Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flisa kompetensdag 12.5.11 Läkarstöd – hur och när ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flisa kompetensdag 12.5.11 Läkarstöd – hur och när ?"— Presentationens avskrift:

1 Flisa kompetensdag 12.5.11 Läkarstöd – hur och när ?

2 Av Sveriges drygt 9,1 miljoner invånare har

3 5,2 miljoner tillgång till akutambulans med omedelbart tillgängligt prehospitalt läkarstöd (utbildnings/specialistläkare i Akutsjukvård, Anestesi eller ”ambulansläkare”)

4 2,3 miljoner tillgång till akutambulans med möjlighet till direkt läkarkontakt på mottagande sjukhus (respektive primärjour inom de olika organspecialiteterna)

5 Övriga 1,5 miljoner har tillgång till akutambulans som saknar formaliserat läkarstöd.

6 Till vilka vårdenheter kan ambulans transportera patient med behov av liggande transport ?

7 FINE

8 ENKÄTUNDERSÖKNING TILL Slas Under mars-april månader 2011 enkät utsänd till SLAS-nätverket Metod: Respektive ambulansöverläkare besvarade nedanstående två frågor från undertecknad: 1. Förekommer inom Ditt ansvarsområde något formaliserat läkarstöd till ambulanssjukvården ? om svar ja på fråga 1. 2. Hur dokumenteras detta utöver i ambulansjournalen ? Svarsfrekvensen uppgick till 100% Resultat: Formaliserat prehospitalt läkarstöd (av prehospitalt utbildad och tränad läkare) förekommer i AB, I, LM, OPR, AC och BD län/områden. Av dessa saknas i två län/områden rutiner för hur bakgrund och givna råd/meddelade beslut dokumenteras. Övrigt formaliserat prehospitalt läkarstöd (av vederbörande primärjour i organspecialitet eller barnmorska) förekommer i: D,G,H,K,N,T,U,W,Y och Z län/områden. Formaliserat prehospitalt läkarstöd saknas i D,E,F,S och X län/områden. Karlskrona 2011-04-12 Håkan Klementsson ambulansöverläkare Blekingesjukhuset Ambulansenheten 371 85 Blekingesjukhuset Karlskrona håkan.klementsson@ltblekinge.se


Ladda ner ppt "Flisa kompetensdag 12.5.11 Läkarstöd – hur och när ?"

Liknande presentationer


Google-annonser