Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya sätt att behandla akut stroke Jesper Petersson Verksamhetschef, docent VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya sätt att behandla akut stroke Jesper Petersson Verksamhetschef, docent VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Nya sätt att behandla akut stroke Jesper Petersson Verksamhetschef, docent VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukvård

2 Strokeenhetens historia ”Erfarenheter från en cerebrovaskulär enhet i Umeå” Asplund K, Hägg E, Lithner F, Strand T, Wester PO 1979 Läkartidningen, 76(30-31):2625-7

3 Effekt av strokeenhetsvård 14% minskning av mortalitet

4 Effekt av strokeenhetsvård 14% minskning av mortalitet 20% minskning av död och beroende av hjälp

5 Effekt av strokeenhetsvård 14% minskning av mortalitet 20% minskning av död och beroende av hjälp 22% minskning av död, hjälpberoende och vårdboende

6 Effekt av strokebehandlingar Stroke Unit Trialists’ Collaboration

7 Copyright ©1997 American Heart Association Indredavik, B. et al. Stroke 1997;28:1861-1866 Överlevnad under 5 år för patienter på strokeenhet eller medicinvårdavdelning

8 Copyright ©2008 BMJ Publishing Group Ltd. Slot, K. B. et al. BMJ 2008;336:376-379 Fig 1 Oxfordshire cohort. Long term survival of patients in each category of functional status (Rankin score 0-5) from assessment at six months after index stroke

9 Vad?

10 Multidisciplinärt team Sjuksköterska Undersköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Neuropsykolog Logoped Dietist Strokeläkare Rehabläkare

11

12 Behandling av ischemisk stroke

13

14 penumbra brist på energi ödem mjölksyra apoptos fagocytos

15 God hjärnvård temperatur syretillförsel cerebral blodperfusion vätskebalans B-glukos < 10 mmol/l övervakning

16 God hjärnvård temperatur syretillförsel cerebral blodperfusion vätskebalans B-glukos < 10 mmol/l övervakning revaskularisering

17

18 1.trombolys med r-TPA 2.Trombektomi eller kombinerad trombolys och trombektomi

19

20 Utmaningar snabbspår Snabbare behandlingsstart Fler som behandlas på strokeenhet Ökad andel trombektomi

21 Stroke/TIA-processen på Skåne Akutmottagning Bedömning och behandling Röntgenavdelning Vårdavdelning Diagnos? Finns plats på stroke- enhet? 3 Inskrivning på strokeenhet Bedömning av handikapp Upprättande av rehabplan Beslut om att pat är utskrivningsklar (utskr. till eget boende, andra avdelningar (kärl för karotisoperation, geriatrik eller rehab) eller kommunalt boende enligt tidigare SVPL beslut) Trombolys Metabol optimering Läkemedel, Metabol opt., kirurgi Fortsatt diagnos- ticering Bedömning Vård på strokeenhet Akut behandling Ankomst med ej akut transport till reception Ankomst med ambulans till akutrum Misstänkt stroke? TRIAGE bedömning Inskrivning på vård- avdelning (ej strokeenhet) Bedöma behov av aktiviteter Genomföra aktiviteter Beslut om att patient är utskrivningsklar Flytta patient till stroke- enhet? Vård på vårdavdelning Ja, Symtom <4,5 h Nej Blödning Oklar diagnos Propp Ambulans/prehospitalt Larm till SOS om misstänkt stroke Misstänkt stroke? TRIAGE bedömning i ambulans enl. checklista Misstänkt stroke? Ja Rädda hjärnan utlöses: Larm till akuten, strokejour larmas Röntgen CT CT angio- grafi Magnet- röntgen Tromb- ektomi 2 Aktiv rehab Direkt direkt utlöses 1 Finns plats på stroke- enhet? Ja, symtom >6h Ej stroke 1 2 6 3 4 VÅRDKEDJAN Strokeenhet Nej Ja Ej trombolys/ trombektomi Ja Nej Annan vårdavdelning Patient insjuknar på vårdavdelning på SUS Rädda hjärnan utlöses: Larm till trombolysjour Misstänkt stroke? 5 Beslut om vårdplan- ering 8 7 1 Direkt direkt finns endast i Malmö 2 Trombektomi utförs endast i Lund – patienter som befinner sig i Malmö och är aktuella för behandlingen flyttas därför dit. 3 Alla pat som kommer in med Rädda Hjärnan och bedöms ha behov av neurologisk vård, oavsett trombolys eller inte, får en plats på strokeenhet. Ja Ja, Symtom <6 h Ja, Ej RH eller DD Ja Patient kommer in i strokeflödet Patient går ut ur strokeflödet X Se vidare beskrivning på nästa sida Nej

22

23 A CTCT AVD CT AVD DIREKTSPÅR LARM T-LYS TRIAGE 1 TRIAGE 2 TRIAGE 3 T-LYS LARM TRIAGE 1 TRIAGE 2

24 A CTCT AVD CT AVD DIREKTSPÅR LARM T-LYS TRIAGE 1 TRIAGE 2 TRIAGE 3 T-LYS LARM TRIAGE 1 TRIAGE 2 45 min

25 A CTCT AVD CT AVD DIREKTSPÅR LARM T-LYS TRIAGE 1 TRIAGE 2 TRIAGE 3 T-LYS LARM TRIAGE 1 TRIAGE 2 45 min 10 min

26

27

28 Om proppen inte löser sig

29

30 Den ideala strokeenheten  Hyperakut revaskularisering och neuroprotektion  Monitorering  Tidig mobilisering  Rehabilitering  Förhindra återinsjuknande

31 Den ideala strokeenheten  Hyperakut revaskularisering och neuroprotektion  Monitorering  Tidig mobilisering  Rehabilitering  Förhindra återinsjuknande

32 Trombolys/trombektomi tidig mobilisering, rehabilitering SE OBS Medicinsk behandling, akut och förebyggande övervakning Medelvårdtid = 10 d

33

34 SE OBS HemHemrehabiliteringKommunalt korttidsboende Vårdboende


Ladda ner ppt "Nya sätt att behandla akut stroke Jesper Petersson Verksamhetschef, docent VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser