Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på."— Presentationens avskrift:

1 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU 1. Bröstsm. 2. Andnöd 3. Bukbesv. 4. Cerebralt, ca 8 pat./dygn, 3000 pat/år 5. Allm.tillst.ned 6. Trauma höft 7. Intox. 8. Trauma skalle 9. Yrsel 10. Kramper Källa: Elvis, Pax

3 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Hjärnvägen

4 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ca 30000 människor drabbas årligen av stroke Medelåldern är 75 år, 20% är under 65 år Av de somatiska sjukdomarna står stroke för flest vårddagar på sjukhus

5 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Kl Antal Pat Patienter med misstänkt stroke inkomna med ambulans Fördelning över dygnet n=204 4% 32% 25% 23% 12%

6 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU

7 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU 112 Strokeavdelning Akutmottagningen Strokelarm

8 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Dokumentation med Hjärnkoll

9 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Checklistan som bygger på triagemodellen METTS har under projekttiden uppvisat en känslighet att sortera rätt i 87 % av fallen.

10 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU 50 % av patienterna med misstänkt stroke var möjliga att direktinlägga

11 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning

12 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja Medel 55 min Median 55 min Tel.samtal 112 Säng på strokeenheten Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning

13 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Tid på akutmottagningen SU/Ö för patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008 Medel 5 tim 30 min Median 3 tim 30 min Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja Medel 55 min Median 55 min Tel.samtal 112 Säng på strokeenheten ca. 15 min Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning Pat. ank. strokeenh. Möte Läk, rehab.pers.

14 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar 8 amb.pat/dygn = 2900 pat/år Rädda hjärnan 1 pat/dygn ? 7 amb.pat/dygn = 2500 pat/år

15 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar 8 amb.pat/dygn = 2900 pat/år Rädda hjärnan 1 pat/dygn ? 7 amb.pat/dygn = 2500 pat/år 1250 pat. till akuten/år 3.5 pat/dygn = 1250 pat Fast Track/år

16 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar 8 amb.pat/dygn = 2900 pat/år Rädda hjärnan 1 pat/dygn ? 7 amb.pat/dygn = 2500 pat/år 1250 pat. till akuten/år 3.5 pat/dygn = 1250 pat Fast Track/år Tid på AKM 5,5 tim/patient = 6900 tim/år Avlastar akuten 19 tim/dygn Mertid i ambulanssjukvården/ avlastning på akutmottagningen

17 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar 8 amb.pat/dygn = 2900 pat/år Rädda hjärnan 1 pat/dygn ? 7 amb.pat/dygn = 2500 pat/år 1250 pat. till akuten/år 3.5 pat/dygn = 1250 pat Fast Track/år Tid på AKM 5,5 tim/patient = 6900 tim/år Mertid i ambulans 21 min = 440 tim/år Avlastar akuten 19 tim/dygn Ökad ambulanstid 1.2 tim/dygn Mertid i ambulanssjukvården/ avlastning på akutmottagningen

18 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU –Organisatoriskt möjligt / Medicinskt säkert –Skapar ej överinläggning –Ger hög patienttillfredställelse –Ger hög medarbetartillfredställelse –Möjliggör tidigt insatt rehabilitering –Bättre utnyttjande av gemensamma resurser Konklusion Hjärnvägen ett snabbspår

19 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Aktiviteter – genomförda, pågående och planerade

20 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Aktiviteter – genomförda, pågående och planerade

21 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Aktiviteter – genomförda, pågående och planerade

22 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Aktiviteter – genomförda, pågående och planerade

23 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Aktiviteter – genomförda, pågående och planerade

24 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU 112 Amb. Prio. 1 Amb. Prio. 2 SOS identifierar Strokesymtom. Pat  85 år +  3,5 h sedan debut o/e Prio 1 enligt index Amb.pers utför triage enl. METTS-Pre + NIHSS Rädda Hjärnan? JA NEJ Ring Neurojour SU/S! Tele; 3428714 Vidare handläggning av neurojour? Patient med symtom som vid misstänkt stroke el. TIA? Amb.ssk ringer SU-gemensam koordinator Tele; xxxxxxx och registrerar samtliga parametrar. Koordinatorn tar beslut om direktinläggning på strokeenhet och tilldelar vårdplats. Direktinläggning? NEJ JA NEJ Ambulansflöde för omhändertagande av patient med neurovaskulärt insjuknande Amb.ssk får besked om aktuell strokeenhet. Koordinatorn meddelar avd. att amb. är på väg. Överrapportering av pat. sker på avd. JA NEJ Var? Amb kör till CT SU/S och möter Neurologen. Amb.ssk kontaktar koordinator för registrering efter avlämnandet av pat. Amb kör till AKOM SU/S och möter Neurologen. Amb.ssk kontaktar koordinator för registrering efter avlämnandet av pat. Amb kör till akutmottagning enligt gällande fördelningsnyckel

25 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Aktiviteter – genomförda, pågående och planerade

26 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ett Hjärt- & Hjärnsäkert Västra Götaland

27 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ett Hjärt- & Hjärnsäkert Västra Götaland

28 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Hjärnvägen ett gott exempel på SU och i Västra Götaland

29 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU 1. Bröstsm. 2. Andnöd 3. Bukbesv. 4. Cerebralt 5. Allm.tillst.ned 6. Trauma höft 7. Intox. 8. Trauma skalle 9. Yrsel 10. Kramper Källa: Elvis, Pax

30 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Ålders stigen

31 091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Mareet Castren, FOUU Pelle Gustafsson, patientsäkerhet, Lean Johan Kampe, medarbetarperspektivet Mats Kihlgren, ekonomi ledarskap Inger Lundqvist, logistik röntgen


Ladda ner ppt "091013 Nationellt höftfrakturmöte, Stockholm Ingela Wennman, Verksamhetsutvecklare Amb/SU Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på."

Liknande presentationer


Google-annonser