Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PIL / PIL-enheten Samverkande IT-pedagoger (SIP) Projekt 2011-2012 vid PIL-enheten Göteborgs universitet Projektledare: Maria Sunnerstam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PIL / PIL-enheten Samverkande IT-pedagoger (SIP) Projekt 2011-2012 vid PIL-enheten Göteborgs universitet Projektledare: Maria Sunnerstam."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se PIL / www.pil.gu.se PIL-enheten Samverkande IT-pedagoger (SIP) Projekt 2011-2012 vid PIL-enheten Göteborgs universitet Projektledare: Maria Sunnerstam och Erik Jonasson

2 www.gu.se PIL / www.pil.gu.se Bakgrund Vid Göteborgs universitet bildades 2011 ett nätverk för IT som pedagogiskt redskap i utbildningen, nätverket Samverkande IT- pedagoger (SIP). En bärande tanke med nätverket är att det ska vara fakultetsöverskridande och verka utvecklande för samarbetet mellan olika fakulteter och institutioner. Vid detta rundabordssamtal vill vi diskutera erfarenheter från olika lärosäten.

3 www.gu.se PIL / www.pil.gu.se Frågeställningar Legitimitet - vad har nätverket för syfte? Hur förankras nätverket i verksamheten, på lokal nivå och centralt? Var ligger ansvaret för nätverket? Vad har nätverket för reellt inflytande, inom vilka områden? Inom ramen för vilka forum kan representanter nå ut inom fakultet och institution? Hur ser formen för nätverket ut? Förväntas deltagarna arbeta med nätverkets frågor inom ordinarie tjänst eller utgår ersättning? Input, vilken typ av kunskap/kompetens/erfarenhet vill deltagare tillföra nätverket? Vad vill nätverket förmedla vidare?

4 www.gu.se PIL / www.pil.gu.se Länkar www.pil.gu.se http://www.pil.gu.se/projekt/riktade/sip/ https://gul.gu.se/ (mejla maria.sunnerstam@gu.se för tillgång till GUL-aktiviteten)maria.sunnerstam@gu.se http://www.facebook.com/ (sök på Samverkande IT-pedagoger och begär medlemskap)

5 www.gu.se PIL / www.pil.gu.se Kontakt o Thommy Eriksson PIL/ITF, thommy@ituniv.sethommy@ituniv.se o Torbjörn Fraenckel PIL/SFN, torbjorn.fraenckel@jmg.gu.setorbjorn.fraenckel@jmg.gu.se o Maria Jervelycke-Belfrage PIL/SFN, maria.jervelycke@jmg.gu.semaria.jervelycke@jmg.gu.se o Morgan Nilsson PIL/HFN, morgan.nilsson@sprak.gu.semorgan.nilsson@sprak.gu.se o Karl Maack PIL/SA, karl.maack@gu.sekarl.maack@gu.se o Angela Wulff PIL/NFN, angela.wulff@bioenv.gu.seangela.wulff@bioenv.gu.se o Maria Sunnerstam, PIL/GF maria.sunnerstam@gu.semaria.sunnerstam@gu.se o Erik Jonasson PIL/KFN, erik.jonasson@konst.gu.seerik.jonasson@konst.gu.se


Ladda ner ppt "PIL / PIL-enheten Samverkande IT-pedagoger (SIP) Projekt 2011-2012 vid PIL-enheten Göteborgs universitet Projektledare: Maria Sunnerstam."

Liknande presentationer


Google-annonser