Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transparenslagens tillämplighet på högskolesektorn HfR:s konferens på Tammsvik den 16 november 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transparenslagens tillämplighet på högskolesektorn HfR:s konferens på Tammsvik den 16 november 2007."— Presentationens avskrift:

1 Transparenslagens tillämplighet på högskolesektorn HfR:s konferens på Tammsvik den 16 november 2007

2 Företagsbegreppet Begreppet omfattar ”every entity engaged in an economic activity, regardless of the of the legal status of the entity and the way it is financed” (Höfner & Elser) ”bodies fulfilling an exclusively social function do not carry out an economic activity” (Poucet & Pistre)

3 Företagsbegreppet (forts) ”the key criterion for classifying an activity as economic consists in verifying whether that activity, even if it is performed for non-profit purposes by a public body with a social objective, is carried out in a market where it may compete with similar activity exercised for remuneration by a private profit-making entity.” (Vandamme 2004)

4 Typer av verksamhet Högskoleprov Grundutbildning Grundforskning Uppdragsutbildning Uppdragsforskning Holdingbolag Stiftelser

5 Högskoleprovet Tjänst som utförs åt staten och som finansieras genom en bestämd avgift som betalas av dem som skriver provet. DOCK: Erbjuds inte på en marknad i konkurrens med andra. = Trol. ej företagsverksamhet, omfattas därför inte av TL

6 Grundutbildning (–) – Syftet är inte ekonomisk vinning utan att tillförsäkra allas rätt till högre utbildning. – Avgiftsfri för studenterna, finansieras med offentliga medel. – Styrs av offentliga regler och är föremål för tillsyn. Offentligrättslig reglering, dvs. skyldighet för staten att tillhandahålla tjänsten till medborgarna på lika villkor, tillhör statens grundläggande uppgifter.

7 Grundutbildning (+) + Högre utbildning bekostad av avgifter är dock ekonomisk verksamhet. Jfr förslag att ta ut avgifter från medborgare utanför EES-området. Viss överföring redan idag av medel från konkurrensutsatt verksamhet. + Växande konkurrens om studenterna mellan högskolorna inom Europa, varav vissa konkurrenter är avgiftsfinansierade idag. = Osäkert, men ev. ej företagsverksamhet. Utvecklas dock i denna riktning.

8 Grundforskning (–) – Syftet är inte ekonomisk vinning. – Finansieras i huvudsak genom offentliga medel. – Styrs av offentliga regler och är föremål för tillsyn.

9 Grundforskning (+) + Ej ovanligt att verksamheten i viss mån finansieras av privata medel. Stor skillnad mellan institutioner, mer privatfinansiering vid teknisk/naturvetenskaplig forskning. Glidande skala till uppdragsforskning. + Konkurrens mellan universiteten i Europa. = Osäkert rättsläge, men ev. företagsverksamhet.

10 Uppdragsutbildning & uppdragsforskning Bygger på avtal mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren (högskolan). Tjänst som erbjuds på den öppna marknaden i konkurrens med andra, åtminstone delvis med vinstintresse. Bekostas av uppdragsgivaren och finansieras inte genom offentliga medel. = Trol. företagsverksamhet, omfattas av TL.

11 Holdingbolag & stiftelser Holdingbolag – bedriver verksamhet med vinstintresse på den öppna marknaden = företagsverksamhet, omfattas av TL Stiftelser: 1.Utövar högskolorna tillräcklig kontroll över stiftelsen? 2.Vilken verksamhet bedriver stiftelsen? = Oklart rättsläge om GU&GF, utredning behövs ej f.n.

12 Sammanfattning HögskoleprovNej– GrundutbildningNja –KKS GrundforskningNja +KKS UppdragsutbildningJaKKU UppdragsforskningJaKKU HoldingbolagJaKKU Stiftelser––

13 Konkurrensverkets rekommendation: Osäkert rättsläge – redovisa därför enligt HfR:s mall Högskoleprovet behöver ej tas med i redovisningen Stiftelserna behöver inte utredas


Ladda ner ppt "Transparenslagens tillämplighet på högskolesektorn HfR:s konferens på Tammsvik den 16 november 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser