Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdhandboken - säkerställer god och säker vård på lika villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdhandboken - säkerställer god och säker vård på lika villkor."— Presentationens avskrift:

1 Vårdhandboken - säkerställer god och säker vård på lika villkor

2 Till exempel:  hur man genomför undersökningar, provtagningar och behandlingar  vårdhygieniska riktlinjer och rutiner  hur man hanterar hjälpmedel och medicintekniska produkter Vårdhandboken.se innehåller metodanvisningar och arbetsmetoder, praktiska råd för vårdarbetet

3  Personal inom vård och omsorg oavsett huvudman eller var vården bedrivs.  Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i ledningsarbetet.  Studenter och lärare vid vårdutbildningar.  Närstående vid vård i hemmet. Vem kan använda Vårdhandboken?

4  Personal inom vård och omsorg har tillgång till IT-stödet med aktuell kunskap oavsett huvudman eller var vården bedrivs.  Underlättar det dagliga vårdarbetet samt ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.  Minskar kostnader och frigör resurser genom ett minskat behov av att utarbeta lokala riktlinjer/PM, rutiner och arbetsmetoder.  Vårdhandboken.se har responsiv design och kan därför enkelt användas också i mobil och surfplatta. Nyttan och målet för Vårdhandboken

5 Finansiering och innehållsproduktion  Utvecklas och förvaltas av Inera AB på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.  Ett nationellt råd och en förvaltningsgrupp som består av personer valda strategiskt för att representera olika professionella områden och regioner i landet.  Författare och faktagranskare är specialister inom respektive ämnesområde. Produktions- och granskningsprocessen liknar den som används vid publikationer av vetenskaplig litteratur.  Innehållet är kvalitetssäkrat, redaktionellt bearbetat och uppdateras kontinuerligt.

6 …en kvalitetssäkrad nationell tjänst där innehållet tas fram i samarbete med författare och faktagranskare som är specialister inom sitt verksamhetsområde.


Ladda ner ppt "Vårdhandboken - säkerställer god och säker vård på lika villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser