Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar för Åk1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar för Åk1."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar för Åk1

2 Via lnu.se/nystudent kan du: Skaffa ett studentkonto Registrera dig på programtermin samt kurs (eller bara kurs om du inte läser program). Hitta till lärplattformen MyMoodle Kursplan och litteraturlista Schema

3 Information om programmet du antagits till Alla program har en programsida i Mymoodle där finns: Programmets strukturplan Kursernas namn och kurskoder per termin Anslag och meddelanden från programansvarig samt från kansliet Programmets utbildningsplan

4 På mymoodle.lnu.se hittar du program- och kursspecifik information Här kan du söka efter ditt kursrum Här hittar du ditt programrum samt meddelanden & info från Ekonomihögskolan

5 Schema Tryck på rubriken för att öppna kursrummet och programrummet. När du loggat in på LNU.se/student ser det ut såhär!

6 Utbildningsplan I utbildningsplanen får du svar på följande frågor: Vilket är ditt huvudområde? Vad ska du kunna efter avslutad utbildning? Centrala examensmål – vad är det? Vilka färdigheter ska du ha lärt dig genom universitetsstudier? Utbildningsplanen reglerar programmets mål, struktur, innehåll och examen.

7 Kursplan Kursplanen reglerar respektive kurs gällande innehåll, lärandemål, examination, litteratur m.m. Där står vilken behörighet du måste uppfylla för att kunna bli registrerad på kursen. Läs alltid igenom kursplanen inför varje ny kurs.

8 Betygsskala för Ekonomihögskolan Prestationen bedöms i förhållande till hur väl du har uppnått kursens mål Examinationens samtliga delar ska kunna relatera till specifika kunskapsmål för kursen. BetygBedömningMed avseende på varje mål för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier A UtmärktUtomordentligt resultat med endast ett fåtal mindre brister B Mycket braMycket bra resultat med endast ett fåtal brister C BraGenerellt bra men med några brister D TillfredsställandeAcceptabel nivå men flera brister finns E TillräckligtResultatet uppfyller minimikriterierna Fx OtillräckligtExaminator /kursansvarig kan undantagsvis bestämma att en student som ligger nära gränsen för E får utföra kompletterande uppgifter för att nå betyget E. Examinaror / kursansvarig meddelar skriftligen studenten vad som gäller för att inkomma med kompletteringen. I väntan på kompletteringen sätts betyget F, om kompletteringen godkänns ändras betyget till E. F OtillräckligtAvsevärt mer arbete krävs

9 Sammanvägning av betyg Betygsskalan A-F Sifferskala för viktning A9,0 B8,0 C7,0 D6,5 E6,0 Betygsskal an A-F Mattematiska betygsgränser A8,51 – 9,00 B7,51 – 8,50 C6,76 – 7,50 D6,26 – 6,75 E6,0 – 6,25 Kursens samtliga examinationsmoment ska vara godkända innan samlingsbetyg kan fastställas. Utbildningsadministratör utför den matematiska beräkningen, enligt fastställda principer. Betygsunderlaget lämnas till examinator för beslut genom signering av resultatlistan. Sammanvägning sker genom att samtliga examinationsmoment som betygsatts i en kurs översätts av utbildningsadministratör till siffror enligt tabell till höger. Kurs X, 15 hp Betyg ÖversättningViktning Examinationsmoment 1; tentamen 7,5 hpB88*(7,5/15) = 4,0 Examinationsmoment 2; case 4,5 hpC77*(4,5/15) = 2,1 Examinationsmoment 3; laboration 3 hpD6,56,5*(3/15) = 1,3 Summa 7,4 Varje examinationsmoment ges den procentuella vikt som motsvaras av dess omfatt­ning i högskolepoäng. Exempelkursen får således C, då snittet var 7,4.

10 Praktisk information för dig som studerar på Ekonomihögskolan Passerkort – för att komma in i lokalerna på kvällar och helger Återsamlingsplatser vid brand Kansliets placering och funktion Administrationen har telefontid dagligen mellan klockan 10.00-12.00 och finns på plats dagligen Du når lättast administrationen på Ekonomihögskolan via ekonomihogskolan@lnu.se ekonomihogskolan@lnu.se Skriv ut, kopiera och scanna - För att kunna skriva ut, kopiera eller skanna på Linnéuniversitetet behöver du ett PayEx konto som du kopplar till ditt studentkonto. Vid frågor vänd dig till IT-avdelningen.

11 Vad finns var – hjälp att hitta snabbt Vid receptionen finns vår infokiosk, här kan du snabbt hitta i vilken sal din föreläsning är! Appen LNU finns att ladda ner till din smartphone

12 Lena-Maria Aronsson Studievägledare i Kalmar Telefon: 0480-49 71 84 Telefontid: måndag, tisdag och torsdag: 08:30-09:30 E-post: lena-maria.aronsson@lnu.se Besöksadress: Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19lena-maria.aronsson@lnu.se Bengt Persson Studievägledare i Växjö Telefon: 0470-70 85 79 Telefontid: tisdag 13:00–14:30, fredag 10:00–11:30 E-post: bengt.c.persson@lnu.se Besöksadress: Universitetsplatsen 1 (K-huset)bengt.c.persson@lnu.se Studievägledning på Ekonomihögskolan

13 Studera med funktionsnedsättning Dan Fogby Samordnare för Ekonomihögskolan i Kalmar Dan.fogby@lnu.se Dan.fogby@lnu.se Anna Nymark Samordnare för Ekonomihögskolan i Växjö Anna.nymark@lnu.se Anna.nymark@lnu.se

14 Karriärvägledning vid LNU Var med från början i alla aktiviteter som Linnés karriärvägledning har!

15 Studenthälsan Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. De arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och coachning. Sektionschef Kalmar och Växjö Maria Larsson E-mail: maria.larsson@lnu.se Tel: 0480-44 60 95maria.larsson@lnu.se Här kan du läsa mer: https://lnu.se/studenthalsan/https://lnu.se/studenthalsan/

16 Kursvärderingar Efter varje kurs erbjuds du att fylla i en kursvärdering. Ta tillfället i akt och var med och påverka. Kursvärderingarna är viktiga verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vill du läsa resultatet från tidigare kursvärderingar beställer du dem via mail till ekonomihogskolan@lnu.seekonomihogskolan@lnu.se

17 Engagera dig i dina studier genom - kvalitetsuppföljning och studentinflytande Programråd och programansvarig (2 studentrepresentanter utses i varje årskurs) Kontinuerlig utvärdering sker på kursnivå och i programrådet Efter avslutad kurs görs kursvärdering - ta dig alltid tid att fylla i kursvärderingarna! Vid upplevda problem på en kurs – tag alltid kontakt med ansvarig lärare på kurs och/eller programansvarig

18 Programråd – vad innebär det? Ni är 2-5 representanter från varje årskull/program som träffas ca 2 ggr/termin om: - Kursvärdering - Språkrör - Bollplank - Erfarenhetsutbyte årskull/program - Socialt och nätverkande - Erfarenhet av mötesteknik Vem vill vara med?

19 Examination på kursen Examinationsform - regleras i respektive kursplan Kursansvarig utformar kursen och dess examinationsmoment Dina resultat hittar du på Ladok på Web som du når via din studentinloggning

20 Skriftlig salstentamen Du ska anmäla dig till tentamen tisdagen i veckan före tentamensveckan om det är en skriftlig tenta. Det går inte att efteranmäla sig! Giltig legitimation måste uppvisas vid salstentamen för att ha rätt att genomföra tentamen. En student har rätt att erbjudas examination vid fem tillfällen, därefter kan kursen förändras. Generellt erbjuds tre examinationstillfällen under ett läsår därefter hänvisas omexamination till nästa gång kursen ges. Betygssteg på moment är U/G eller A-F. Betyg på hel kurs är A-F.

21 Om du missar tentan Anmäler du dig till omtentan Om du dröjer för länge med att examinera en uppgift kan kursen förändras och du kan få gå om kursen helt och hållet CSN har också krav på studieprestation om du tar studielån Det finns behörighetskrav inom programmet Det finns oftast ett uppsamlingstillfälle med tentor i juni/augusti Planera dina studier – se tentamensschemat

22 Att vara student Under september kommer två tredjeårsstudenter på Ekonomihögskolan att dela med sig av sina erfarenheter av att vara student. Ta tillfället i akt att ta del av hur man optimerar sin studietid på bästa sätt.

23 Universitetsbiblioteket (UB) och studieverkstaden Sök- och skrivhjälp finns på Universitetsbibliotekets webbsida Läs Refero – antiplagieringsguiden – ett webbaserat läromedel som visar hur du får använda andras texter i ditt akademiska skrivande.

24 Kontaktpersoner: Emmelie Hedin Ekholm– Kalmar emmelie.hedinekholm@lnu.se Anna Lindahl – Växjö anna.lindahl@lnu.se Internationalisering - Utbyte - Internationell erfarenhet


Ladda ner ppt "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar för Åk1."

Liknande presentationer


Google-annonser