Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolution Föreläsning nr 5 sid 354-375. Vad är en argumentationsanalys En argumentationsanalys:En argumentationsanalys: ger överblick över en frågeställningger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolution Föreläsning nr 5 sid 354-375. Vad är en argumentationsanalys En argumentationsanalys:En argumentationsanalys: ger överblick över en frågeställningger."— Presentationens avskrift:

1 Evolution Föreläsning nr 5 sid 354-375

2 Vad är en argumentationsanalys En argumentationsanalys:En argumentationsanalys: ger överblick över en frågeställningger överblick över en frågeställning underlättar självständigt kritiskt granskandeunderlättar självständigt kritiskt granskande underbygger utredningar och utvärderingarunderbygger utredningar och utvärderingar hjälper dig ta ställninghjälper dig ta ställning

3 Metod Börja med att bena ut vilka påståenden som uttrycks.Börja med att bena ut vilka påståenden som uttrycks. Detta kallas för en tes.Detta kallas för en tes. Undersök tesen och försök att förstå vilka underliggande argument som finns.Undersök tesen och försök att förstå vilka underliggande argument som finns. Alltså det som är underförståttAlltså det som är underförstått Fundera över motargumentFundera över motargument Dra en slutsatsDra en slutsats Just i denna situation bör du även fundera på om det är ett naturveteskapligt argumentJust i denna situation bör du även fundera på om det är ett naturveteskapligt argument

4 Exempel ”Med hjälp av ditt födelsedatum kan jag tala om vad som kommer att hända dig idag.””Med hjälp av ditt födelsedatum kan jag tala om vad som kommer att hända dig idag.” Tes 1: Födelsedatum bestämmer en persons framtid. Tes 2: Personens framtid är förutbestämd. Tes 3: Jag behärskar den här tekniken

5 Underförstått, motargument och slutsats Tes 1: ”Födelsedatum bestämmer en persons framtid.”Tes 1: ”Födelsedatum bestämmer en persons framtid.” Underförstått: menas alltså att det någonstans i universum finns inristat en information som är specifik för den här människan och som baseras på dennes födelsedatum.Underförstått: menas alltså att det någonstans i universum finns inristat en information som är specifik för den här människan och som baseras på dennes födelsedatum. Underförstått: menas eventuellt att man ur stjärnors position kan ta reda på denna informationUnderförstått: menas eventuellt att man ur stjärnors position kan ta reda på denna information Motargument: Om framtiden är förutbestämd så finns ingen fri vilja. Varför skulle en människas framtid bestämmas av stjärnornas position. Tesen verkar hämtad från en tro på astrologi och astrologi är ingen vetenskap Slutsats: Tesen bygger på en kvasivetenskaplig syn på världen där allt förutsägs av stjärnornas position.

6 Nästa tes Tes 2: Personens framtid är förutbestämdTes 2: Personens framtid är förutbestämd Underförstått: alla människors framtid är förutbestämd.Underförstått: alla människors framtid är förutbestämd. Det finns någonting som bestämmer alla människors framtidDet finns någonting som bestämmer alla människors framtid Motargument: Det finns alltså ingen fri vilja. Allt är ju förutbestämt. Vad är då meningen med livet? Vem har bestämt alla människors framtid? Slutsats: Tesen bygger på en föreställning av att det finns en ”högre intelligens” som styr allting.

7 Tes 3 Tes 3: Jag behärskar den här tekniken.Tes 3: Jag behärskar den här tekniken. Underförstått 1Underförstått 1 Jag har förmågan att se in i din framtid.Jag har förmågan att se in i din framtid. Underförstått 2Underförstått 2 Jag är en högre stående varelseJag är en högre stående varelse Motargument: Ingen kan se in i framtiden. Framtiden är inte förutbestämd. Slutsats: Personen som uttrycker tesen påstår sig vara en högre stående varelse som kan se in i framtiden.

8 Slutsats ”Med hjälp av ditt födelsedatum kan jag tala om vad som kommer att hända dig idag””Med hjälp av ditt födelsedatum kan jag tala om vad som kommer att hända dig idag” Tesen bygger på en kvasivetenskaplig syn på världen där allt förutsägs av stjärnornas position. Tesen bygger på en föreställning av att det finns en ”högre intelligens” som styr allting. Personen som uttrycker tesen påstår sig vara en högre stående varelse som kan se in i framtiden.

9 Argumentationsanalys Detta är alltså en metod för att konkretisera (förtydliga) vad en annan person säger och vad hon kan tänkas mena med detta.Detta är alltså en metod för att konkretisera (förtydliga) vad en annan person säger och vad hon kan tänkas mena med detta. Detta öppnar för min möjlighet att ta ställning ochDetta öppnar för min möjlighet att ta ställning och Att bli mer klar över min egen åsikt.Att bli mer klar över min egen åsikt. Så att jag kan komma lämpliga argument.Så att jag kan komma lämpliga argument.

10 Min åsikt och argument skulle kunna vara Jag tror inte att människors framtid är förutbestämd.Jag tror inte att människors framtid är förutbestämd. Det verkar jobbigt att placera ut alla stjärnor i ett mönster som skulle förutsäga människors framtid. Vem skulle vilja göra det?Det verkar jobbigt att placera ut alla stjärnor i ett mönster som skulle förutsäga människors framtid. Vem skulle vilja göra det? Stjärnor och planeters positioner bestäms utifrån naturvetenskapliga lagar som har med krafter och gravitation att göra.Stjärnor och planeters positioner bestäms utifrån naturvetenskapliga lagar som har med krafter och gravitation att göra.

11 Livets historia Molekyler i jordens materia och atmosfär genomgår kemiska förändringar under påverkan av bl.a. elektricitet, strålning, tryck, gravitation.Molekyler i jordens materia och atmosfär genomgår kemiska förändringar under påverkan av bl.a. elektricitet, strålning, tryck, gravitation. Små organiska molekyler bestående framför allt av kol och syre bygger upp större molekyler som så småningom ger upphov till en cell som kan dela sig.Små organiska molekyler bestående framför allt av kol och syre bygger upp större molekyler som så småningom ger upphov till en cell som kan dela sig. Urcellerna uppstår och när jorden är ca 1 miljard år gammal uppstår bakterierna.Urcellerna uppstår och när jorden är ca 1 miljard år gammal uppstår bakterierna. Cyanobakterierna (blågröna alger) bildas och producerar med solens hjälp syre.Cyanobakterierna (blågröna alger) bildas och producerar med solens hjälp syre. Processen kallas fotosyntes.Processen kallas fotosyntes. Jordens atmosfär bildas och består bl a av gaserna syre, kväve, koldioxid och vattenångaJordens atmosfär bildas och består bl a av gaserna syre, kväve, koldioxid och vattenånga

12 Livets historia Ungefär när jorden är 2,5 miljarder år bildas de första encelliga gröna algerna.Ungefär när jorden är 2,5 miljarder år bildas de första encelliga gröna algerna. De innehåller gröna klorofyllkorn och har cellkärna med mitokondrier ( cellkärnans energifabrik)De innehåller gröna klorofyllkorn och har cellkärna med mitokondrier ( cellkärnans energifabrik) De har en arvsmassaDe har en arvsmassa Upphov till växterUpphov till växter Ozonskiktet som hindrar UV-strålning bildas.Ozonskiktet som hindrar UV-strålning bildas.

13 När jorden är 3,5 miljarder år gammal börjar de första landväxterna uppstå.När jorden är 3,5 miljarder år gammal börjar de första landväxterna uppstå. De första enkla djurcellerna börjar uppstå.De första enkla djurcellerna börjar uppstå. Djurcellerna lever till en början bara i vattnetDjurcellerna lever till en början bara i vattnet De första ryggradsdjuren dyker upp när jorden är 4 miljarder årDe första ryggradsdjuren dyker upp när jorden är 4 miljarder år De första landdjuren uppstår när det gått 4,2 miljarder år i jordens historiaDe första landdjuren uppstår när det gått 4,2 miljarder år i jordens historia

14 De första landdjuren Är amfibiernaÄr amfibierna Föregångarna till groddjur och salamandrar.Föregångarna till groddjur och salamandrar. De behöver fukt för att överlevaDe behöver fukt för att överleva Ur groddjuren utvecklas reptiler som kom att dominera livet på land i över 150 miljoner år.Ur groddjuren utvecklas reptiler som kom att dominera livet på land i över 150 miljoner år. Dinosauriernas storhetstidDinosauriernas storhetstid

15 Dinosaurierna försvinner För 65 miljoner år sedan försvinner Dinosaurierna relativt plötsligt.För 65 miljoner år sedan försvinner Dinosaurierna relativt plötsligt. Detta kan bero på ett meteoritnedslag, en klimatförändring, en pandemi eller att de helt enkelt inte kunde skydda sina ägg från de små rovdäggdjur som börjat uppstå.Detta kan bero på ett meteoritnedslag, en klimatförändring, en pandemi eller att de helt enkelt inte kunde skydda sina ägg från de små rovdäggdjur som börjat uppstå. Plötsligt är det däggdjuren som tar över livet på land.Plötsligt är det däggdjuren som tar över livet på land. Några av dinsoaurierna började lägga ägg högt upp i träd för att skydda dem. De kan vara dessa som är upphov till dagens fåglar.Några av dinsoaurierna började lägga ägg högt upp i träd för att skydda dem. De kan vara dessa som är upphov till dagens fåglar.

16 Människans historia För 4,5 miljoner år sedan uppstår den första människoliknande varelsen med förmåga att gå upprätt.För 4,5 miljoner år sedan uppstår den första människoliknande varelsen med förmåga att gå upprätt. Neandertalsmänniskan fanns så sent som för 30 000 år sedan.Neandertalsmänniskan fanns så sent som för 30 000 år sedan. Vår människosort Homo Sapiens uppstod för knappt 200 000 år sedanVår människosort Homo Sapiens uppstod för knappt 200 000 år sedan Denna grupp sprider sig över jordklotet och tränger undan Neanderthalarna.Denna grupp sprider sig över jordklotet och tränger undan Neanderthalarna.

17 Hur vet man det? Främst på grund av lämningar av utdöda växter och djur sk fossiler.Främst på grund av lämningar av utdöda växter och djur sk fossiler. Fossil bildas när en död organism täcks relativt snabbt av lera och sediment.Fossil bildas när en död organism täcks relativt snabbt av lera och sediment. Med tiden förstenas organismen så att en fossil bildas.Med tiden förstenas organismen så att en fossil bildas. På grund av landhöjning och erosion friläggs fossilen så småningom.På grund av landhöjning och erosion friläggs fossilen så småningom.

18 Evolutionens krafter Genom ”lyckosamma” mutationer förändras arvsanlagen.Genom ”lyckosamma” mutationer förändras arvsanlagen. Det uppstår en genetisk variationDet uppstår en genetisk variation Den genetiska variationen beror på mutationer och när arvsanlag kombineras vid meiosen.Den genetiska variationen beror på mutationer och när arvsanlag kombineras vid meiosen. De som är bäst anpassade till miljön klarar sig bättre och får fler avkommor.De som är bäst anpassade till miljön klarar sig bättre och får fler avkommor. Darwin: ”Detta sker genom det naturliga urvalet”Darwin: ”Detta sker genom det naturliga urvalet”

19 Miljöförändringar Den genetiska variationen gör det möjligt för en del av populationen att överleva en miljöförändring.Den genetiska variationen gör det möjligt för en del av populationen att överleva en miljöförändring. Det kan handla om klimatförändringar, en ny fara t.ex. sjukdom, andra rovdjur, brist på föda etc.Det kan handla om klimatförändringar, en ny fara t.ex. sjukdom, andra rovdjur, brist på föda etc. När den genetiska variationen blivit stor kan en ny art bildas.När den genetiska variationen blivit stor kan en ny art bildas.

20 Art Definition:Definition: En art är en grupp individer som har förmåga att fortplanta sig med varandra och vars avkomma är fertil ( kan få egna ungar)En art är en grupp individer som har förmåga att fortplanta sig med varandra och vars avkomma är fertil ( kan få egna ungar)

21 Isolering Nya arter kan t.ex. bildas genom isolering.Nya arter kan t.ex. bildas genom isolering. Typexemplet är Darwins finkar.Typexemplet är Darwins finkar. En population finkar splittras på grund av en storm.En population finkar splittras på grund av en storm. De sprids med vinden och landar på olika öar.De sprids med vinden och landar på olika öar.

22 Isolering och anpassning Några finkar hamnar på en ö där de i princip bara finns hårda nötter att äta.Några finkar hamnar på en ö där de i princip bara finns hårda nötter att äta. För att knäcka nötterna krävs en kraftig näbb.För att knäcka nötterna krävs en kraftig näbb. De individer vars genetiska variation försett dem med en kraftig näbb får en fördel gentemot sina släktingar.De individer vars genetiska variation försett dem med en kraftig näbb får en fördel gentemot sina släktingar. Genom det naturliga urvalet bildas så småningom en ny art med särskilt kraftiga näbbar. Genom det naturliga urvalet bildas så småningom en ny art med särskilt kraftiga näbbar. De kan inte längre para sig och få ungar med de ursprungliga finkarnaDe kan inte längre para sig och få ungar med de ursprungliga finkarna

23 Några andra finkar hamnar på en ö där det finns mängder av insekter.Några andra finkar hamnar på en ö där det finns mängder av insekter. För att kunna fånga insekterna krävs en spetsig pincettliknande näbb.För att kunna fånga insekterna krävs en spetsig pincettliknande näbb. De med mest spetsiga näbbar klarar sig bäst.De med mest spetsiga näbbar klarar sig bäst. De bildar så småningom en ny art.De bildar så småningom en ny art. Den genetiska variationen, isoleringen, anpassningen och det naturliga urvalet är krafter som påverkar detta.Den genetiska variationen, isoleringen, anpassningen och det naturliga urvalet är krafter som påverkar detta.

24 Etologi Läran om djurs beteenden är en särskilt intressant del inom biologin.Läran om djurs beteenden är en särskilt intressant del inom biologin. Genom anpassning skapas särskilda beteenden som gynnar arten.Genom anpassning skapas särskilda beteenden som gynnar arten. Mimikry: Insektarters förmåga att likna en giftig släkting.Mimikry: Insektarters förmåga att likna en giftig släkting. Blomflugan liknar giftiga getingar.Blomflugan liknar giftiga getingar. Vad tjänar de på detta?Vad tjänar de på detta?

25 Miljön styr utvecklingen Miljön tvingar fram evolutionen.Miljön tvingar fram evolutionen. Samspelet mellan organismer och miljö kallas ekologi.Samspelet mellan organismer och miljö kallas ekologi. Vid varje förändring av miljön påverkas ekologin.Vid varje förändring av miljön påverkas ekologin. De som är bäst anpassade och har den ”rätta” genetiska variationen klarar sig och kan bilda nya arter.De som är bäst anpassade och har den ”rätta” genetiska variationen klarar sig och kan bilda nya arter.

26 Exempel: Ägg utan skal De första djuren kunde bara lägga ägg i vattnet. Detta skedde genom sk. yttre befruktning. T.ex. fiskar lägger rom som befruktas av hanens mjölke.De första djuren kunde bara lägga ägg i vattnet. Detta skedde genom sk. yttre befruktning. T.ex. fiskar lägger rom som befruktas av hanens mjölke. Fördel: många avkommor, kräver inte så mycket av föräldrarnaFördel: många avkommor, kräver inte så mycket av föräldrarna Nackdel ungarna föds fritt i vattnet. Svårt att skydda dem. Andra arter kommer lätt åt att äta upp dem.Nackdel ungarna föds fritt i vattnet. Svårt att skydda dem. Andra arter kommer lätt åt att äta upp dem.

27 Ägg med skal Så småningom utvecklades arter där befruktningen sker inuti kroppen. Avkomman föds i ett ägg med skal.Så småningom utvecklades arter där befruktningen sker inuti kroppen. Avkomman föds i ett ägg med skal. Fördel: det går lättare att placera äggen där man kan skydda dem. Äggen måste inte läggas i vatten.Fördel: det går lättare att placera äggen där man kan skydda dem. Äggen måste inte läggas i vatten. Nackdel: de måste vaktas och skyddas mot hög resp låg temperaturNackdel: de måste vaktas och skyddas mot hög resp låg temperatur

28 Inre befruktning och utveckling i placenta Däggdjuren kunde fortplanta sig genom inre befruktning där avkomman utvecklas inuti kroppen med hjälp av en placenta (moderkaka)Däggdjuren kunde fortplanta sig genom inre befruktning där avkomman utvecklas inuti kroppen med hjälp av en placenta (moderkaka) Fördel. Avkomman bärs inuti kroppen och föds levande oberoende av yttre temperatur, vatten och faror.Fördel. Avkomman bärs inuti kroppen och föds levande oberoende av yttre temperatur, vatten och faror. Nackdel: Avkomman är oftast inte färdigutvecklad och måste uppfostras. Vilket är energi- krävande och innebär en stor investering.Nackdel: Avkomman är oftast inte färdigutvecklad och måste uppfostras. Vilket är energi- krävande och innebär en stor investering.

29 Snabba förändringar En snabb och kraftig klimatförändring orsakar ofta massdöd av arter.En snabb och kraftig klimatförändring orsakar ofta massdöd av arter. Bakterier och sjukdomar som plötsligt förändras kan orsaka massdödBakterier och sjukdomar som plötsligt förändras kan orsaka massdöd Pandemier kan uppstå när ett virus muterar och får helt nya egenskaper.Pandemier kan uppstå när ett virus muterar och får helt nya egenskaper. Pandemier sker med 25-30 års mellanrum.Pandemier sker med 25-30 års mellanrum. Spanska sjukan 1920, Asiatien 1950, Hongkonginfluensan 1970 är några exempel.Spanska sjukan 1920, Asiatien 1950, Hongkonginfluensan 1970 är några exempel. Snart är det dags för fågel- eller svininfluensaSnart är det dags för fågel- eller svininfluensa Men alla kommer inte att drabbas. Den genetiska variationen gör att de flesta kommer att vara immuna.Men alla kommer inte att drabbas. Den genetiska variationen gör att de flesta kommer att vara immuna.

30 Mekanismer som driver evolutionen framåt Mutationer leder till en genetisk variationMutationer leder till en genetisk variation Anpassning och naturligt urval Den som är bäst anpassad klarar sig bättreAnpassning och naturligt urval Den som är bäst anpassad klarar sig bättre Miljö och miljöförändringar Särskilt snabba miljöförändringarMiljö och miljöförändringar Särskilt snabba miljöförändringar Migration och isoleringMigration och isolering SlumpSlump

31 Sista föreläsningen Läs sid 354-375Läs sid 354-375 Arbeta med instuderingsfrågor.Arbeta med instuderingsfrågor. Arbeta med och avsluta hemtentan.Arbeta med och avsluta hemtentan. Sista inlämningsdag är 25 maj.Sista inlämningsdag är 25 maj. Kolla noggrant i betygskriterierna ramarna för hemtentan samt var du ska skicka den.Kolla noggrant i betygskriterierna ramarna för hemtentan samt var du ska skicka den. Kopiera inte!Kopiera inte! Från och med nu använder vi all lektionstid till tentan.Från och med nu använder vi all lektionstid till tentan. Du kan eventuellt få tillstånd att arbeta hemma på NO-lektionerna om det passar dig bättre.Du kan eventuellt få tillstånd att arbeta hemma på NO-lektionerna om det passar dig bättre.


Ladda ner ppt "Evolution Föreläsning nr 5 sid 354-375. Vad är en argumentationsanalys En argumentationsanalys:En argumentationsanalys: ger överblick över en frågeställningger."

Liknande presentationer


Google-annonser