Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – CIV.EKP T5+7+X Anna Lindahl Andreas Poltan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – CIV.EKP T5+7+X Anna Lindahl Andreas Poltan"— Presentationens avskrift:

1 Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – CIV.EKP T5+7+X Anna Lindahl Andreas Poltan andreas.poltan@lnu.se

2 Varför detta möte? Vad är det vi och partnerskolan förväntar oss av dig? Process – nu….hemkomst Lämna in kurser för bedömning Tips och råd Andra möten? PPT-filen för detta möte kommer upp på MyMoodle på fredag eftermiddag.

3 Utbyte = Vi, partnerskolan (och CSN) förväntar oss att du… Åker på utbyte Läser heltidsstudier (30hp) Tillgodoräknar dina kurser* - som fristående kurs - inom program *Det finns inget som heter ’men jag ska ju bara åka ut och läsa vad jag vill’. Det får ni göra för egna pengar om det är det som är målet.

4 Vad är ett ’förhandsgodkännande’? Preliminär bedömning av vad som är OK/inte OK att läsa (förutsatt att informationen du lämnar till oss stämmer) Är ditt avtal med oss om vad du har fått godkänt att tillgodoräkna En bedömning av*: – Överlappning – har du läst/kommer att läsa kursen? – Vilken nivå – grund eller avancerad nivå? – Vilket ämne kursen tillhör – våra ämnen/andras ämnen – Akademisk kurs eller ej? – Kan kurserna tillgodoräknas inom programmet eller måste du åka som fristående kursare? *Bedömningen gäller som underlag för tillgodoräkning förutsatt att ni gjort det ni sagt att ska göra under utbytet.

5 …men även… Kvalitetssäkring av: *dina studier *din examen

6 Processen – nu i vår 1.Förhandsgodkännande – lämna in studieplanen till mig (kompletteringar senast fredag) 2.Studieplanen bedöms av fördjupningsansvarig/ämnesansvarig under nästa vecka (Finansiell fördj. veckan efter) 3.Vi skickar handlingen till Registrator med scannad kopia till dig.

7 Processen – i sommar Under sommaren tittar... – Ekonomihögskolan igenom om utbyte kan genomföras inom programmet eller om det måste göras som fristående kursare (är ni behöriga till år 3 resp. 4?) – regelverken ser olika ut mellan att få åka på utbyte (bestäms av IO under våren 2016) och att få fortsätta på programmets tredje eller fjärde år (bestäms av Ekonomihögskolan under sommaren)

8 Processen – i höst och vid hemkomst 1.Eventuella nya kurser/kompletteringar bedöms via e-post med kopia till Andreas 2.Ni ansvarar för att spara dem till ansökan om tillgodoräkning. 3.I slutet av utbytesterminen mail med instruktioner för tillgodoräkning 4.När ni fått original/slutbetyget från partnerlärosätet måste ni göra Ansökan om Tillgodoräkning. Till denna bifogas underlag för bedömning av kompletteringar. 5.Kurserna rapporteras in i Ladok

9 Vi förväntar oss att ni idag har med er… Studieplan (inte samma som Learning Agreement)* Kursbeskrivningar/information 1.kurskod + namn på kursen 2.ämnesområde 3.nivå på kursen; 4.omfattning i antal lokala credits och/eller ECTS 5.Kursinnehåll, examinationsmetod, litteraturlista; 6.En buffert om ca 50% mer än vad som motsvarar 30 hp *För oss juridiskt bindande dokument. Om ni tappar bort det/glömmer att skicka in till Registrator så måste processen göras om.

10 Men… Jag har inte fått någon utbytesskola ännu Svar: Påbörja studieplanen i alla fall och komplettera senast vid terminens slut så att du får in handlingen till Registrator så snart som möjligt. Jag har redan skickat in mina kursval till utbytesskolan! Svar: Det är ok. Se bara till att samma kurser läggs in i din studieplan så att du får rätt kurser bedömda. Jag har redan varit i kontakt med ansvarig person och fått mina kursval godkända. Svar: Du måste du bifoga underlag för det till din studieplan och lämna in till mig. Beslutet gäller bara om personen i fråga har rätt att besluta. Jag hittar inga kursplaner på utbytesskolans hemsida! Svar: Lämna in den information du hittar. Eventuellt får du komplettera i höst.

11 Civilekonom Termin 5 Minst 75% av heltidsstudier = fördjupningskurser Max 25% av heltidsstudier = fördjupningsrelevanta Se specificering i Handboken på MyMoodle Nivå 300-599/år 3-4 *Vanligaste felvalen? Grundläggande kurser i marknadsföring/organisation Tror att ni måste läsa exakt samma kurser som här hemma Tror att de fördjupningsrelevanta kurserna inte måste bedömas Tror att språk inte är ok

12 Civilekonom Termin 7 100% avancerad nivå (graduate level/second cycle) Nivå 500-/graduate/master 400-499 är inte ok även om kursen ingår i en master *Vanligaste felvalen? Fel nivå på kurserna Tror att ni måste läsa exakt samma kurser som här hemma Tror att språk är OK Tror att ’advanced’ i namnet = avancerad nivå

13 Civilekonom – extra termin efter examen Bara för att bredda kompetensen? – En termin blandade kurser på blandade nivåer Med målet på en tvåårig master – Läs utbytet helt på avancerad nivå Double Degree är bara möjligt inom ett double degree-avtal *Vanligaste felvalen? Tror att kurserna inte ska tillgodoräknas

14 Vad får jag inte läsa? *Kurser på nivå 100/1000 i USA/Kanada/Asien = gymnasiekurser *Kurser som överlappar vad du läst tidigare/kommer att läsa i ditt program/examen *Kurser som är praktiska…dvs. dreja i lera, tennis, körsång, sightseeing och vinprovning är inte ok! *Språkkurser som inte är landets språk. *Internship, field study måste godkännas innan och kräver tydliga handlingar om vad det innebär

15 Problem som kan uppstå på plats på utbytet… Kursen finns inte… Kurserna krockar i schemat… Du vill läsa något annat… Kursen byter namn… …kontakta fördjupningsansvarig och Andreas med kursinformation via e-post. Spara bedömningarna du får tillbaka för du behöver dem vid ansökan om tillgodoräkning.

16 Tillgodoräkning

17 …tillgodoräkning… Bara avslutade, godkända kurser Kurserna ämnes- och nivå-bestäms (FEK, NEK, STAT, RV; 1, 2) ’Utlandsstudier’ för ämnen utanför Ekonomihögskolan Betygen översätts inte utan skrivs in i original Lokala credits räknas om till högskolepoäng  Det är de lokala reglerna på det lärosäte där du befinner dig som gäller!  Ja, du kommer att möta studenter som har andra regler.

18 Hur många credits motsvarar 30hp? Du ska läsa heltidsstudier! Europa = 30 ECTS (Storbritannien ibland 60 credits) USA = 15 credits = 30hp om du läser på blandade nivåer (200 och uppåt) 12 credits = 30hp om du läser enbart på Graduate-nivå (oftast 500 och uppåt) Clark = 4 units Quarter system (3 terminer) = 22,5 blandat, 18 graduate ISEP/USAC-platser = som USA, dvs. 15 credits = 30hp Kanada = 15 credits (Några undantag)

19 Hur många credits motsvarar 30hp? Asien = oftast 15 eller 18 credits men det kan variera nivåerna fungerar som i USA (Ibland avvikelser för Avancerad nivå) OBS ex.: Sungkyunkwan – 400/4000-nivå är INTE avancerad nivå Sydafrika = (Stellenbosch anger kurspoäng i ECTS) Australien = generellt 4 kurser (Murdoch 12 credits) Mexiko = Tec de Monterrey har nytt poängsystem, 48 credits för UG

20 Vad har vi lärt oss av HT2013-HT2015? ’Studieteknik’ Utbytesstudier är inte studier som vanligt  Vad gäller på det lärosäte du är på? Placeringstest och terminologi Excel som verktyg och examination Beteende – ambassadör för dig själv och för LNU. Ditt varumärke och vårt Det är inte alltid enkelt att vara på utbyte Kommunikation Personnummer, inte telefonnummer Ja hej det är jag… Eget ansvar

21


Ladda ner ppt "Förhandsgodkännande HT16 Ekonomihögskolan – CIV.EKP T5+7+X Anna Lindahl Andreas Poltan"

Liknande presentationer


Google-annonser