Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programinformation Civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programinformation Civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator."— Presentationens avskrift:

1 Programinformation Civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator

2 Agenda Vilka som jobbar med programmet Programhemsidan Kurshemsidor – LISAM & Polopoly Universitetsorganisation Universitetskunskap Examination Kvalitet & vad kan ni bidraga med? Kort beskrivning av programmet

3 Vi som jobbar med programmet 3 Programansvarig – Henrik Nehler Programkoordinator – Gunilla Söderberg Studievägledare – Pernilla Mideskog Programadministratör – Catharina Elvör Lärare från olika avdelningar/ämnen och institutioner ELIN, StuFF Ni förstås!

4 Programansvarigs roll 4 Utveckla och profilera civilekonomprogrammet Samordna programmets innehåll och beställa kurser och inriktningar Säkerställa kvaliteten i undervisningen Upprätta budget och rapportera verksamhetens utfall till fakultetsstyrelsen Fråga gärna – jag hänvisar er vidare om det är något som jag inte kan hjälpa er med!

5 Programkoordinators roll 5 Akademisk koordinator Kvalitetsarbete – kursutvärderingsmöten Internationalisering Hålla kontakt med er och tidigare studenter (alumner) Fråga gärna – jag hänvisar er vidare om det är något som jag inte kan hjälpa er med!

6 Studievägledarens roll 6 Studievägledaren – ditt ”bollplank” – informera och stödja studenterna under studietiden upplysningar om studier på programmet studieplanering och studieteknik tillgodoräkning, byte av utbildningsprogram, parallelläsning studieintyg information om utlandsstudier Pernilla Mideskog pernilla.mideskog@liu.se A-huset, ingång 19 eller 19c (bredvid expeditionen)

7 Vem svarar på vad? 7 Frågor om enskild kurs – Kursansvarig Frågor om dina studier – Studievägledaren Frågor om Ladok – Programadministratören Frågor om utveckling av programmet – Programansvarig Frågor kring kvalitet & internationalisering – Programkoordinator

8 Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något! 8 Pernilla Mideskog pernilla.mideskog@liu.se 013-281527 Catharina Elvör catharina.elvor@liu.se 013-281543 Henrik Nehler henrik.nehler@liu.se 013-281609 Gunilla Söderberg gunilla.soderberg@liu.se 013-281729

9 Programhemsida 9 Ni finner mycket information på programmets hemsida (t ex under fliken studieinformation)! http://www.liu.se/utbildning/program/ekonom/student Kursinformation, tentamensschema, valinformation, utlandsinformation mm

10 Kurshemsidor 10 Polopoly Företaget och den globala marknaden http://www.iei.liu.se/nek/722g41?l=sv Organisation http://www.iei.liu.se/fek/722g67?l=sv LISAM http://www.liu.se/utbildning/program/ekonom/student/filer-och- dokument/1.578663/Lisamintrsv.pdf http://www.liu.se/utbildning/program/ekonom/student/filer-och- dokument/1.578663/Lisamintrsv.pdf

11 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 11 Civilekonomprogrammet ges av Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI) – en unik storinstitution med ledande forskning inom många av de områden som ni kommer att läsa som kurser IEI har 470 anställda & 4400 helårsstudenter - LiUs största grundutbildningsinstitution Exempel på avdelningar: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Affärsrätt, Produktionsekonomi, Logistik, Ekonomiska informationssystem, Industriell marknadsföring/ekonomi IEI är huvudinstitution för följande program: Civilekonomprogrammet, Internationella Civilekonomprogrammet, Affärsjuridiska programmet, I-linjen (Industriell ekonomi), M-linjen (Maskinteknik), Systemvetenskapliga programmet & Pol Kand-programmet

12 Viktiga universitetsbegrepp 12 Universitetets organisation – Rektor/Universitetsledning – Fakultet, t ex Fil Fak, Tek Fak, Med Fak – Institution, t ex IEI, MAI, IFM, IDA (här finner ni statistikavdelningen) – Avdelning/ämne, t ex Företagsekonomi (FEK) eller Nationalekonomi (NEK) – … snart ska ni läsa ”Organisation” och universitetet är en komplex variant på temat Personer som ni kommer att möta i undervisningen – Kursansvarig (Hans Sjögren på er första kurs) – Professor – docent – universitetslektor – universitetsadjunkt – doktorand – amanuens (kan alla vara lärare på era kurser) – Undervisning – forskning – administration – tredje uppgiften …men viktigast av allt är ni!

13 Examination 13 Högskolepoäng (1,5 hp = 1 veckas arbete) Olika typer av examination – Skriftlig tentamen – är alltid individuell – Inlämningsuppgifter/projektarbeten – individuell/i grupp Ni måste alltid referera – annars fusk – Case – oftast i grupp – Muntlig tentamen, hemtentamen mm Betyg U/G/VG – Viktigt med bra betyg för att kunna välja bästa partneruniversiteten Rättning av salstentamina sker inom 10+2 arbetsdagar Feedback – även rättning, seminarier mm är feedback

14 Examination fortsättning Tre tentamenstillfällen ges per kurs och år – Ingen så kallad ”plussning” – Omprövning ska lämnas in inom 10 arbetsdagar LADOK – systemet för dokumentation av studieresultat Obs ni måste anmäla er till tentamen senast 10 dagar före tentamensdatum – anmäl er redan idag! Aktivera ditt fullvärdiga LiU-ID och hämta ut LiU-kortet nu på tisdag. 10.00 grupp 1, 10.30 grupp 2, 11.00 grupp 3, 11.30 grupp 4 Studentportalen - Där kan ni bl a anmäla er till tentor Tentamensguiden hittar ni här! http://www.student.liu.se/tenta/reglerhttp://www.student.liu.se/tenta/regler

15 Kvalitet – hur ni kan påverka programmet 15 KURT ELINs utbildningsutskott – Utbildningsbevakare och kursvärdar Programråd Programkonferens Strategiskt utvecklingsråd (SUR)

16 Vad kan ni bidra med? 16 Projekt via ELIN, t ex Case Academy, SUR, Diplomering, tUTOPIA mm Idéer som utvecklar programmet Missionering vid era hemmagymnasium Ett öppet klimat Vi som jobbar med programmet ser fram emot ett gott samarbete!

17 Vi vill… 17 … utveckla våra studenter till ämneskunniga individer som kan identifiera och lösa problem, och är: självständiga kreativa reflekterande kunniga och kompetenta sociala och samarbetsinriktade bra på att fatta beslut, även med begränsad information och under tidspress

18 Några tips på vägen… 18 Tänk på vad ni vill vara och bli! Se framåt – Vill ni starta företag? Vill ni jobba i offentlig sektor? Vill ni jobba i storföretag? Vad är er drivkraft i studierna? Känner ni er som ekonomer? Ekonomer jobbar i många olika branscher Engagemang i något annat än studier är bra Klart att ni ska ha kul, men 40 timmars studier är ett viktigt riktmärke, annars kan det bli jobbigt senare under utbildningen – Tänk gärna studier som arbete under 8 timmar/dag må-fr

19 Vi kommer tillbaka… 19 En obligatorisk föreläsningsserie för den blivande civilekonomen: – Att bli en akademiker tis 30/8 kl 15 i VAL – Akademiskt skrivande fre 9/9 kl 13 i C4 – Akademiskt lärande tors 22 sep kl 10 C2 Information om programmets kurser och inriktningar Besvarar frågor om studentliv och program Lycka till med era studier och ha en riktigt skoj nolle-p !

20 Frågor? 20

21 21 Civilekonomprogrammet 240 hp Handelsrätt 10HP Kalkylering 7HP och budgetering Kalkylering 7HP och budgetering Företaget och den globala marknaden 4HP Kurser på 30HP avancerad nivå inom valt huvudområde: Företags- eller nationalekonomi Kurser på 30HP avancerad nivå inom valt huvudområde: Företags- eller nationalekonomi Introduktion 8HP nationalekonomi Introduktion 8HP nationalekonomi Mikroekonomi 12 HP Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller nationalekonomi Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller nationalekonomi Examens- 30HP arbete Examens- 30HP arbete Extern- 7HP redovisning B Extern- 7HP redovisning B Företags- ekonomi National- ekonomi Statistik Affärsrätt Extern- 7HP redovisning A Extern- 7HP redovisning A Statistik A 7HP Makroekonomi 10HP Associationsrätt 5HP 5HP Statistik B 8HP Företagsekonomisk metod 7HP Företagsekonomisk metod 7HP Finansiell 7HP styrning Finansiell 7HP styrning Strategi och 7HP styrning Strategi och 7HP styrning Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller Nationalekonomi Valbar utlandstermin Kurser 30HP på fortsättnings- nivå inom valt huvudområde Företags- eller Nationalekonomi Valbar utlandstermin Marknads- 7HP föring Organisation 7HP

22 www.liu.se Civilekonomprogrammet


Ladda ner ppt "Programinformation Civilekonomprogrammet 22 augusti 2016 Henrik Nehler, Programansvarig Gunilla Söderberg, Programkoordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser