Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1. BILD 2 Vi skulle vilja prata om: Iakttagelser från revisionsåret 2007 Planer för revisionsåret 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1. BILD 2 Vi skulle vilja prata om: Iakttagelser från revisionsåret 2007 Planer för revisionsåret 2008."— Presentationens avskrift:

1 BILD 1

2 BILD 2 Vi skulle vilja prata om: Iakttagelser från revisionsåret 2007 Planer för revisionsåret 2008

3 BILD 3 Revisionsåret 2007 En invändning i revisionsberättelsen – Stockholms universitet Rapportering avslutas nu (rapporter, promemorior och muntlig rapportering) Gemensam rapportering avseende: nya bestämmelser för intern styrning och kontroll projektredovisning/ny modell lärares arbetstider

4 BILD 4 Revisionsåret 2007 Några iakttagelser: Kvalitetssäkring av årsredovisningen Engagemang utan regeringens medgivande Dagisverksamhet Fördelning av kostnader på verksamhetsgrenar Efterlevnad av LOU Intern styrning och kontroll i lönerutinen Intern styrning och kontroll – mutor och annan otillbörlig påverkan Rutiner avseende ”fakturan” Ränta på anslagssparande Gamla uppgifter i årsredovisningen avseende holdingbolag Resultatredovisningen (struktur, återrapporteringskrav, underlag mm) Redovisning av upplupna kostnader (personal, lokalkostnader)

5 BILD 5 Revisionsåret 2007 Några iakttagelser, forts: Disposition av överskott från avgiftsfinansierad verksamhet Redovisningsmodell för att kunna utläsa ekonomiskt resultat i avgiftsfinansierad verksamhet Styrelsebeslut saknas om åtgärder m a a revisionsrapport Redovisning av transfereringar som verksamhetskostnad Redovisning av anläggningstillgångar – bl.a. koppling till anläggningsregister Policy för att ingå samarbete rörande sponsring Periodisering av kostnader i projekt Särredovisning av donationsmedel saknas Avvikelse mellan ekonomisystemet och statsredovisningen Brister i fakturahantering (behörigheter, kontroll inför utbetalning)

6 BILD 6 Revisionsåret 2007 Några iakttagelser: Kvalitetssäkring av årsredovisningen Engagemang utan regeringens medgivande Dagisverksamhet Fördelning av kostnader på verksamhetsgrenar Efterlevnad av LOU Intern styrning och kontroll i lönerutinen Intern styrning och kontroll – mutor och annan otillbörlig påverkan Rutiner avseende ”fakturan” Ränta på anslagssparande Gamla uppgifter i årsredovisningen avseende holdingbolag Resultatredovisningen (struktur, återrapporteringskrav, underlag mm) Redovisning av upplupna kostnader (personal, lokalkostnader) Disposition av överskott från avgiftsfinansierad verksamhet Styrelsebeslut saknas om åtgärder m a a revisionsrapport

7 BILD 7 Uppdragsutbildning och avgiftsfinansierad verksamhet Brister i klassificering: –Viss utbildning utgör varken uppdragsutbildning eller beställd utbildning –Bidragsfinansierad verksamhet redovisas som uppdrag –Internationella engagemang, oklarheter i klassificering och därmed även befogenhet Befogenhet saknas att bedriva verksamheten och/eller ta ut avgifter Verksamhet bedrivs i nätverk med extern styrelse som beslutar om verksamheten och sätter avgifter. Balanserat underskott i uppdragsverksamhet Bristande styrning och uppföljning avseende full kostnadstäckning Brister i redovisning av overheadkostnader Brister i avtal

8 BILD 8 Styrning, uppföljning och årsredovisningen Styrning genom och uppföljning av resultatmått och indikatorer kan utvecklas. Förekommer i verksamhetsuppföljning i vissa fall men används inte i den externa redovisningen. Mer koppling mellan verksamhetsuppföljning och årsredovisningsprocessen rekommenderas Koppling mellan regleringsbrevet och innehållet i årsredovisningarna

9 BILD 9 Granskning av Ladok

10 BILD 10 Revisionsåret 2008 Granskning av samverkansuppgiften – samarbete effektivitetsrevision och årlig revision Ev. granskning av förvaltning av donationskapital och anknutna stiftelser Projektredovisning – förberedelser ny redovisningsmodell Nya bestämmelser om intern styrning och kontroll Planering av den årliga revisionen av enskilda högskolor under våren

11 BILD 11


Ladda ner ppt "BILD 1. BILD 2 Vi skulle vilja prata om: Iakttagelser från revisionsåret 2007 Planer för revisionsåret 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser