Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMF – Trähus Årsmöte 2013 Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMF – Trähus Årsmöte 2013 Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 TMF – Trähus Årsmöte 2013 Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013

2 2 Fokusområden Utbildning och Statistik Teknik Påverkan

3 3 Utbildning Sedan 2002 har totalt 830 säljare genomgått grundkurs för auktorisation. Vid årets slut 2012 fanns 250 verksamma auktoriserade trähussäljare på marknaden. Under 2012 har två grundkurser för auktorisation av trähussäljare genomförts med sammanlagt 15 deltagare. TMF/SP har utbildat 420 certifierat Trähusbyggare tom. 2012 Utbildning

4 4 TMF Statistik – Orderingång

5 5 TMF och Boverket TMF har under året haft fortsatta kontakter med Boverket gällande: Ökade produktionskostnader på grund av ändrade regelverk Revidering av EKS för att reducera de negativa effekterna i och med Eurokod 5. Kommande energikrav baserat på EU-direktivet som innefattar Nära Nollenergi i bebyggelsen till 1 januari 2021. TMF är representerat sedan 2009 i Boverkets byggråd som träffas två gånger per år. Teknik och Politik TMF har under året bidragit med remissvar gällande: Genomförande av EU-direktiv om byggnaders energiprestanda mm (promemoria II), inklusive kompletterande information. Betänkandet S2011/4930/PBB0 Boverkets rapport Anpassning av svenskrätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter Boverkets remiss angående EKS

6 6 TMF Påverkan Politisk Lobbying Fokus för den bostadspolitiska lobbyingen har varit att öka bostadsbyggandet genom att uppmärksamma finansiella problem och alternativ för nyproduktion, förminska byggkostnaderna bland annat genom att få bort kommunala särkrav samt höga byggherrekostnader. TMF har under året fått blivit hörsammade - Trähusbarometern har fått stor uppmärksamhet liksom pressmeddelanden och debattartiklar som rör bostadsbyggandet och trähusindustrin.

7 7 Massmedia över tid – knappt märkbar skillnad 2011-2012

8 8 Massmedialt värde…stor skillnad

9 9 Hur kommunicerar TMFs Kansli med medlemmarna

10 10 TMF Kommunikation Från och med nu ligger styrgruppsprotokollen på webben, bakom inloggning Trähusbrevet ligger från och med nu på öppna webben Enkäter och Mailförfrågningar Ger ofta låg svarsfrekvens, vi önskar bättring för bättre service


Ladda ner ppt "TMF – Trähus Årsmöte 2013 Gustaf Edgren| 14-15 Maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser