Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraföreningskassörer. Dagordning 1)Vad är föräldraföreningens uppgift och vad ingår i rollen som FF-kassör? 2)Stöd (personell och dokument) 3)Styrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraföreningskassörer. Dagordning 1)Vad är föräldraföreningens uppgift och vad ingår i rollen som FF-kassör? 2)Stöd (personell och dokument) 3)Styrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraföreningskassörer

2 Dagordning 1)Vad är föräldraföreningens uppgift och vad ingår i rollen som FF-kassör? 2)Stöd (personell och dokument) 3)Styrelsen (Per Carlsson) har ordet 4)Öppna konto 5)Fakturering 6)Lagbidrag 7)Match och träningsförbud 8)Svårigheter/Problemlösning (Workshop) 9)Några snabba frågor 10)Frågor/avslut

3 Vad är föräldraföreningens uppgift? (ur Arbetsordning för föräldraföreningar 2014) att stödja spelare och ledare i lagen inom åldersgruppen så att verksamheten kan bedrivas enligt fastställd plan att medverka till att en god föräldraanda existerar i åldersgruppen att medverka till att föräldrarna i sin roll som åskådare vid träningar och matcher uppför sig på ett för AIK hedrande vis. Detta innebär t ex att man överlåter ”coaching” av det egna laget åt tränaren och rättskipningen åt domaren att påverka föräldrarna i åldersgruppen att solidariskt engagera sig så att föräldraföreningen blir en fungerande enhet där alla har åldersgruppens bästa i åtanke att verka för att alla spelare i åldersgruppen är medlemmar i AIK att organisera och leda aktiviteter som ska ge ekonomiskt bidrag till verksamheten.

4 Vad ingår i rollen som FF-kassör? Utöver de uppgifter som föräldraföreningen beslutat om åligger det styrelsen -att förvalta föräldraföreningens medel -att representera föräldraföreningen och delta vid de centrala stormötena och särskilda centrala föräldraföreningsmöten för åldersgruppen -att genomföra utvärderings- och planeringsmöte med representanter för ledare/tränare inom laget/åldersgruppen -att tillsammans med övrig ledning för åldersgruppen/laget upprätta – med tyngd på budget - och underteckna verksamhetsplan och budgetförslag. -Vara drivande för att få in de betalningar som beslutats

5 10. EKONOMI, BOKFÖRING OCH REVISION Kassören i föräldraföreningen ska ha verifikationer för alla in- och utbetalningar, föra kassabok och förvara föreningens medel på ett betryggande vis. Räkenskaperna ska vid förfrågan vara tillgängliga när som helst under året. Föräldraföreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Det åligger också kassören att till AIK:s ungdomskommitté inkomma med en ekonomisk redovisning om ungdomskommittén så önskar. Den valda revisorn ska till årsmötet avlägga rapport angående granskningen av föreningens ekonomi. Hämtat ur ”arbetsförordning för föräldraföreningar”

6 Tips till FF-kassörer?  Läs på dokument  Följ policys/verksamhetsplan  Kräv att få revisor att delårsrapportera till  Kräv att få vara med på lagets ledarträffar ca. varannan månad för avstämning i gruppen  Gör kontinuerlig och noggrann bokföring, spara inte på hög

7 Stöddokument  Arbetsordning för föräldraföreningarna  Normalstadgar för föräldraföreningar  Verksamhetsplan (sid 10-12 Ekonomi)  Policys Stödpersoner  Ledare/andra föräldrar  Samordnande tränare (ej akademilag)  Chefstränare  Camilo Laserna (AIK Stil)  Leif Karlsson (Sportchef)  Styrelse  Jussi Sjöblom (Krishanterare)

8 Öppna konto -Hur? -Val av bank? -I vilket namn? Styrelsen har ordet – Per Carlsson Fakturering -Klubben har inte resurser att hjälpa till.

9  Hur mycket man får framgår i VPL (antal lag i seriespel)  Redovisning senast 15 oktober  Redovisa inte mer än ni behöver  Redovisa läger- cup- eller domarkostnader (ej material)  Avdrag görs för: Stockholms FF-avgifter (matchflytt, straffavgifter, leg.kortsavsaknad), hyra av konferenslokal, vimplar  Mall finns på www.laget.se – dokumentwww.laget.se  Scanna och mejla helst roger@aik.se. Spara originalkvitton till 15 mars. Alternativt skicka med post.roger@aik.se  Målsättning att betala ut innan stormötet Lagbidrag

10 Villkor för att lagbidrag skall utbetalas:  Komplett spelarlista lämnas in senast 2014-01-31 till kansliet  Lagets samtliga AIK Stilsavtal lämnas in senast 2014-01-31 till kansliet  Samtliga spelare skall ha erlagt deltagaravgift samt medlemsavgift  Aktiviteter enligt verksamhetsplanen skall ha genomförts  Närvarokort skall vara komplett ifyllda och levererade enligt tidplan  Redovisning ska vara gjord till Roger Wikström senast 15 oktober på de utgifter man haft i samband med cuper och domaravgifter

11 Svårigheter/Problemlösning Diskutera i grupp: Vilka svårigheter upplever du i din roll? Vad kan klubben göra för att stötta er bättre? Har du något bra tips till andra kassörer?

12 Några snabba frågor 1.Upplever ni att AIK FF är trovärdiga ? 2.Är det rätt att nivågruppera barn? 3.Nivågrupperar vi för tidigt? (9 år pojk, 11 år flick) 4.Har ni ”lätt” att få in de medel ni önskar? 5.Har du läst klubbens VPL? 6.Har du förtroende för ditt barns ledare? 7.Upplever du att klubbens avgifter är höga i förhållande till det man får tillbaka? 8.Vill lagen ha mer försäljning och lägre avgift?

13 Tack för det ni gör för alla barn och för att ni kom idag! Övriga frågor eller funderingar?

14


Ladda ner ppt "Föräldraföreningskassörer. Dagordning 1)Vad är föräldraföreningens uppgift och vad ingår i rollen som FF-kassör? 2)Stöd (personell och dokument) 3)Styrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser