Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom ihåg! Tips när verksamheter startar sina piloter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom ihåg! Tips när verksamheter startar sina piloter."— Presentationens avskrift:

1 Kom ihåg! Tips när verksamheter startar sina piloter

2 Plattform Stöd och behandling Plattform Designverktyg Tjänsten Stöd och behandling

3 Stöd och behandling (tjänstens namn inkluderar båda plattformarna SOB och DV) Mina vårdkontakter Identifieringstjänst SITHS Säkerhetstjänster Katalogtjänst HSA I version 1.4 kommer nationella förvaltningen kunna lägga upp servicemeddelanden i båda plattformarna. Prenumerera på servicefönster

4 Driftstatus inera.se

5 ATT GÖRAVEM/HUR Begär tilldelning av Stöd och behandling till aktuell mottagning. Någon på mottagningen ska skicka mail till: minavardkontakter@sll.se med information att mottagningen önskar få tjänsten Stöd och behandling utdelad. Mailet ska innehålla namn på mottagning och HSA-ID.minavardkontakter@sll.se Aktivera ärendetypen Stöd och behandling på mottagningen. Välj vid aktivering att visa ärendetypen för ett begränsat urval. Görs av egen personal på mottagningen som har administratörsbehörighet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dela ut ärendetypen för kommunikation/godkänd invånare för kommunikation. Görs av egen personal på mottagningen som har administratörsbehörighet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lägg upp ärendetyp i MVK

6 Uppdatera villkorstexten i Mina vårdkontakter En text för att beskriva ärendetypen (tjänsten) Läs i manualen: https://personal.minavardkontakter.se/C125758200576A1B/p/KONT- 9MZHCQ/$FILE/Manual%20v%C3%A5rdgivare.pdf

7 https://www.1177.se/Stockholm/Te ma/E-tjanster/Om-1177- Vardguidens-e-tjanster/support/ Support invånare

8 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/ Information till invånare

9 http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Stod-och- behandling/Support-vardpersonal/http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Stod-och- behandling/Support-vardpersonal/ Support

10 Vid felanmälan till supporten uppge alltid att ärendet gäller Stöd och behandling eller Designverktyget. Support

11 Om felanmälan gäller inloggningsproblem kan felet ligga hos Identifieringstjänst SITHS eller Säkerhetstjänster Checklistan för inloggningsproblem Inloggningsproblem

12 1)Version 1.4 kommer ge bättre felmeddelanden kring vad som är fel. (Tex felaktig syntax för mobilnummer, psykoterapeut/Psykoterapeut) 2)Kontakta lokal HSA-admin 3)Om lokal HSA-admin ej kan lösa ska hen felrapportera till nationell förvaltning via nationell kundservice. Felaktigt data i HSA – vad gör man?

13 Förbättringsförslag går via supporten… …till nationella förvaltningens backlog Nätverk- och förvaltningsgrupp ger stöd i att prioritera utveckling Förbättringsförslag

14 Maila utbildningsutgivarenhetens behörighetsadministratör samtliga användares HSA-nr. OBS! Gör detta så snart som möjligt ifall någon användare har något felaktigt data uppsatt i HSA, iså fall kan det krävas uppdatering i HSA innan personen kan läggas till. Vid utbildning av Designers - ha detta kontrollerat på alla datorer innan utbildningen startar: kolla att inloggning fungerar att Chrome är installerat Kom ihåg inför utbildningar för designers


Ladda ner ppt "Kom ihåg! Tips när verksamheter startar sina piloter."

Liknande presentationer


Google-annonser