Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Colorektalcancer Vårdprogram Remissrunda 2 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se Nedan följer en konsekvensbeskrivning för det nya vårdprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Colorektalcancer Vårdprogram Remissrunda 2 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se Nedan följer en konsekvensbeskrivning för det nya vårdprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Colorektalcancer Vårdprogram Remissrunda 2 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se Nedan följer en konsekvensbeskrivning för det nya vårdprogrammet för Kolorektalcancer. Jag önskar svar sänt till mig, att ledningsstaben har tagit del av nedanstående konsekvensbeskrivning. har en ny version av vårdprogrammet framtagits. Det nya vårdprogrammets ekonomiska och organisatoriska påverkan för sydöstra sjukvårdsregionen beskrivs nedan av sjukvårdsregionens processledare Bärbel Jung. Jag önskar svar sänt till mig före den14 oktober. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen. I sydöstra sjukvårdsregionen insjuknar 290st i rektalcancer och 500st i koloncancer varje år. För gruppen som insjuknar i 70-årsåldern ligger 5 årsöverlevnaden på 50-70%.

2 Inom flera områden skiljer sig vårdprogrammets rekommendationer från hur diagnosen hanteras idag i sydöstra sjukvårdsregionen.  Uppföljningsprogrammet ser olika ut i regionen och skiljer sig från rekommendationerna i vårdprogrammet.  Ledtiderna fram till start av behandling är längre än vårdprogrammets angivna 42 dagar (jämför 28 dagar i SVF)  Vårdprogrammet föreslår en nivåstrukturering avseende behandling av kolorektalcancer. Detta är endast delvis genomfört i regionen.  Struktur för palliativa insatser är inte enhetligt definierade i regionen.  Cancerrehabilitering nämns i anslutning till onkologisk behandling. Regionen har endast påbörjat arbetet med att strukturera upp det psykologiska omhändertagandet.  Bruk av PET CT vid avancerad tumör/ recidiv

3 För att följa vårdprogrammets rekommendationer behöver följande förändringar göras.  För att uppnå den positiva volymseffekten som föreslås i vårdproggrammet krävs en koncentration av respektive diagnos inom landstinget/regionerna samt att avancerade tumörer samt peritoneal carcinos handläggs på regional/nationell nivå. Denna omstrukturering inom landstinget/regioner och nationellt är en organisatorisk utmaning.  Utredningsresurserna kommer att behöva ökas (koloskopi)  Nya utredningskoordinatorer kommer att krävas (vg se SVF)  Kontaktsjukskötersketjänsten kommer att behöva utökas och ett samlat grepp om kompetensbehov kring cancerrehabilitering kommer att behövas (nätverk med kurator/ gynekolog/ reproduktionsmed/ urolog/ dietist/ BUP etc) I vissa fall behövs även ökade operationsresurser

4 Ekonomi Kostnaderna kommer att öka eftersom det behöver göras utvecklingsarbeten inom det nu eftersatta området cancerrehabilitering. Kontaktsjuksköterskefunktionen behöver utökas och det kommer även att finnas ett ökat behov av utredningsresurs. Resursbesparingen om vårdprogrammet följs ligger framför allt i att man med ett fungerande vårdprogram ”gör rätt saker med rätt patienter”, vilket blir kostnadseffektivt. Vid fungerande cancerrehabilitering och med kontaktsjuksköterskefunktion minskar risken för att patienten söker flera vårdinstanser på grund av oro.

5


Ladda ner ppt "Colorektalcancer Vårdprogram Remissrunda 2 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, Ltkalmar.se Nedan följer en konsekvensbeskrivning för det nya vårdprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser