Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så följer SLK upp Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så följer SLK upp Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna."— Presentationens avskrift:

1 Så följer SLK upp Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna

2 SLK uppföljning till KS 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nöjd med hemtjänsten i Socialstyrelsens brukarundersökning (avser bara äldre med hemtjänst) Kvalitetsindikatorer i utvärdering av hemtjänst (UH) Andel medarbetare med grundutbildning Andel sjukfrånvaro av den arbetade tiden HME (består av ett antal frågor ur Göteborgs Stads medarbetarenkät, var och en kan kräva analys) och NMI (består av tre övergripande nöjdhetsfrågor i medarbetarenkäten), samt motsvarande i ledarenkäten HME och nöjd chefsindex Antal välfärdsteknologitjänster 2015 fördjupad rapport i UR 3 2016 rapportera viktiga händelser

3 Så följer programmet därutöver upp Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna

4 Vad följs upp?Hur ofta? Andel genomförande- och arbetsplaner*** 4 ggr/år Är du med och bestämmer VAD som ska göras?* 4 ggr/år Är du med och bestämmer HUR hjälpen ska utföras?* 4 ggr/år Är du med och bestämmer NÄR hjälpen ska utföras?* 4 ggr/år Hur nöjd är du med personalens bemötande?* 4 ggr/år Hur nöjd är du med hemtjänsten?* 4 ggr/år Hur nöjd är du med kontinuiteten?** 4 ggr/år Antal trygghetskameror1 g/mån Brukarperspektiv 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål: Ökat inflytande och självbestämmande * Kvalitetsindikatorer i Utvärdering av Hemtjänst (UH) Andel betyg 4-5 ** Fråga i UH ***Treserva

5 Vad följs upp?Hur ofta? Hur många som genomfört webbaserad introduktion 2 ggr/år Chefsrörlighet2 ggr/år Mina kunskaper och min förmåga tas tillvara 1 g/år Jag får den kompetens- utveckling jag behöver 1 g/år I vår grupp arbetar vi med att förbättra och utveckla vår verksamhet efter brukarnas behov 1 g/år Jag är stolt över att arbeta i Göteborgs Stad 1 g/år Medarbetarperspektiv 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål: Uppfatta yrket attraktivt

6 Vad följs upp?Hur ofta? Hur många som gått den webbaserade introduktionsutbildningen 2 ggr/år Andel timvikarier2 ggr/år Antal Trygghetskameror1 g/mån Antal välfärdsteknologitjänster 1 ggr/år Andel rambeslut/insatsbeslut 4 ggr/år Andel utvärderade hemtjänstbeslut 4 ggr/år Andel genomförande- och arbetsplaner 4 ggr/år Processperspektiv Processperspektiv (gör vi vad vi säger?) 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål: Ökat inflytande och självbestämmande Mål: Uppfatta yrket attraktivt

7 Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! Kerstin Karlsson, samordnare Ulrika Cedervall, kommunikation Strategiansvariga: Charlotte Nyberg, införa rambeslut Anna Lena Westman, införa IT-stöd Åsa Ericson, införa välfärdsteknologi Margaretha Häggström, skapa goda arbetsplatser Stadsledningskontoret, Attraktiv Hemtjänst Besök attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Så följer SLK upp Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna."

Liknande presentationer


Google-annonser