Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Kontinentaldrift (Energi från jordens inre, konvektionsströmmar i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Kontinentaldrift (Energi från jordens inre, konvektionsströmmar i."— Presentationens avskrift:

1 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Kontinentaldrift (Energi från jordens inre, konvektionsströmmar i manteln - Astenosfären Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion (Energi från solen) Sluttningsprocesser (Gravitation) Rinnande vatten transporterar sand och lera till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

2 Fysisk/mekanisk vittring : Berggrunden spricker och bryts sönder - Frostsprängning (Antal frostcykler per år) - Rotsprängning (Biologisk vittning) - Tillväxt av saltkristaller (Kustnära och/eller arida områden) Kemisk vittring : Bergarter och mineral upplöses eller förändras kemiskt -All förbränning - CO 2 Kolsyra -Svavel I kol och olja - SO 2 Svavelsyra -Förbränningsmotorer - NO X Salpetersyra - Organiska syror (Humussyror) från tex. Lavar och barrträd Regolit/vittringsjord Jordlager som bildats genom vittring på underliggande berggrund

3 Kalksten (CaCO 3 ) löses upp av syror Vittring på skulpturer och landskap (karstlandskap) Grottor med droppstenar (Stalaktiter och stalagmiter)

4 Taluskoner i rasbranter Mass wasting, Sluttningsprocesser : Ras och skred (Gravitationens verkan)

5 Blockdiagram över solifluktion (Jordflytning), en dominerande sluttnings- process i periglaciala miljöer, tex. Svenska fjällkedjan Solifluktionslober på en sluttning I svenska fjällen Ploughing rocks

6 Ung floddal (gullying) bildar Ravin (Canyon) V-formad floddal Mogen floddal med flodplan bildat av flodsediment och begynnande meandring Gammal floddal med vidsträckt flodplan, meandring och korvsjöar (oxbow lakes) Erosion : Rinnande vatten

7 Meandringens mekanismer

8 Nilens, Amazonflodens och Mississippis Deltan

9 Vågerosion på stränder, raukbildning Fårö, Gotland

10 Spits (Strandsporrar) bildas genom kombinerad verkan av vågors och strömmars erosion

11 Vinderosion i arida (torra) områden - Sandblästring

12 Dalglaciär Närområde Tärområde Isens erosion

13 Landformer som bildas av dalglaciärer

14 Glacial Troughs (U-dalar) and Fiords

15 Lapporten, Abisko

16 Varför blir det istider ? Possible Causes of Climate Change and Glaciation Cycles The astronomical hypothesis – The earth’s orbit changes on a 108,000 year cycle causing the time of perihelion and aphelion to shift a small amount each year. – The shape of the earth’s orbit varies on a 92,000 year cycle. – The earth varies in the tilt of its axis between 24 and 22 degrees on a 40,000 year cycle. – The axis wobbles on a 26,000 year cycle. – Differences in intensity of solar radiation The position of continents on earth Albedo – markens reflektionsförmåga All of these may cause cyclic fluctuations in the receipt of solar insolation as shown below in the Milankovitch Curve

17 400 000 years of climate record from the Vostok ice core, Antarctica En nästan 4000 m lång ispropp uppborrad ur inlandsisen

18 Isens maximala utbredning för ca 20 000 år sedan i världen och i nordeuropa

19 De vita områdena på kartan ovan representerar inlandsisens utbredning för 20 000–17 000 år sedan. Det var under denna period som den senaste inlandsisen hade sin maximala utbredning i norra Europa. Norra Atlanten täcktes då periodvis av havsis (ljust blått) medan sydligare havsområden, exempelvis Medelhavet, var fria från is (blått). Eftersom stora mängder vatten var uppbundet i inlandsisar så stod havsytan betydligt lägre än idag. Det illustreras exempelvis av att det fanns en landförbindelse mellan England och Frankrike. Den nutida kustlinjen är markerad med en svag grön linje. Eftersom klimatet var betydligt kallare än idag rådde tundraförhållanden i stora delar av Mellaneuropa (brunt). I södra Europa bredde en stäpp med sporadiska förekomster av träd ut sig (ljust grönt).

20 Isavsmältningen i nordeuropa under 5200 år

21 Småland för 13 000 år sedan

22 Landhöjning – isen smälte bort och landet flyter upp Havsnivåhöjning – smältvattnet får havets nivå att stiga

23 Uppland för 3000 år sedan, ett skärgårdslandskap

24 Rullstensåsar (svart), Isens rörelseriktning (pilar) och Iskantens läge i uppsalatrakten För ca 11000 år sedan. 20 år mellan varje streck Arlanda

25 6000BP 4000BP 4800BP 2700BP

26

27

28 Flyttblock Varvig lera En rullstensås (esker) bildas av sten sand och lera Som transporterats med smältvattnet från inlandsisen och avlagras utanför Jökelportens mynning. Den varviga leran avlagras längre bort från iskanten, med tjock ljusa lager på sommaren då avsmältning och vattenflöde är kraftigt och tunna mörka lager på vintern då avsmältningen stannat av. Isberg med flyttblock

29

30

31 Landhöjningen i Nordeuropa och HK (högsta kustlinjen) i Sverige Spår efter istiden : Landhöjning

32

33

34 Spår efter istiden : Rundhällar med isräfflor

35 Israndsformationer Dödisgropar Moränplatå Rullstenså s Ändmorän

36 Stentorg,fossil strand som svallats av havets vågor, och som av landhöjningen hamnat långt från stranden http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/index.html

37 400 000 years of climate record from the Vostok ice core, Antarctica En nästan 4000 m lång ispropp uppborrad ur inlandsisen har gett information om växthusgaser och temperatur

38 Passadvind


Ladda ner ppt "Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Kontinentaldrift (Energi från jordens inre, konvektionsströmmar i."

Liknande presentationer


Google-annonser