Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat."— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat

2 Ett urval av 1200 i åldrarna 1-84 år tillfrågades i undersökningen under september-november 2014 och av dessa besvarade 45% enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 129 kommuner som var med i undersökningen våren eller hösten 2014 Lika många män som kvinnor som besvarat enkäten Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för nöjd går vid 55, från 75 och högre tolkas som ”mycket nöjd”

3 Undersökningen sammanfattas i tre betyg: Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Faktorernas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.

4 Trollhättans resultat för utbildnings- möjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter blev högre än resultatet för samtliga kommuner

5

6 Trollhättans sammanlagda resultat för medborgarnas uppfattning om våra verksamheter (NMI) blev högre än samtliga kommuner som deltagit i undersökningen 2014.

7

8 Trollhättans resultat för information och förtroende är något högre än snittet för samtliga kommuner

9

10

11

12


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser