Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovsanalys – kalkylerna bakom sociala utfallskontraktet i Norrköping Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovsanalys – kalkylerna bakom sociala utfallskontraktet i Norrköping Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016"— Presentationens avskrift:

1 Behovsanalys – kalkylerna bakom sociala utfallskontraktet i Norrköping Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016 www.uppdragpsykiskhälsa.se

2 Sociala investeringar – ett nytt arbetssätt 1.Tvärsektoriella analyser av verksamheten 2.Strategiskt val av insatser som kan bidra till förbättrade resultat 3.Bedömning av effekter 4.Uppföljning och utvärdering av satsningar 5.Tvärsektoriellt genomförande av satsningar 6.Implementering och uppskalning av lyckade satsningar

3 Roller i arbete med sociala investeringar

4 Socialt utfallskontrakt

5 Socialt utfallskontrakt i Norrköping – sammanfattning 1  Ska minska antalet återplaceringar av barn och unga i HVB/SIS samt ge förbättrade skolresultat för målgruppen  Målgrupp: BoU 7-18 år som får placeringsbeslut fr.o.m. augusti/sep 2016 och 20 månader framåt. Beräknas omfatta 60 individer  Insatser: - Multidisciplinärt team ansvarar för koordinering och uppföljning under placering (intern utförare) - Skolstödjande ”tutoring”-insats (extern utförare)

6 Socialt utfallskontrakt i Norrköping – sammanfattning 2  Ekonomisk modell - LSV finansierar - Norrköping garanterar 40% på aktivitet - Utfallsbaserad återbetalning - Tak på maximal avkastning, 20% över hela tidsperioden om ca 4 år

7 Modell för samverkan kring styrning och uppföljning ger gemensamt ansvarstagande  Insatsråd – ett forum för LSV och Norrköping att gemensamt följa upp insats, utfall och finansiering

8 Utvecklingsarbetet har pågått sedan april 2015 och beslut kring kontraktet fattas i kommunfullmäktige 21 mars 8 2015 april – juliaugusti - oktobernovember-december 2016 januarifebruari-mars Förstudie kring områdets lämplighet för ett socialt utfallskontrakt Identifiering av målgrupp, insatser och utfallsmått Juli 2015 Intentions- förklaring LSV och Norrköpings kommun Utformning av socialt utfallskontrakt v.1.02.03.04.0 15 feb Information Kommun- styrelsen Information och beslut om kontrakt 21 mars Beslut i Kommun- fullmäktige Genom- förande enligt socialt utfalls- kontrakt 5.0Final KONFIDENTIELLT ARBETSMATERIAL

9 Behovsanalys  Hitta möjliga behovsområden - vad indikerar data? - Placering i ranking - Variation - Flöden – ex. för placerade barn och unga  Vad säger ansvariga verksamheter?  Vad säger övrig expertis, brukare?  Använd så precis data som möjligt (helst individdata)  Iterativ process - konfrontera inblandade aktörers och beslutsfattares uppfattning med data och revidera behovsanalysen


Ladda ner ppt "Behovsanalys – kalkylerna bakom sociala utfallskontraktet i Norrköping Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser