Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans, ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir. För mina vänner är dina vänner och dina vänner är mina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans, ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir. För mina vänner är dina vänner och dina vänner är mina."— Presentationens avskrift:

1 Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans, ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir. För mina vänner är dina vänner och dina vänner är mina vänner. Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir.

2 Är det så enkelt? Nej, att arbeta tillsammans kan verkligen vara både en glädje och en plåga?

3 Hinder och möjligheter i samverkan Inger Hultin

4 Kärt barn har många namn Samverkan Samordning Samarbete Samsyn Samlokalisering

5 Vad betyder begreppen? Samverkan sker ofta på en strukturell nivå och handlar om organisatoriska frågor och formella beslut tex samverkansavtal mellan landsting och kommun Samordning används för att beskriva hur resurser samordnas mot ett gemensamt mål Samarbete betecknar vad som faktiskt sker mellan människor när vi gör något tillsammans Samsyn anger grunden för vårt samarbete Samlokalisering betyder egentligen bara att vi befinner oss i samma lokal

6 Vad behövs för att vi ska lyckas? Det krävs alltså samverkan på en strukturell- organisatorisk nivå men det krävs också ett samarbete mellan människor som delar synen på sitt gemensamma uppdrag. Det ena är beroende av det andra. Sen kan en bra förutsättning för att lyckas vara en samlokalisering.

7 Vad kan vi vinna på samverkan/samarbete? Skapa en bredare verksamhet som täcker fler behov och som kan möta större målgrupper Bli mindre sårbara Kunna utveckla mer och bli mer kreativa Bli mer tydlig i sin profession

8 Vad är då priset? Det kostar tid och kraft att komma överens speciellt i början när man tillsammans ska bygga upp något. Det kostar på för varje enskild medlem att gå utanför sina vanliga trygga ramar, att inte alltid få göra på sitt sätt. Att våga känna sig osäker men också kunna bjuda på sin säkerhet Det kostar på att kunna se saker utifrån andra perspektiv än vad man är van vid. Att vara tvungen att inse att man kan behöva förändra sig.

9 Vad krävs för att det ska bli ett plus? Det krävs många pusselbitar för att uppnå det vinnande teamet

10 Pusselbitar Kända, tydliga och gemensamma mål Nödvändig kunskap och kompetens Beslutsmandat Kända, klara och accepterade spelregler

11 Pusselbitar Respekt för likhet och olikhet Tillit till varandra och sig själv Ansvarstagande för sig själv, verksamheten och vid behov för andra Kommunikation där tankar och känslor uttrycks i jag-form och där man både lyssnar och frågar Utvärdering och självkritik Fira framgång

12 Min betydelse Min personlighet –passar jag för att arbeta på en Familjecentral? Söker jag efter andras sällskap? Blir jag störd när saker inte blir/görs som jag tänkt? Hur styrd är jag av att det ska bli snabba resultat? Vill jag att andra drar in mig i det de gör? Hur stort tålamod har jag med att andra inte begriper det jag redan förstått?

13 Jag påverkar också genom…. Min lust –känner jag nyfikenhet och stimulans inför arbetet på en Familjecentral? Mina tidigare erfarenhet –hur ser mina tidigare erfarenheter av samverkan och samarbete ut?

14 Men även inställning hos min arbetsgivare påverkar Vilket stöd har jag för mitt uppdrag på Familjecentralen, av den arbetsgivare/organisation som jag tillhör? Ingen grupp blir bättre än de deltagare den har men inte heller bättre än den organisation den befinner sig i!

15 Gruppandets våndor Det finns uppgifter som är mer lämpade att lösa i grupp och vissa som är mer lämpade att lösa individuellt. Om inte gruppen kan klargöra skillnaden finns risk för: Känslor av slöseri med tid och energi Att arbetsmoral och resultat blir lidande

16 Pseudoteam Teamet finns bara på papperet. Alla jobbar på med sitt, på sitt sätt och säger att man jobbar i team. Det står att jag är en del av ett team men jag vet inte var dom andra är

17 Svåra HÅL När fyrkantiga människor tvingas in i runda hål eller när runda människor tvingas in i fyrkantiga hål så kan det leda till konflikter (Konflikt - confligare – kollidera)

18 Konflikter uppstår Det är inte ovanligt att det ibland uppstår konflikter när vi ska samarbeta – Det kan handla om konflikter kring sakfrågor, det kan handla om rollkonflikter/lojalitetskonflikter. – Det kan vara konflikter kring olika intressen och värderingar. – Det kan också vara sk pseudokonflikter som handlar om missförstånd.

19 En definition på konflikt Meningsmotsättningar som fått känslomässiga laddningar som gör att de ej kan lösas med logik. När man utan att märka det gått från sak till person.

20 Konflikträdsla när vänlighet tillåts skymma ärlighet

21 Konflikthantering Alla konflikter kan inte lösas men man har en skyldighet att göra ett ärligt och konstruktivt försök. Den vanligaste orsaken till att konflikter inte går att lösa är att man känner sig kränkt, rädd och/eller otrygg och/eller att man spelar med falska kort och bara låtsas vilja lösa konflikten.

22 Olika roller i teamet Någon är den som driver på och är mål och resultatinriktad En annan får teamet att stanna upp och se till att man inte missar något viktigt. En tredje har sin styrka i att samla alla och skapa god stämning Medans den fjärde kommer med många idéer och tänker utanför ramarna Den femte……..

23 Grupputveckling FIRO beskriver utvecklingen i form av tre faser *Tillhöra*Kontroll*Öppenhet Wheelan använder fyra faser *Tillhörighet och trygghet *Opposition och konflikt *Tillit och struktur *Arbete och produktivitet

24 Vad kan ni göra för att fortsätta utvecklas tillsammans ? Stanna inte upp utan fortsätt fråga er… Vad ska vi fortsätta göra? Vad nytt ska vi börja med? Vad ska vi sluta göra?

25 Mina råd… Var rädda om den gemensamma historien Gör kloka rekryteringar Utveckla ledarskapet Hantera konflikter istället för att undvika dom Samtala om likheter och olikheter i förebyggande syfte Genomför gärna gemensamma utbildningar Gör roliga saker tillsammans

26 Ja, att arbeta tillsammans kan verkligen vara både en glädje och en plåga! Tack för mig!


Ladda ner ppt "Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans, ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir. För mina vänner är dina vänner och dina vänner är mina."

Liknande presentationer


Google-annonser