Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016

2 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 8 Värderingar som matchar: 5 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 13% Värderingar som kan vara begränsande: 0 Summary March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) humor/ glädje 165(O) ansvar 144(I) effektivitet 113(O) positiv attityd 115(I) anställdas hälsa 101(O) lagarbete 104(R) samarbete 105(R) målinriktat 94(O) entusiasm 85(I) kreativitet 85(I) personlig utveckling 84(I) ständigt lärande 84(O) tar ansvar 84(R) anställdas hälsa 221(O) anpassningsbarhet 144(I) humor/ glädje 135(O) ansvar 104(I) entusiasm 105(I) lagarbete 104(R) samarbete 105(R) engagemang 85(I) jämlikhet 84(O) kreativitet 85(I) positiv attityd 85(I) välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt) 86(I) Values Plot March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 5 CC - DC 8 PV - DC 4 Kulturentropi: Nuvarande kultur 13% ambition 163(I) respekt 152(R) ansvar 134(I) humor/ glädje 135(I) positiv attityd 125(I) ärlighet 115(I) kreativitet 105(I) tar ansvar 104(R) vänskap 102(R) försiktighet (L) 91(I) logik 93(I) tålamod 95(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=8-3-0 IRS (L)=1-0-0IROS (P)=5-3-5-0 IROS (L)=0-0-0-0IROS (P)=7-2-3-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Personliga värderingar Values Distribution March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 40-17-43CTS = 41-27-32 CTS = 45-25-30 Kulturentropi = 7% Kulturentropi = 13% Kulturentropi = 3%

5 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016

6 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 förvirring (5) hierarki (5) håller inne information (3) långa arbetstider (3) makt (3) byråkrati (2) 6% av det totala antalet röster 2 intern konkurrens (3) skyller på varandra (3) manipulation (2) 3% av det totala antalet röster 1 kontroll (6) kostnadsjakt (2) osäkra anställningar (2) utnyttjande (2) kortsiktighet (1) 4% av det totala antalet röster Totalt 42 utav 340 13% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar problem som kräver kulturell eller strukturell justering. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa102212 anpassningsbarhet5149 respekt066 ekonomisk stabilitet275 välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt) 583 lojalitet363 miljömedvetenhet363 ständiga förbättringar253 förlåtelse143 rättvisa143 socialt ansvarstagande143 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa humor/ glädje entusiasm samarbete engagemang kreativitet positiv attityd välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt) Värderingshoppekonomisk stabilitet respekt lojalitet rättvisamiljömedvetenhet förlåtelse socialt ansvarstagande Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar

9 National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Business Needs Scorecard Copyright 2016 Barrett Values Centre March 31, 2016 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans Hälsotillstånd effektivitet Externa relationer Evolution kreativitet personlig utveckling ständigt lärande anpassningsbarhet kreativitet Kultur Tillit / Engagemang ansvar lagarbete samarbete tar ansvar ansvar lagarbete samarbete engagemang Riktning/ Kommunikation humor/ glädje positiv attityd målinriktat entusiasm humor/ glädje entusiasm positiv attityd Stödjande Miljö anställdas hälsa anställdas hälsa jämlikhet välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt) Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 Business Needs Scorecard- Values Distribution March 31, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective (35) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Önskade kulturella värderingar anpassningsbarhet kreativitet anställdas hälsa jämlikhet välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt) Värderingshoppekonomisk stabilitet ständiga förbättringar respekt lojalitet förlåtelse rättvisa miljömedvetenhet socialt ansvarstagande Värderingar som kan vara begränsande kostnadsjakt intern konkurrens långa arbetstider byråkrati kortsiktighet kontroll makt skyller på varandra förvirring hierarki håller inne information manipulation osäkra anställningar utnyttjande Detta diagram visar procentandelen av värderingar av BNS områden. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar inom områden där mer fokus har begärts, och alla värderingar som kan vara begränsande. BNS- Fördelning av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age < 21- Organisational Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 31, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser