genusperspektiv från organisationer eller myndigheter Vår tes och uppfattning är att Halland nu har stagnerat i detta arbete och backat i sina ambitioner

4 Detta vill vi göra!  En kartläggning och en nutidsanalys om hur kvinnliga företagare blir bemötta av befintliga myndigheter och organisationer  Kartlägga om det finns en grund i vårt antagande och vår uppfattning  Ta reda på om de befintliga myndigheterna och organisationerna anser att detta antagande stämmer

5 Målgrupp 1 Kvinnor som driver företag i Hallands sex kommuner, såväl medlemmar i nätverken samt icke medlemmar. Både nystartade och etablerade, för att se om det har skett någon attityd förändring under årens lopp.

6 Målgrupp 2 De aktörer som ingår i vårt strukturpåverkande arbete så som Region Halland, Nyföretagarcentrum, Almi, Näringslivskontoren i kommunerna, Arbetsförmedlingarna m.fl

7 Arbetet består av 5 faser Fas1 Förberedelse Tid 2/1- 18/3 -Hur ser regelverket hos organisationer och myndigheter? -Hur synliggör man det? -Ta fram statisk, senast gjorda, för hur många kvinnor resp. män som driver företag som får lån, bidrag etc.etc. - Starta ett samarbete med Halmstads Högskola för framtagandet och sammanställandet av den statistik vi får fram

8 -Utforma enkätfrågor till organisationer och myndigheter -Utforma enkätfrågor till kvinnor som driver företag- inriktning på hur de har blivit bemötta hos de olika organisationerna och myndigheterna, fått de lån eller bidrag de sökt, hur stor andel de fått av de sökta beloppet - Göra en inbjudan till en infokväll till alla kvinnor som driver företag i respektive kommun

9 Fas 2 Genomförande Tid 19/3-20/5 -Genomförs informationskvällarna, varje LRC ansvarar för sin kväll och genomförandet -Projektledaren och verksamhetsledaren deltar i alla infokvällar -Enkätfrågor delas ut och svaras på under kvällen -I denna fas får också myndigheter och organisationer svara på sin enkät

10 Fas 3 Sammanställande Tid 21/5- 29/7 -Enkätsvaren bearbetas, svaren sammanställs i samarbete med Halmstad Högskola -Sju sammanställningar, en för resp. kommun och en för hela Halland

11 Fas 4 Redovisning/ Presentation Tid 1/8- 28/10 -Inbjudan till en stor konferens med organisationer, myndigheter, övriga intressenter samt alla kvinnor som driver företag i Halland -Redovisning av resultatet på konferensen -Dialogmöte -Hur skall vi tillsammans jobba med en strukturomvandling med genusperspektiv, utifrån det resultat vi fått fram -Infobroschyr tas fram för att sändas/delas ut

12 Fas 5 Avslutning Tid 29/10-30/12 - Projektrapport - Ekonomisk rapport - Framtidsplanering - 20 dec 2012 helt avslut

13 ANNE vill ha KUL!! Jämställdhet skall vara roligt!

14 MONICA vill göra STORDÅD!! Jämställdhet är slagkraftigt!

15 MAILA vill ha KLIRR I KASSAN!! Jämställdhet lönar sig!


Ladda ner ppt "Presentation av projektet Halland har tidigare varit en stark förebild för övriga Sverige när det gäller utvecklandet av kvinnors företagande I dagsläget."

Liknande presentationer


Google-annonser