Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015."— Presentationens avskrift:

1 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015

2 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning Enkät till 1 200 personer hösten 2015 48 % svarat på enkäten (snitt 44 %) Attitydundersökning! Medborgarundersökning 2015

3 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betyg Frågorna besvarar på 10-gradiga skalor, 1 = lägsta betyg Faktorernas resultat redovisas som betygsindex mellan 0 och 100, 0 = lägsta betyg Betygsindex under 40 ”inte godkänt” 55 – 74”nöjd” 75 och högre”mycket nöjd” Medborgarundersökning 2015

4 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning Tre områden: Kommunen som en plats att bo och leva på Kommunens verksamheter Inflytandet i kommunen Medborgarundersökning 2015 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor inom varje område

5 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015

6 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Nöjd-Medborgar-Index 1.Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 2.Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar? 3.Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? Medborgarundersökning 2015

7 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommuns verksamheter Medborgarundersökning 2015

8 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Älmhults kommun verksamheter Förbättringsområden: Gator och vägar (även 2013) Grundskolan (även 2013) Miljöarbete (även 2013) Stöd för utsatta personer Äldreomsorg (även 2013) 2013 fanns även Idrotts- och motionsanläggningar med Medborgarundersökning 2015

9 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015

10 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015

11 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Bemötande och tillgänglighet Medborgarundersökning 2015

12 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Bemötande och tillgänglighet Medborgarundersökning 2015

13 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Bemötande och tillgänglighet Medborgarundersökning 2015 100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda

14 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex per verksamhet Medborgarundersökning 2015 Vad tror eller tycker du om förskolan/ grundskolan/gymnasiet i din kommun?

15 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex grundskola jämfört med meritvärde Medborgarundersökning 2015

16 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Fördelning betyg Medborgarundersökning 2015 ”Sveriges bästa skola”

17 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex efter kön Medborgarundersökning 2015

18 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex efter ålder Medborgarundersökning 2015

19 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex efter erfarenhet Medborgarundersökning 2015

20 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex efter ortstyp Medborgarundersökning 2015

21 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex förskola Medborgarundersökning 2015

22 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex grundskola Medborgarundersökning 2015

23 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex gymnasium Medborgarundersökning 2015

24 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun? Stöd utsatta personer

25 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Gång- och cykelvägar Gator och vägar Medborgarundersökning 2015

26 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Gång- och cykelvägar Medborgarundersökning 2015

27 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Gator och vägar Medborgarundersökning 2015

28 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Gator och vägar Medborgarundersökning 2015

29 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Räddningstjänst Medborgarundersökning 2015 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i din kommun?

30 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Idrotts- och motionsanläggningar Medborgarundersökning 2015

31 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Idrotts- och motionsanläggningar efter ålder Medborgarundersökning 2015

32 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Idrotts- och motionsanläggningar efter ortstyp Medborgarundersökning 2015

33 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex kultur Medborgarundersökning 2015

34 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Kultur Medborgarundersökning 2015

35 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Kultur Medborgarundersökning 2015

36 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Kultur efter ålder Medborgarundersökning 2015

37 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Kultur efter ortstyp Medborgarundersökning 2015

38 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Kultur efter boendetid Medborgarundersökning 2015

39 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Betygsindex bibliotek Medborgarundersökning 2015


Ladda ner ppt "Överraskande Älmhult – internationellt & nära Medborgarundersökning 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser