Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underhållsinriktad behovsinventering.. 2  Behovsinventering: Inledande fokus på “Verktyg för övervakning av ventiler”.  Verktyg finns på marknaden (ABB,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underhållsinriktad behovsinventering.. 2  Behovsinventering: Inledande fokus på “Verktyg för övervakning av ventiler”.  Verktyg finns på marknaden (ABB,"— Presentationens avskrift:

1 Underhållsinriktad behovsinventering.

2 2  Behovsinventering: Inledande fokus på “Verktyg för övervakning av ventiler”.  Verktyg finns på marknaden (ABB, Metso, Emerson, …).  Inventeringen har fokuserat på: Kompetensbehov (internt/externt), för- och nackdelar, organisation, teknik.  Smurfit Kappa (Pulp and paper), Billerud Karlsborg (Pulp and paper), SSAB (steel), Boliden (smelter and mining), LKAB (mining).  Likartade “problem”:  Stark konkurrens på internationell marknad.  Stora investeringar krävs löpande.  Hög råvarukostnad (skog, malm, energi, kemikalier, etc.).  Kompetens saknas (internt/externt).  Tid/personal är en brist.  Organisation.  …  ”Hur överleva?” – Effektiv produktion!  Effektiv produktion  Bättre koll på maskinutrustning  Diagnostisering

3 3 Princip ventilövervakning Ventilövervakning FieldCare AMS eller Asset Manegement Operatörsstationer Ingenjörsstation OPC Processavsnitt 1 Processavsnitt 2 Processavsnitt 3 Underhåll Produktion Tekniker/ ingenjörer Management + Ekonomi + Försäljning

4 4 Nuläge, exempel 1  PB1 har provat tekniken på ett begränsat område, ca 15 ventiler på torkmaskin och tidigare även i kokeriet.  TM upplevde problem med lägesställare på grund av dålig instrumentluft.  Kokeriet hade problem som troligen berodde på lut eller temperatur eller en kombination av dessa.  Instrumenttekniker har inte nyttjat verktyget i så stor utsträckning.  Lågt förtroende för tekniken.

5 5 Nuläge, exempel 2  I kokeriet genomförs årlig genomgång av ventiler som en köpt tjänst av underleverantör (10 – 15 personer som går igenom ventiler under årligt UH-stopp).  Verktyg för övervakning av ventiler bör kunna höja status på utrustning och sprida UH-insatser över året på veckostopp genom att kontinuerligt följa ventilernas funktion.  Det handlar om 120 – 150 ventiler vilket blir relativt dyrt (10 kkr/ventil).  Leverantören måste garantera funktion för att slippa problem som man upplevt vid tidigare försök.  Förtroendet för tekniken är lågt efter tidigare misslyckade försök.  Liknande upplägg på andra enheter.  En anläggning (järnverk) har anlitat entreprenör som gått igenom hela ventilparken, önskvärt vore om detta kan ersättas med övervakning.

6 6 Ekonomi Intäkter  Minska akuta insatser.  Ökad tillgänglighet – redan hög men små förbättringar ger stor vinst.  Billigare reparera planerat än akut.  Energibesparing – viktig aspekt, ligger i tiden.  Kemikaliebesparing.  Minskat slitage => ökad livslängd.  Ökat anläggningsutnyttjande.  Högre kvalitet på slutprodukt.  Statushöjande för instrumenttekniker.  Fokuserar på Tillgänglighet (T) och kostnader:  Anläggningsutnyttjande: Man har flaskhalsar som kan få mindre betydelse om man kan optimera anläggningen. Därutöver vill man köra anläggningen till 110% eftersom efterfrågan är stor.  Kvalitet: Viktig för att motivera pris på färdig produkt. Bättre koll på processutrustning ger jämnare kvalitet.  Fakta måste fram på ett ”vetenskapligt sätt”!

7 7 Slutsatser – fortsatt effektiv produktion. Historiskt:  Investering av ny produktionskapacitet.  Investering av ny produktionsteknik.  Planering: Försäljning, produktion, underhåll och ekonomi.  Organisation: Separata avdelningar för produktion, underhåll, investering (projektering). Nu/framtid:  Se ovan.  Högre integration mellan Produktion – Underhåll – Försäljning – ekonomi.  Ännu mer sofistikerad produktionsplanering.  Förebyggande underhåll.  Diagnostisering av produktionsutrustning.  Reinvestering.  Organisation som matchar krav. Historiskt:  Skicklig personal med focus på:  Produktion.  Underhåll.  Investeringar.  Ekonomi/försäljning.  Olika verktyg för:  Produktion planering.  Underhåll.  Ekonomi. Nu/framtid:  Högre integrationsgrad för planering:  Produktion.  Underhåll.  Ekonomi/Försäljning.  Ny kompetens.  Ny organisation.  Nya verktyg/system/mätning för diagnostisering av processutrustning. Hur?Verktyg, (generellt): Nästa steg - temadag.


Ladda ner ppt "Underhållsinriktad behovsinventering.. 2  Behovsinventering: Inledande fokus på “Verktyg för övervakning av ventiler”.  Verktyg finns på marknaden (ABB,"

Liknande presentationer


Google-annonser