Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daglig Dagvattenlösningar i gatumiljö (LOD i gatan)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daglig Dagvattenlösningar i gatumiljö (LOD i gatan)"— Presentationens avskrift:

1 Daglig Dagvattenlösningar i gatumiljö (LOD i gatan)

2 Syfte Dagvatten –Ta om hand kväve, fosfor och tungmetaller –Förebygga översvämningar Trafiksäkerhet –Lägre hastigheter Estetiskt mer tilltalande Samordning, synergier och lärande organisation

3 Urvalskriterier ObjektDagvattenTrafiksäkerhetStadsbild - estetik Variation – Platser, lösningar Övrigt 1ÖringevägenAvrinnings-område 28 Uppsamlingsgata, ej tillgänlighetsanpas- sad GC-väg +Korsande gc-vägPedagogisk 2Sofiebergsvägen/ Trädgårdsvägen/ Åkervägen Avrinnings-område 12 Stor asfaltyta. otydlig korsning, Lite trafik ++Minska korsningSnöupplag ersättnings- yta finns 3SkolvägenAvrinnings-område 12 SkolvägNaturlig slänt att använda Minska onutnytt- jad P-yta, Stora korsningar Låg kostnad 4SlåttervägenProblemområde Översvämning i källare område 25 Bred väg med gångbana på båda sidor Avsmalnande sidoförskjutninga r (ensidiga för driften) Säkerställa bra snöröj- ning 5Ringvägen/ Bockvägen Avrinnings-område 15 Överdimension- erade asfaltytor. Sitter ”Varning för lekande barn- skyltar” Potential till stor estetisk förbättring ++ Minska korsningar

4 Öringevägen

5 Sofiebergsvägen

6 Sofiebergsvägen/Trädgårdsvägen/Åkervägen

7

8

9 Utvärdering Mätningar Hög reningseffekt –70-80% för fosfor –80-90% för kväve Mindre utjämningseffekt Utgör del av Vinnova – forskningsprojekt som ett av 4 i landet

10 Slåttervägen

11

12 Dagvattendammar Gudö Fornuddsparken Kolardammarna Droppen (Tyresö skola) Elinsborgsdammen Breviksdammen

13 Kolardammarna

14 Dagvattenrening Består av dammar och översilnings- ytor 850 hektar avvattnas Kombination med rekreationsytor och område för friluftslivet Reduktion av tungmetaller upp till 80%, näringsämnen upp till 70%

15 Ny anläggning - Prästängen

16 Ingår som objekt i gällande ÖP Utformad för att omhänderta allt dagvatten från Krusboda- området Flöden från snödeponi behandlas också Anläggningen utgör sydlig utpost i Wättingestråkets utveckling Samordnad med kommande utbyggnad av skidspår

17


Ladda ner ppt "Daglig Dagvattenlösningar i gatumiljö (LOD i gatan)"

Liknande presentationer


Google-annonser