Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på nätverksträff! Buller i förskolor och skolor 20 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på nätverksträff! Buller i förskolor och skolor 20 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på nätverksträff! Buller i förskolor och skolor 20 oktober 2011

2 Sara Nilsson Enheten för miljöhälsa Institutet för miljömedicin sara.nilsson@ki.se sara.nilsson@ki.se Eva Svensson Enheten för Miljöskydd Länsstyrelsen i Stockholms län eva.svensson@lansstyrelsen.se eva.svensson@lansstyrelsen.se Hemsida: www.miljosamverkanstockholm.sewww.miljosamverkanstockholm.se

3 Arbetsgrupp 2011 Samordnare Eva Svensson, Länsstyrelsen Sara Nilsson, KI Kommun/stöd-representanter Catarina Kvarnmalm, Lidingö Katarina Goldkuhl, Värmdö Jenny Färm, Solna Helena Fornstedt, Järfälla Ana Camargo, Södertälje Gunnel Emenius, KI Heli Lehtonen,SMOHF

4 Återknytning till vårträffen -Gränsdragning gällande tillsyn på hälso- och sjukvårdslokaler Utvärderingen –36/53 –Betyg ~ 4 –32 st ansåg att dagen bidragit till något i det dagliga arbetet –Vanligaste kommentarerna något förvirrande saknade SoS:s tillsynsvägledning SoS: ”Tillsyn av vårdlokaler – ansvarsfördelning” - Ledningsgruppen beslutat att gå vidare med dokumentet - granskas av chefsjuristen för eventuell komplettering/ändring

5 Program 9.30 10.00 10.15 11.30 12.30 13:30 14.30 15.15 15.45 16.00 Erfarenheter och praktiska exempel från en kommun Camilla Kjellin, Miljöförvaltningen i Stockholm Bensträckare Buller i skolmatsalar Anders Lundin, KI Lunch (ingår ej) Buller och akustik Anna Berglöw, ÅF Akustik Vägledning från Länsstyrelsens jurister Åke Drevenius och Sune Högling, Länstyrelsen Fika och diskussioner Gemensam diskussion och frågestund Senaste nytt från Länsstyrelsen och Karolinska Institutet Avslutning

6 Buller i förskolor och skolor –Vad vet vi om buller? Störning –Talmaskering –Sömn och vila Hälsopåverkan –Hörselskador –Stressrelaterade symptom

7 Buller i förskolor och skolor –Vad vet vi om buller och påverkan på barn? Koncentrationssvårigheter Försämrad inlärning Störd vila (förskola) Särskilt störande för vissa grupper –hörselskadade barn –barn med annat modersmål

8 Buller i förskolor och skolor Rekommendationer om bullernivåer i förskolor och skolor –Ljudnivån i bakgrunden under lektionstid: < 35 dB LAeq –Efterklangstid i klassrum: Högst 0,6 s –Efterklangstid i samlingslokaler och matsalar: < 1 s –OBS! Lägre om något barn har försämrad hörsel Källa: Miljöhälsorapport 2009, guidelines for community noise (WHO 2000)

9 Buller i förskolor och skolor –Vad påverkar bullernivån i skolor och förskolor? Faktorer som; »Antal barn »Aktivitet »Arbetsform »Fläktar »Ljud utifrån »Akustik

10 Nationell undersökning där föräldrar till ca 30 000 barn svarade på en enkät (Miljöhälsorapport 2005)


Ladda ner ppt "Välkommen på nätverksträff! Buller i förskolor och skolor 20 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser