Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISION 2015 Utveckla handelscentrum i Ystad Österlenregionen genom samarbete inom infrastruktur och marknadsföring med grannkommuner Verka för att stadskärnan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISION 2015 Utveckla handelscentrum i Ystad Österlenregionen genom samarbete inom infrastruktur och marknadsföring med grannkommuner Verka för att stadskärnan,"— Presentationens avskrift:

1 VISION 2015 Utveckla handelscentrum i Ystad Österlenregionen genom samarbete inom infrastruktur och marknadsföring med grannkommuner Verka för att stadskärnan, genom sitt ursprung, får utvecklas och även spegla nya tidsepoker Arbeta för en framgångsrik stadskärna genom kommunen, handeln, kulturen och krogen Fortsätta att arbeta för att på ett balanserat sätt tillgodose invånares och näringsidkares intressen Sträva efter tillgänglighet vad gäller koordinering och generösare öppettider i stadskärnan hos aktörer för att stärka Ystad som intressant handels- och upplevelseort för boende i Ystad Österlenregionen, genomresande och turister Arbeta för att få ett balanserat och levande nöjesliv som attraherar alla ålderskategorier genom att öka förståelsen för demografin hos bl a de politiska partierna.

2 VISION 2015 Fortsätta arbetet med fastighetsägarna för att få deras förståelse med att frigöra handelsytor i sina fastigheter samt inventera tänkbara objekt. Vidareutveckla och samordna nya affärsetableringar genom att skapa ett forum med fastighetsägarna, Köpmannaföreningen, Banker, NyföretagarCentrum och Näringslivssekreteraren. Att fortsätta driva projektet Nordvästra delen av Hamnens utveckling för utvidgad centrumhandel Arbeta för en väl balanserad externhandel Arbeta för att Hamngatan från Stortorget förlängs till vattnet med ”shared space” över Österleden/Sjömansgatan och folkliv i Hamnen

3 Verksamhetsinriktning 2009 Ta fram presentations-/informationsmateriel om Citygruppen Initiera etableringsgrupp med fastighetsägarna, Köpmannaföreningen, Banker, NyföretagarCentrum och Näringslivssekreteraren och även ta fram lönsamhetsnivåer på olika lokalstorlekar för att uppnå en målmedveten affärsmix med varaktighet Att förmå fastighetsägare att ha med klausul om medlemskap i hyreskontrakten Verka för att få engagerade aktörer, ökad handel och en intressant livsstilsinriktad stadskärna att vistas i. Stötta Köpmannaföreningens strävan om tillgänglighet vad gäller generösare öppettider i stadskärnan för att stärka Ystads handel mot köpcenter i större städer Arbeta för att få ett balanserat nöjesliv som attraherar alla ålderskategorier och att Ystad är en naturlig plats att umgås på Att följa arbetet med trafiken i Centrum och verka för en sund trafikpolicy Att områdena norr och söder om Mariakyrkan omvandlas till gångfartsområde Se möjligheter att utöka torg- och fiskhandel

4 Ordna informationsmöten med näringsidkare/boende/fastighetsägare Stötta och agera för att underlätta vid filminspelningar i centrum Skapa ”Bazarer”, för flera verksamheter i en och samma okal Lots för nya affärer/verksamhet i centrum genom att skapa nätverk av mentorer Att i högre grad få samarbete med Restauratörer och Caféidkare för att utveckla restauranglivet Driva större projekt typ Nyårsfirande Att utarbeta klara riktlinjer för vilka projekt som drivs av Köpmannaföreningen resp. Citygruppen Stödja Köpmannaföreningens aktivitetsgrupp Följa Regementsgatan/Österportstorgs ombyggnad Upprätthålla den fysiska miljön vad gäller utsmyckning Verksamhetsinriktning 2009


Ladda ner ppt "VISION 2015 Utveckla handelscentrum i Ystad Österlenregionen genom samarbete inom infrastruktur och marknadsföring med grannkommuner Verka för att stadskärnan,"

Liknande presentationer


Google-annonser