Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

21.6.2016 1 Medling i brott- och tvistemål 2015 Aune Flinck och Tuula Kuoppala Medling i brott och tvistemål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "21.6.2016 1 Medling i brott- och tvistemål 2015 Aune Flinck och Tuula Kuoppala Medling i brott och tvistemål."— Presentationens avskrift:

1 21.6.2016 1 Medling i brott- och tvistemål 2015 Aune Flinck och Tuula Kuoppala Medling i brott och tvistemål

2 Brott- och tvistemål som hänvisades till medling 2007−2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål2 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål – statistikrapport

3 Initiativ till medling indelade i brottmål enligt huvudklasser samt andelen tvistemål 2014 och 2015, % 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål3 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport *) Tillgrepp omfattar stöldbrott, bedrägeri, förskingring och olovligt brukande **) De våldsbrott i nära relationer som meddelas för statistiken omfattar endast brott mot liv och hälsa, inte till exempel ärekränkningar i nära relationer. ***) Vålsdbrotten omfattar lindrig misshandel, misshandel, grov misshandel och rån. Våldsbrotten i nära relationer presenteras särskilt i diagrammet.

4 Initiativ till medling indelade i brott enligt huvudklasser och andelen tvistemål 2006−2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål4 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport *) Den nationella statistikföringen inleddes när lagen om medling trädde i kraft 1.6.2006.

5 Andelen av vissa brott som hänvisats till medling av brott som utretts av polisen 2014-2015, % 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål5 Källa: Brotts- och tvångsmedelsstatistik. FOS. Statistikcentralen Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

6 Misstänka gärningsmän och målsäganden i brott- och tvistemål som hänvisats till medling per tusen personer i befolkningen i motsvarande ålder år 2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål6 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

7 Brottsmisstänkta och målsäganden som hänvisats till medling enligt kön, inklusive juridiska personer år 2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål7 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport *) LSVV = var av andelen brott i nära relationer

8 Misstänkta gärningsmän i brott och tvistemål som överlämnats till medling enligt åldersgrupp 2007–2015, % 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål8 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål – statistikrapport

9 Gärningsmän som begått brott mot strafflagen och kommit till polisens kännedom samt hänvisats till medlingsbehandling enligt åldersgrupp 2015, % 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål9 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål – statistikrapport Källa: Brotts- och tvångsmedelsstatistik. FOS. Statistikcentralen

10 Andelen våldsbrott i nära relationer av de brott och tvistemål som överlämnats till medling enligt regionförvaltningsverkens regionindelning, 2014 och 2015, % 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål10 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

11 Penningvärdet för de överenskomna ersättningarna vid medling i brott- och tvistemål enligt regionförvaltningsverkens regionindelning 2007-2015, € 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål11 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

12 Jämförelse mellan regionförvaltningsverken år 2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål12 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål – statistikrapport *) I befolkningen 31.12.2015 har man enligt område inkluderat alla personer som fyllt 15 år = åldern för straffrättsligt ansvar. **) Omfattar också tvistemål som hänvisats till medling Källa: Brotts- och tvångsmedelsstatistik. FOS. Statistikcentralen

13 Frivilliga medlare enligt ålder 2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål13 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål – statistikrapport och Frivilliga medlare, som fungerar i medling i brott och tvistemål, THL

14 Brott- och tvistemål som lösts genom medlingsinitiativ per medlare 2007–2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål14 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

15 Jämförelse enligt verksamhetsområde 2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål15 *) I befolkningen 31.12.2015 har man enligt område inkluderat alla personer som fyllt 15 år = åldern för straffrättsligt ansvar. **) Priset på handläggning av medlingsärenden har beräknats genom att dividera de totala kostnaderna för medlingsområdet med antalet brott- och tvistemål som hänvisats till medling. Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

16 Brott, våldsbrott i nära relationer och tvistemål enligt regionförvaltningsverkens regionindelning 2007–2015 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål16 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport

17 Medling i brott- och tvistemål 2015 Sammanlagt hänvisades 12 523 brott- och tvistemål till medling. Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade med 9,5 procent jämfört med 2014. Av alla brott- och tvistemål som hänvisades till medling var 52 procent våldsbrott. Andelen brott i nära relationer som hänvisats till medling av alla brott och tvistemål var 18 procent. Det genomsnittliga priset på medling i ett brott- och tvistemål för samhället var 522,40 euro. Av de brottsmisstänkta var 36 procent yngre än 21 år. Andelen brotssmisstänkta som var yngre än 15 år var 11 procent. www.thl.fi/statistik/medlingvidbrottwww.thl.fi/statistik/medlingvidbrott Statistikrapport 12/2016 21.6.2016 Medling i brott och tvistemål17 Källa: THL, Medling i brott och tvistemål - statistikrapport


Ladda ner ppt "21.6.2016 1 Medling i brott- och tvistemål 2015 Aune Flinck och Tuula Kuoppala Medling i brott och tvistemål."

Liknande presentationer


Google-annonser