Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistikprogrammet, termin 1, HT13 Företaget, logistikfunktionen och omvärlden KGG410, 15 hp Jerry Olsson IES, Avd. för kulturgeografi Handelshögskolan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistikprogrammet, termin 1, HT13 Företaget, logistikfunktionen och omvärlden KGG410, 15 hp Jerry Olsson IES, Avd. för kulturgeografi Handelshögskolan,"— Presentationens avskrift:

1 Logistikprogrammet, termin 1, HT13 Företaget, logistikfunktionen och omvärlden KGG410, 15 hp Jerry Olsson IES, Avd. för kulturgeografi Handelshögskolan, Göteborgs universitet Hus B, våning 5, rum B501K jerry.olsson@geography.gu.se

2 Kursplan Innehåll Efter ett introducerande avsnitt om de geografiska och ekonomiska förutsättningar som skapar transportflöden mellan produktions-/konsumtionsplatser, från råvaruutvinning via förädling och konsumtion till slutlig deponering behandlas företaget och logistikfunktionens roll och plats i företaget. Viktiga godsflöden och transportkorridorer beskrivs med koppling till transportsystem och transportmedel. Utvecklingen av olika transportmedel diskuteras med tonvikt på konkurrens- situationen och förhållandet till svensk och internationell (t.ex. EU) transportpolitik behandlas. I ett mikroperspektiv beskrivs viktiga egenskaper ur transport-/hanteringssynpunkt hos gods- flöden till och från olika huvudtyper av tillverknings- /distributionsenheter. Avslutningsvis ges en teknisk orientering om logistiksystemets anläggningar, utrustning och transportmedel. Kursen behandlar utvecklingen i Sverige med internationella kopplingar och utblickar mot primärt Europa (EU). Under kursen genomförs en övningsuppgift där ett transportrelaterat problem behandlas.

3 Efter genomgången kurs skall den studerande: ha en god introducerande kunskap om transportsystemet ha kännedom om den transportpolitik som bedrivits och bedrivs, generellt och med inriktning på europeiska (EU) förhållanden ha god vetskap om företaget, dess logistikfunktion och den omvärld som företaget arbetar i ha erhållit en teknisk orientering om logistiksystemets anläggningar, utrustning och transportmedel ha förståelse för arbetsgruppers dynamik samt ha fått ökad insikt om egen förmåga att arbeta tillsammans med andra kunna genomföra ett mindre projektarbete i grupp med inriktning mot transporter samt skriftligt presentera detta Kursens lärandemål

4 Salstenta (12 hp) – 80 % av full poäng för VG – 50 % av full poäng för G – <50 % av full poäng U Övningsuppgift (3 hp) – VG, G eller U (vid U, komplettering upp till G) – Övningsuppgiften måste lämnas in vid utsatt slutdatum. Sammantaget betyg hela kursen (15 hp) – Krävs VG på salstenta och G på övningsuppgiften för VG på hela kursen Studiebesök (0 hp) – Obligatorisk närvaro. Inlämningsuppgift vid frånvaro. Tentamen

5 Schema 27 föreläsningar, 1 studiebesök, 2 handledningar, biblioteksinformation, studieteknik. Koppling till KGG420 (5:e terminen). Vissa lärare tillhandahåller underlag före eller efter föreläsningen, vissa inte. Viktiga datum: – Handledning: 11/10, 17/10, 18/10 Viktigt att skicka in text till handledningstillfället minst 2 dagar i förväg. – Skicka in färdig övningsuppgift: 3/11 (senast 24:00) – Tentamen: 2/11

6 Schema Dat.TidSalFormLärareRubrik 2/98-9B33FPR/AEProgramintroduktion 2/99-MalmstenFPCIntroduktion med rektor och kåren 3/910-12B22FJOKursintroduktion 3/913-15D32FJWÄmnesintroduktion 4/99-15:30MalmstenFMEStudieteknik 5/98-10D32FJOGeografiska perspektiv på transporter 1 5/913-15D32FJOGeografiska perspektiv på transporter 2 6/910-12D32FJOGeografiska perspektiv på transporter 3 6/915-17E43FJOGeografiska perspektiv på transporter 4 11/99-12B31G1*JLBiblioteksinformation 11/913-16B31G2*JLBiblioteksinformation 11/916:30E44 Kick-off 12/914-16E45FJOTransportmedlens egenskaper 13/914-16E45FABInternationella sjötransporter 16/98-10E45FALTransporter och regional utveckling 1 16/913-15E45FALTransporter och regional utveckling 2 18/98-10E43FCGASverige och den globala världshandeln 1 18/913-15D32FCGASverige och den globala världshandeln 2 20/913-15D32FSEInternationella flygtransporter 23/915-17E43FJOTransportterminaler 24/99-12E43FEEGrunder i geografiska informationssystem

7 Dat.TidSalFormLärareRubrik 24/913-16C33FJOTransportpolicy 25/99-12 Sb*EEDFDS Seaways 25/914-16C33FJOIntroduktion till Övningsuppgift 26/98-11B41FJOTransportpolicy och -utveckling i EU 27/98-11D32FJOKollektivtrafik 1/1010-12C24FKLLogistik och teknik 1 1/1013-15D32FKLLogistik och teknik 2 2/1010-12B44FKLLogistik och teknik 3 2/1013-15B44FKLLogistik och teknik 4 3/1012-15E43FJOTransporter och miljöeffekter 4/109-11C33GfJSDHL Freight AB 7/109-11B225**FPRLogistiken och företaget 1 7/1013-15B225**FPRLogistiken och företaget 2 8/109-11CGFPRLogistiken och företaget 3 8/1013-15CGFPRLogistiken och företaget 4 10/109-17Handels Hållbarhetsdagen 11/109-15Jonas***HlJOHandledning övning Grupp 1 11/109-15Otto***HlEEHandledning övning Grupp 2 17/1013-16Jonas***HlEEHandledning övning Grupp 2 18/109-12Otto***HlEEHandledning övning Grupp 2 18/109-15Jonas***HlJOHandledning övning Grupp 1 25/1024 JOÖvningsuppgift elektroniskt till kursansvarig 2/11 Tentamen Omtentamen

8 Undervisningsformer F: Föreläsning Hl: Handledning Sb: Studiebesök Gf: Gästföreläsning *Obligatoriskt moment. ** Salen Drag B225 ligger i Haga. *** Hus B, våning 5, Inst. för Ekonomi och Samhälle, Avd. för Kulturgeografi.

9 BÖCKER 1.Lumsden, K. 2012. Logistikens grunder. Studentlitteratur: Lund. 2.Rodrigue. J-P. 2013. The geography of transport systems. Routledge: New York. NEDLADDNINGSBAR LITTERATUR/DOKUMENT VIA INTERNET ELLER GUL 3.VG (Västra Götalandsregionen). 2011. Atlas över tillgänglighet i Västra Götaland. Valda delar. http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/Publikationer/2011/1105_Tillgangligh etsatlas-VG.pdf http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/Publikationer/2011/1105_Tillgangligh etsatlas-VG.pdf 4.Olsson, J., Elldér, E. 2013. Att skriva uppsats och projektarbete. Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet. Laddas ner via GUL. 5.Elldér, E., Gil Solá, A., Larsson, A. 2012. Spatial Inequality and Workplace Accessibility. Featured graphic. Environment and Planning A, Vol. 44, No 10. http://www.envplan.com/openaccess/a44627.pdfhttp://www.envplan.com/openaccess/a44627.pdf KOMPENDIE (KÖPS VIA HANDELSBODEN) 6.Holmberg, B. 2008. Kollektivtrafik. Ur: Hydén, C. (Red.). Trafiken i den hållbara staden. Studentlitt: Lund. 7.Graham, B., Goetz, A. 2008. Global air transport. In: Knowles, R., Docherty, I., Shaw, J. (Eds.). Mobilities, flows and spaces. Blackwell Publishing: Oxford. 8.Alvstam, C-G. 2011. Tyngdpunkten flyttas – Världshandeln ändrar karaktär och innehåll. Internationella studier Nr. 2:36–40. Utrikespolitiska Institutet: Stockholm. 9.David, P., Stewart, R. 2010. International ocean transportation. In: David, P., Stewart, R. International logistics. The management of international trade operations. Cengage: Mason. ÖVRIG TEXT/UNDERLAG 10. Lärarnas (exkl. gästföreläsare ) undervisningsmaterial: PP, OH. Litteraturlista

10 Läshänvisning Dat.TidSalFormLärareRubrikLitteratur 3/913-15D32FJWÄmnesintroduktion10 5/98-10D32FJOGeografiska perspektiv på transporter 12* 5/913-15D32FJOGeografiska perspektiv på transporter 22* 6/910-12D32FJOGeografiska perspektiv på transporter 32* 6/9 15-17E43 FJOGeografiska perspektiv på transporter 42* 12/914-16E45FJOTransportterminaler2** 13/914-16E45FJOTransportmedlens egenskaper2*** 16/98-10E45FALTransporter och regional utveckling 12****, 3, 9 16/913-15E45FALTransporter och regional utveckling 22****, 3, 9 18/98-10E43FCGASverige och den globala världshandeln 12*****, 7 18/913-15D32FCGASverige och den globala världshandeln 22*****, 7 20/99-11D33FABInternationella sjötransporter8 20/913-15D32FSEInternationella flygtransporter6 24/99-12E43FEEGrunder i geografiska informationssystem (GIS)2 24/913-16C33FJOTransportpolicy2******* 26/98-11B41FJOTransportpolicy och -utveckling i EU2******** 27/98-11D32FJOKollektivtrafik5 1/1010-12C24FKLLogistik och teknik 11 1/1013-15D32FKLLogistik och teknik 21 2/1010-12B44FKLLogistik och teknik 31 2/1013-15B44FKLLogistik och teknik 41 3/1012-15E43FJOTransporter och miljöeffekter2********* 4/1013-15D32FJOIntroduktion till Övningsuppgift4 7/109-11B225FPRLogistiken och företaget 11 7/1013-15B225FPRLogistiken och företaget 21 8/109-11CGFPRLogistiken och företaget 31 8/1013-15CGFPRLogistiken och företaget 41

11 Läshänvisning forts. *Kapitel 1-2 och 10 (sid. 307-317; 322-328; 337-345). **Kapitel 4. ***Kapitel 3. ****Kapitel 2 (avsnitt 3-4) och 7. *****Kapitel 5. ******Kapitel 10 (sid. 317-322). *******Kapitel 9. ********tba *********Kapitel 8.

12 Lärare och gästföreläsare AB Alf Brodin Trafikverket AEAnneli ErikssonFöretagsekonomiska institutionen ALAnders LarssonAvdelningen för kulturgeografi CGAClaes-Göran AlvstamFöretagsekonomiska institutionen EE Erik ElldérAvdelningen för kulturgeografi JE Jacob EngholmDFDS Seaways JL Joakim Lennartsson Ekonomiska biblioteket JOJerry OlssonAvdelningen för kulturgeografi JSJörgen Sandsjö DHL Freight AB JWJohan WoxeniusFöretagsekonomiska institutionen KL Kenth Lumsden Chalmers PCPer CramérRektor Handelshögskolan PR Peter Rosén Företagsekonomiska institutionen SESören ErikssonHandelshögskolan Jönköping

13

14

15 Viktigt inför besöket till DFDS För Er att tänka på! Namn på alla besökare (för-/efternamn, personnummer och nationalitet) Ta med godkänd identitetshandling (för att få komma in på hamn och fartyg) Denna information måste DFDS ha minst 1 vecka innan besöket. Oömma skor samt klädsel. Att vara på plats i tid. Resa dit görs på egen hand!!

16 Avslutningsvis Kom på föreläsningarna, fråga och ifrågasätt Läs kurslitteraturen Kursutvärderingen skickas in samtidigt som Övningsuppgiften (obligatoriskt) Typtentafrågor kommer att läggas ut på GUL TILL SIST, KOLLA GUL MED JÄMNA MELLANRUM


Ladda ner ppt "Logistikprogrammet, termin 1, HT13 Företaget, logistikfunktionen och omvärlden KGG410, 15 hp Jerry Olsson IES, Avd. för kulturgeografi Handelshögskolan,"

Liknande presentationer


Google-annonser