Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GLOBAL UTVECKLINGSPOLITIK GENOM ETT NORDISKT ÖGA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GLOBAL UTVECKLINGSPOLITIK GENOM ETT NORDISKT ÖGA."— Presentationens avskrift:

1 GLOBAL UTVECKLINGSPOLITIK GENOM ETT NORDISKT ÖGA

2 Du och jag ENIGMAN Global utvecklingspolitik Klimatförändringar Mat- och energiförsörjning Folkomflyttningar Förändrade maktstrukturer

3 RÄTTEN TILL UTBILDNING FÖR ALLA öka kunskapen om vårt multikulturella samhälle öka lärarnas interkulturella kompetens skapa opinion driva vår yrkesetiska debatt sprida fakta till makthavare och allmänhet

4 KONSEKVENSER OM INGET GÖRS Grupper marginaliseras Spänningar i samhället ökar Fler samhällsfientliga grupperingar Ekonomiska förluster Lärare och ledare får ett svårare uppdrag

5 ATTITYDFÖRÄNDRINGAR I SAMHÄLLE OCH SKOLA Påvisa nyttan av förstärkt modersmålsundervisning genom referens till relevant forskning Höja modersmålets status genom att validera invandrade elevers kunskaper via nya metoder Infoga migrationskunskap i all lärarutbildning Kompetensutveckla yrkesverksamma lärare Förstärka hem - och föräldrakontakter Positiva åtgärder för invandrade barns och ungdomars kunskapsutveckling och integration

6 ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Rekrytera lärare med invandrarbakgrund i större utsträckning Avgiftsbefria språkstöd i förskolan i alla nordiska länder Låta den förstärkta/obligatoriska modersmålsundervisningen få högre status Positiva åtgärder för invandrade barns och ungdomars kunskapsutveckling och integration

7 RESURSFÖRSTÄRKNING Öronmärka nationella resurser till invandrade och asylsökande elevers kunskapsutveckling EU- medel för förbättrad invandrarundervisning och integration Föräldrautbildning Positiva åtgärder för invandrade barns och ungdomars kunskapsutveckling och integration

8 SATSNINGAR PÅ INVANDRANDE OCH ASYLSÖKANDE BARNS OCH UNGDOMARS SPRÅKUTVECKLING förstärker trygghet och tillhörighet bibehåller familjerelationer ger bättre föräldraengagemang motverkar fördomar, utslagning och rasism

9 LÄRARORGANISATIONERNAS ANSVAR verka för rätt till utbildning för alla driva den interkulturella professionsutvecklingen framåt rekrytera och stödja medlemmar med invandrarbakgrund främja en interkulturell yrkesetik

10 Stärka invandrade barns- och ungdomars kunskapsutveckling och motverka utanförskap genom att: ge lärarna kompetensförstärkning ge integrationspolitiken en nordisk dimension främja interkulturell samsyn ta till vara barn och ungdomars tvåspråkighet och dubbla kulturkompetens motverka utslagning, rasism och polarisering bidra till att se invandrarna som en tillgång och resurs för samhället

11 FÖRSTÄRKT INTERKULTURELLT ARBETE ger bättre integrationspolitik motverkar segregerade områden ser invandrare som välkomna medborgare ger bättre konkurrensfördelar förstärker samhällsansvaret Bidrar till fred och välstånd


Ladda ner ppt "GLOBAL UTVECKLINGSPOLITIK GENOM ETT NORDISKT ÖGA."

Liknande presentationer


Google-annonser