Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yvonne H:son Tapper. Ledarskap – en kommunikativ nyckelfunktion Vad är ledarskap? Personlighet / Egenskaper Talanger? En ”god” pedagog: ett demokratiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yvonne H:son Tapper. Ledarskap – en kommunikativ nyckelfunktion Vad är ledarskap? Personlighet / Egenskaper Talanger? En ”god” pedagog: ett demokratiskt."— Presentationens avskrift:

1 Yvonne H:son Tapper

2 Ledarskap – en kommunikativ nyckelfunktion Vad är ledarskap? Personlighet / Egenskaper Talanger? En ”god” pedagog: ett demokratiskt agerande och en god förmåga när det gäller: Organisation, Produktion, Kommunikation Yvonne H:son Tapper

3 GODA LEDARE: Begåvade Dominerande till en viss gräns Självförtroende Ansvarskänsla Kreativitet Social kompetens ( ) Yvonne H:son Tapper

4 Fyra Ledarfunktioner 1.Planering: ledning av ped. arbetet 2.Organisation: samverkansrutiner 3.Handledning: förklarar, uppmuntrar, motiv – mål 4.Kontroll och Utvärdering – planer, utv. arbete Yvonne H:son Tapper

5 Tre Ledarfärdigheter 1.God fackkunskap 2.Kommunikationsfärdigheter 3.Helhetssyn ”Ledarskap innebär att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig grupprocess, att vara katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan” ( ) Yvonne H:son Tapper

6 Ledarskap i klassrummet En ledare i dagens skola bör ha tre typer av kompetenser: 1.Ämneskunskap – begrepp, fakta, teorier 2.Didaktisk kompetens – planera, genomföra, utvärdera 3.Ledarkompetens – organisera, leda, disciplin Yvonne H:son Tapper

7 Tre former av ledarskap (Kurt Lewin) -Auktoritär -Demokratiskt -Låt gå Formellt Ledarskap Informellt Ledarskap Yvonne H:son Tapper

8 CM – Classroom management Fem roller för pedagogen/ledaren (Cliff Turney) 1.Planering – visioner/uppdrag/mål 2.Kommunikation - samtal 3.Motivation – uppmuntra 4.Organisering – utveckling 5.Kontroll - utvärdering Yvonne H:son Tapper

9 Ledarstilar Relationsorienterad ledarstil – relationer / samvaro / trivsel Produktionsorienterad ledarstil – uppgiften / mål / arbetsresultat R + P  Personbaserad / Situationsbaserad varierar beroende av situation Yvonne H:son Tapper

10 Uppgiftsorienterad roll – planera / organisera / administrera / producera / skapa visioner! Personorienterad roll – omsorg / öppenhet / kommunicera / stimulera / kreativitet / handleda / integrera När dessa roller förenas  DYNAMISKT LEDARSKAP Yvonne H:son Tapper

11 Ledarskapets kontext Yvonne H:son Tapper

12 Den dolda läroplanen – utöver ämnen / lär sig något om det sociala livets villkor, att sitta still, vänta på sin tur Synligt (kognitivt lärande) Läroplan Osynligt (socialt lärande) Pedagogen / Läraren är gruppens Formella ledare  Ledarskapet Informella ledare  Elev? Yvonne H:son Tapper


Ladda ner ppt "Yvonne H:son Tapper. Ledarskap – en kommunikativ nyckelfunktion Vad är ledarskap? Personlighet / Egenskaper Talanger? En ”god” pedagog: ett demokratiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser