Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundvalet. Medborgarna kan välja Hemtjänst 1992 Skola 1992/1993 Barnomsorg 1994 Ledsagning & avlösning 1998 Särskilt boende, äldre, 2001 Familjerådgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundvalet. Medborgarna kan välja Hemtjänst 1992 Skola 1992/1993 Barnomsorg 1994 Ledsagning & avlösning 1998 Särskilt boende, äldre, 2001 Familjerådgivning."— Presentationens avskrift:

1 Kundvalet

2 Medborgarna kan välja Hemtjänst 1992 Skola 1992/1993 Barnomsorg 1994 Ledsagning & avlösning 1998 Särskilt boende, äldre, 2001 Familjerådgivning 2005 Vuxenutbildning 2005 Familjedaghem för eget barn 2009 Familjebehandling 2007 Musikskola 2007 Dagverksamhet äldre 2007 Karriärvägledning 2008 Vårdnadsbidrag 2009 Arbetsmarknadsinsatser 2009 Boendestöd 2010 Sysselsättning, psyk, 2010 Öppenvård, missbruk, 2011 Daglig verksamhet, funktionsnedsättning, 2011

3 Kundval idag VerksamhetBarn/elever i fristående verksamhet Barn/elever i egen regi Barn/elever i andra kommunala skolor Förskola och pedagogisk omsorg 51 %49 % Grundskola23 %75 %2 % Gymnasieskola39 %38 %23 % Musikskola37 %63 % VuxenutbildningCa 32 anordnare – fristående och andra kommuners

4 Kundval idag, forts VerksamhetPrivat verksamhet Kommunal verksamhet Hemtjänst54 anordnare1 anordnare Särskilt boende8 boenden5 boenden Familjerådgivning28 anordnare1 anordnare Familjebehandling15 anordnare1 anordnare Dagverksamhet1 verksamhet3 verksamheter Arbetsrehabilitering12 anordnare1 anordnare

5 Så här fungerar det Kommunen fastställer mål och ramar Anordnaren utformar tjänsten Ersättning till anordnaren via checkar Kunden väljer och kan byta om han/hon inte är nöjd Konkurrens om kunderna på lika villkor

6 Kvalitetssäkring Auktorisation/godkännande av anordnare. Uppföljning av måluppfyllelse genom: – Kundundersökningar – Övergripande attitydundersökningar – Enheternas kvalitetsredovisningar. Öppenhet om resultat och uppföljning.

7 Kommunens uppgifter Individuellt riktad service 75 % Gemensam service 20 % Myndighets- utövning 5 %

8 Finansiering och produktion Kommunalt Privat Finansiering Produktion AC DB

9 Lika villkor för alla Decentralisering av driftsbeslut till resultatenheterna Momskompensation till privata/fristående anordnare Ingen finansiering vid sidan av checken - förutom resurser till barn och elever i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan Internt hyresutjämningssystem Gemensam och öppen hantering av val, köer och intagning Skolpliktskostnader vilar på kommunen, inte på enskilda kommunala skolor.

10 Varför kundval och inte upphandling? Demokrati och makt – ”rösta med fötterna” Den enskilda medborgaren i fokus Kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens Fokus på ”output” – istället för ”input” Ökad mångfald och kvalitet genom fler små och medelstora aktörer Konkurrensneutralt Undvika oligopol

11 Hemtjänstcheckar 15 nya anordnare under första året 1992, idag ca 55 anordnare.

12 Skolpeng gav fokus på kvalitet 1992 – skolvalskatalog till alla familjer 1993 – första friskolan öppnar Grundprincip: ”alla måste ta ställning och välja skola”

13 Skolvalet Skolvalet genomförs helt på webben sedan år 2003. En mycket hög andel får sitt förstahandsval tillgodosett.


Ladda ner ppt "Kundvalet. Medborgarna kan välja Hemtjänst 1992 Skola 1992/1993 Barnomsorg 1994 Ledsagning & avlösning 1998 Särskilt boende, äldre, 2001 Familjerådgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser