Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättsväsendets funktion och organisation A. Allmänna domstolar (brottsmål, tvistemål etc.) Tingsrätter (48), Hovrätter (6), Högsta domstolen (1) B. Förvaltningsdomstolar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättsväsendets funktion och organisation A. Allmänna domstolar (brottsmål, tvistemål etc.) Tingsrätter (48), Hovrätter (6), Högsta domstolen (1) B. Förvaltningsdomstolar."— Presentationens avskrift:

1 Rättsväsendets funktion och organisation A. Allmänna domstolar (brottsmål, tvistemål etc.) Tingsrätter (48), Hovrätter (6), Högsta domstolen (1) B. Förvaltningsdomstolar (besvär över myndighetsbeslut) Förvaltningsrätter (12), Kammarrätter (4), Högsta förvaltningsdomstolen (1) (se Norén Bretzer 2010:127)

2 Specialdomstolar Mark- och miljödomstolar (5) Arbetsdomstolen Marknadsdomstolen Migrationsdomstolen Patentbesvärsrätten osv.

3 Medborgarnas prövningsrätt Förvaltningsbesvär enligt speciallagstiftning (berör överklagande av ”myndighetsutövning” där medborgaren är part i målet) Laglighetsprövning (”kommunalbesvär”) enligt kommunallagen. Alla kommun- medlemmar har då rätt att överklaga inom angiven besvärstid. (se Norén Bretzer 2010:132)

4 Kontrollfunktionen i offentlig förvaltning Initiativ Beredning (bedömning av möjliga alternativ) Beslut (form och innehåll) Genomförande (process och resultat) Kontroll (utvärdering eller juridisk prövning) Återkoppling (till beslutsfattare)

5 Politisk kontroll Riksdagens kontrollmakt (KU) Regeringens kontrollmakt Politisk kontroll i kommunerna (kommunfullmäktige) Medierna som granskare Direktdemokratisk kontroll Kontroll genom maktdelning

6 Rättslig kontroll Offentlighet och sekretess Lex Maria och Lex Sarah Tillsyn Kommunrevisionen JO och JK Behov av en författningsdomstol? (Petersson 2009: kap. 7, Norén Bretzer: kap. 5 )

7 Ekonomisk kontroll Granskningssamhällets framväxt (”utvärderingsmonstret”) Riksrevisionen Kommunrevision Revisionsrätten (EU) Riksbanken Europeiska centralbanken Utvärderingar (Petersson 2009: kapitel 7, Norén Bretzer 2010: 202f.)

8 Utvärdering (”evaluation”) = Värdering med utgångspunkt från något kriterium. 1)Måluppfyllelse (med bieffekter) 2)Målgruppsstudier (”nås målgruppen?”) 3)Effektstudier (analys av nettoeffekter) 4)Effektivitetsstudier (”Cost benefit”-studier) 5)Brukarorienterade studier 6)Implementeringsstudier (processutvärdering) (”Vad levererar staten?”, se Evert Vedung ”Utvärdering i politik och förvaltning”)


Ladda ner ppt "Rättsväsendets funktion och organisation A. Allmänna domstolar (brottsmål, tvistemål etc.) Tingsrätter (48), Hovrätter (6), Högsta domstolen (1) B. Förvaltningsdomstolar."

Liknande presentationer


Google-annonser