Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katalogisering i DDC på Malmö högskola 3 bibliotek: Orkanen, HS & OD Central katalogisering på Orkanen Resurser katalogisering: 5 pers. Ungefär 50 h/v.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katalogisering i DDC på Malmö högskola 3 bibliotek: Orkanen, HS & OD Central katalogisering på Orkanen Resurser katalogisering: 5 pers. Ungefär 50 h/v."— Presentationens avskrift:

1 Katalogisering i DDC på Malmö högskola 3 bibliotek: Orkanen, HS & OD Central katalogisering på Orkanen Resurser katalogisering: 5 pers. Ungefär 50 h/v 12 000 studenter heltid Antal personal totalt cirka 45 bibliotekarier. 3 assistenter System: Sierra från Innovative Fråga gärna, både idag och senare. Vissa tekniska saker är svåra!

2 DDC-historia på MAH Fr.o.m. 2011 katalogiseras alla nya böcker enligt DDC Återkommer om vad det innebär Dessutom har vi genomfört viss ”deweyfiering” av gamla ex Återkommer om det också

3 Våra samlingar Antal e-böcker: 167 423 Bibl.poster Antal tryckta böcker: 95 381 Bibl.poster Fördelning tryckta ex: Antal ex SAB: 67 621 Antal ex DDC: 55 540

4 Var och hur är DDC-böckerna placerade? Först liten DDC-samling intill disken Efter att samlingen vuxit ur denna placering skapades sommaren 2012 ny ordning med att DDC står motsols parallellt med SAB Efter att denna ordning sjösattes har (i princip) inga böcker flyttats

5 Så här ser det ut

6 Exempel på hylla

7 Hylla

8 Hur katalogiserar vi i DDC? Undantag från DDC: Skön vuxen: Skön. Barn/ungdom: Unga. Läromedel eget system Gemensam DDC-hyllista sedan 2013 för alla tre biblioteken Innan dess en lista per bibliotek 2011-12 Förändring mot SAB-katalogisering: Signum DDC i Voyager. Klassning i 082 om det saknas Inga förändringar i övrigt

9 Redan pågående ”deweyfiering” Deweyfierar manuellt när vi katalogiserar: Befintligt SAB-ex på posten ändrar/reserverar vi om det är placerat på Orkanen Om exemplar finns på HS el OD fångas de in med listor Gammal upplaga med SAB ändrar/reserverar vi också om det är placerat på Orkanen Om exemplar finns på HS el OD fångas de in med listor Listorna fångar även in de ex vi missar på Orkanen

10 Två olika listor för att fånga in Både SAB-ex och DDC-ex finns på samma bibl.post. Hittills har cirka 5000 ex Deweyfierats på detta vis. Vi skapar själva listan i Sierra. Har gjorts 3-4 ggr/termin SAB på äldre upplagor. Alltså minst ett DDC-ex på ny upplaga och minst ett SAB-ex på gammal upplaga. Lista görs externt t.ex. i File Maker. Hittills har cirka 500 ex deweyfierats på detta vis Har gjorts 3-4 gånger totalt

11 Vad ska vi göra nu? Deweyfiera resten Tidigare hade vi idén att låta SAB-samlingen självdö och bara deweyfiera med nämnda listor Ökat missnöje från användare och personal Oklarheter och mycket spring T.ex en bok på 320 och en på Oc från samma litt.lista

12 Process deweyfiering Januari 2015 beslut att allt ska deweyfieras Även beslut om att genomföra stor gallring av SAB för att förenkla deweyfiering Cirka 21 000 ex gallrades Hyllsignum uppdateras maskinellt i systemet Böcker plockas in och märks om

13 Tidplan Översättning av befintlig SAB-hyllista till DDC med hjälp av Libris översättningstabeller - 30 juni Maskinöversatta lista granskas och justeras av katalogisatörerna - 31 oktober Katalogisatörer beslutar om vissa signum bör översättas manuellt istället för att använda översättningstabellen - 31 oktober Import av DDC-klassningar i 082 via Libris batch. Både manuella och ”machine generated” - 15 nov 082 saknas ofta i vår katalog men finns i Libris eftersom de uppdaterats

14 Fortsättning tidplan Automatisk rutin efter export till excel: 082 för respektive bok matchas mot vår DDC-hyllista och ”största” signum som matchar inledning av klassning väljs. Bibl.nummer och signum och huvuduppslag läggs* i samma rad. (Görs av tekniker) Nytt signum skrivs maskinellt in i 092-fältet i den bibliografiska posten. Görs automatiskt vid import till Sierra med hjälp av marc edit och laddningstabell -30 nov Boken har fortfarande kvar SAB-placering på exemplarnivå och det är den som syns i OPAC, trots DDC-signum i 092. Återkommer! Ovan nämnda matchning görs oavsett om klassning är skapad manuellt eller maskingenererad. Litar på båda

15 Ex på klassning som matchas mot hyllista

16 Signum i hyllista

17 Fortsättning tidplan Hängslen och livrem: De poster som ev saknar klassning får signum med hjälp av översätta signum i befintlig SAB-hyllista. Görs automatiskt med rutin i excel. Bibl.nummer och signum och huvuduppslag läggs i samma rad på samma sätt som nämnts Nytt signum skrivs maskinellt in i 092-fältet i den bibliografiska posten. Görs automatiskt vid import med laddningstabell på samma sätt som för de poster som fått signum via matchning av klassning Boken har fortfarande kvar SAB-placering på exemplarnivå och det är den som syns i Summon/ OPAC

18 Översättn hyllista exempel O:dd och Obb

19 Exempel Obb

20 Kommentar tidplan Vi har valt att använda klassning som grund eftersom det bör generera mer träffande koder än översatt signum EX: signum Eabt= 372.7 eller 510.712 p.g.a stadium, eller 510.71 om ej specifikt. Klassning löser (ofta) problem. T.ex: Eabt.02 Förhoppningsvis får den absoluta merparten klassning efter batch- import från Libris Ganska få böcker kvar som får signum med hjälp av översättningstabellen

21 Kommentar tiplan När vi startade visste vi inte hur om/hur vi kan få in klassningar från Libris Därför trodde vi att översättningstabellen skulle behövas för de flesta böcker. Nu blir det nog inte så De ex. som ev. är kvar tas manuellt post för post. Alltså de som inte fått klassning och som har ett signum vi valt att ta manuellt.

22 Fortsättning tidplan Färdiga för ommärkning. Vår 2016 Inplockning och ommärkning Ska bildas arbetsgrupp för dessa rutiner Gruppen ansvarar även för andra frågor som dyker upp hädanefter

23 Ommärkning av böcker Bok tas in för ommärkning. Vilka böcker plockas in? Hur väljs de och vilken ordning? T.ex återlämnade, reserverade etc? Vi vet ej än. SAB-placeringen i exemplarposten raderas manuellt. Den nya DDK- placeringen i 092-fältet visas då automatiskt som hyllplats i OPAC Ny ryggetikett med huvuduppslag skrivs automatiskt ut från bibliotekssystemet. Boken är nu klar för att placeras i sin nya hylla (Ctrl-L) Vågar inte gissa hur lång tid det tar!

24 SAB raderas – DDC visas!


Ladda ner ppt "Katalogisering i DDC på Malmö högskola 3 bibliotek: Orkanen, HS & OD Central katalogisering på Orkanen Resurser katalogisering: 5 pers. Ungefär 50 h/v."

Liknande presentationer


Google-annonser