Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi och klimatarbete genom tillsyn Bernt Forsberg Miljökontoret - Uppsala kommun Miljösamverkan i Stockholms län – Seminarium om energifrågor i tillsynen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi och klimatarbete genom tillsyn Bernt Forsberg Miljökontoret - Uppsala kommun Miljösamverkan i Stockholms län – Seminarium om energifrågor i tillsynen,"— Presentationens avskrift:

1 Energi och klimatarbete genom tillsyn Bernt Forsberg Miljökontoret - Uppsala kommun Miljösamverkan i Stockholms län – Seminarium om energifrågor i tillsynen, 2 november 2009

2 Klimatmål för Uppsala kommun Minska utsläppen per medborgare med 30 % till år 2020 - jämfört med år 1990

3 Energiutnyttjande är ofta synonymt med utsläpp av växthusgaser

4 Inom vilka områden kan nämnden bedriva klimattillsyn? Underlag till planering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn inom området begränsad klimatpåverkan

5

6 Energi- och klimattillsyn i Uppsala Begäran om energikartläggning vid tillståndspliktiga verksamheter Selektiv tillsyn på köldmedianläggningar Granskning enligt 2 kap MB vid anmälan av större berg- och jordvärme projekt Direktverkande el när VP inte räcker till?

7 Stort varuhus – förslag på alternativ till elpanna 30 småhus med värmepump – minska mängden el som används för uppvärmning Föreläggande enligt Miljöbalken – 2 kap 3 och 5 §§ MB

8 Hur mycket koldioxid är en kilowattimme? Miljövärdering av elström* Svensk mix 10 gram CO 2 per kWh Nordisk mix 58 gram CO 2 per kWh EU-mix 415 gram CO 2 per kWh Marginalel >750 gram CO 2 per kWh Fjärrvärme - snitt ca 100 gram CO 2 per kWh * http://www.elforsk.se/elforsk/miljovardering_elanvand.pdfhttp://www.elforsk.se/elforsk/miljovardering_elanvand.pdf

9 Energikartläggning vid tillståndspliktiga verksamheter EnergideklarationEnergikartläggning Inkluderar även processer mm i verksamheten

10 Miljösamverkan Sverige Energikartläggning vid tillståndspliktiga verksamheter Energifrågor i tillsynen http://www.miljosamverkansverige.se Faktablad - Minska företagets energianvändning. Information och vägledning

11 Ett tillsynsbesök som enbart ägnas åt energi- och klimatfrågor Syfte - att skapa en kunskapsbas och verktyg för verksamhetens fortsatta arbete med att minskade utsläpp av växthusgaser Genomgång av verksamhetens energi- och klimatarbete En energikartläggning ska ge en samlad bild av verksamhetens energiutnyttjande – processer, byggnader mm Ett redskap för riktiga prioriteringar – Pay off och LCC samt CO 2 En kartläggning är en färskvara - Avsikten är inte att vara energirådgivare - hänvisa till kompetens

12 Går det att köpa sig fri? Klimatkompensation Utsläppsrättigheter Grön el eller åtgärder i egen verksamhet

13 Ett exempel - tryckluftsystem Enkla åtgärder och regelbunden kontroll lönar sig snabbt

14 Vilken kompetens behövs för tillsynen? - Grundläggande kunskaper - vägledningsmaterialet - Dialog och bedömning – ev. formulering av krav - Granskning av insänd energikartläggning Vem kan göra en energikartläggning? Ta inte över – det är verksamhetsutövaren som har ansvaret Syfte - Ny kunskap ska tillföras den som driver verksamheten

15 Tillståndsprövning Energiplan - Exempel från Uppsala - 2 miljoner, pay-off på 6 månader Energihushållningsplan – Årlig redovisning i miljörapport - MÖD 2009-04-07, M 1114-08

16 Sammanfattning Spännande tillsyn Positiva möten Näringslivsutveckling!? Stor effekt i förhållande till insatt resurs Förbättrad egenkontroll ständig förbättring Konkretisering av klimatarbetet hos verksamhetsutövarna En del i nämndens ordinarie tillsyn

17 Tack! bernt.forsberg@uppsala.se Tel 018-727 43 59


Ladda ner ppt "Energi och klimatarbete genom tillsyn Bernt Forsberg Miljökontoret - Uppsala kommun Miljösamverkan i Stockholms län – Seminarium om energifrågor i tillsynen,"

Liknande presentationer


Google-annonser