Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vi jobbat Regelbundna möten, ca sex ggr per år Regelbundna möten, ca sex ggr per år Diskussioner om vilka kunskaper vi behöver i ett klubbhus Diskussioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vi jobbat Regelbundna möten, ca sex ggr per år Regelbundna möten, ca sex ggr per år Diskussioner om vilka kunskaper vi behöver i ett klubbhus Diskussioner."— Presentationens avskrift:

1 Hur vi jobbat Regelbundna möten, ca sex ggr per år Regelbundna möten, ca sex ggr per år Diskussioner om vilka kunskaper vi behöver i ett klubbhus Diskussioner om vilka kunskaper vi behöver i ett klubbhus Delat in oss i mindre ansvarsområden Delat in oss i mindre ansvarsområden Samlat in erfarenheter och material Samlat in erfarenheter och material Vilka ska fortbildas/utbildas? Vilka ska fortbildas/utbildas? Hur ska utbildandet gå till? Hur ska utbildandet gå till?

2 Vilka ska fortbildas/utbildas? Medlemmar Medlemmar Handledare Handledare Chefer Chefer Styrelser Styrelser ”Omvärld” = exempelvis Fk, Af, Soc, högskolor, arbetsgivare … ”Omvärld” = exempelvis Fk, Af, Soc, högskolor, arbetsgivare …

3 Behovsinventering Internt - Fontänhusutbildning (ambulerande) Externt - TC3 - Situationsanpassat ledarskap - Motivationspsykologi - Psykiska funktionshinder och bemötande - Kris och konflikthantering - ”Omvärldskunskap” - Retorik

4 Ambulerande fontänhusutbildning Steg 1  enhetsmöte  reach Out (Nå ut)  Husmöte  Policymöte  Enheter och grupper  Den arbetsinriktade dagen

5 Ambulerande fontänhusutbildning Steg 2  Riktlinjer  Stadgar  Protokoll  Bokföring  Policy  Individuella planer

6 Ambulerande fontänhusutbildning Steg 3  Hemsidan  Omvärldens hus  Medlemsfördelning  ICCD/EPCD/ELECT  Media och kommunikation  Fontänhusens historia  Lis Asklund  Annat AV-material.

7 Styrelsen Styrelsen har ett övergripande ansvar för verksamheten. Klubbhuschefen ansvarar för att styrelsen får den kunskap den behöver

8 Styrelsen Fas 1 - arbetsgruppen Vision Vision ICCD ICCD De internationella riktlinjerna De internationella riktlinjerna Sammansättning och uppdrag, det gemensamma arbetet Sammansättning och uppdrag, det gemensamma arbetet Hur olika klubbhus kommit till och vuxit fram Hur olika klubbhus kommit till och vuxit fram Hur man startar en icke vinstdrivande organisation Hur man startar en icke vinstdrivande organisation ”Marknadsplan” ”Marknadsplan” Anställande av klubbhuschef Anställande av klubbhuschef Klubbhusets styrelse; uppdrag och dess viktiga roller Klubbhusets styrelse; uppdrag och dess viktiga roller Arbete och utbildningsfrågor i ett klubbhus Arbete och utbildningsfrågor i ett klubbhus Budget Budget Klubbhuset och dess utrymmen Klubbhuset och dess utrymmen Strategisk planering Strategisk planering Finansiering Finansiering Forskning Forskning Aktionsplan Aktionsplan

9 Styrelsen 1. Styrelsens ansvar Styrelsens ansvar Styrelsens roll; aktiv/rådgivande/beslutande? Styrelsens roll; aktiv/rådgivande/beslutande? Intressekonflikter Intressekonflikter Sammansättning Sammansättning Individuella färdigheter (Belbin 1) Individuella färdigheter (Belbin 1) Valberedning Valberedning Fas 2. Utbildning i fem steg

10 2. Kommunikation Kommunikation - Media - Bemötande - Rätta språket Belbin 2 Belbin 2

11 3. Har jag rätt roll Har jag rätt roll Personalkostnader Personalkostnader Budget Budget Ansvar/befogenhet Ansvar/befogenhet

12 4. Marknadsföring; Marknadsföring; - marknadsplan, praktiska rutiner Relationsmarknadsföring Relationsmarknadsföring - ”släpp aldrig Rotarianer” Nulägesanalys Nulägesanalys - Hur många verksamheter för människor med psykiska funktionshinder finns det i staden (för jämförelse)

13 5. Organisationsformer Organisationsformer Mentorskap; en erfaren ledare i en annan styrelse. Mentorskap; en erfaren ledare i en annan styrelse.

14 Klubbhuschef TC3 – kunskap om riktlinjer och verksamhet TC3 – kunskap om riktlinjer och verksamhet Personaladministration Personaladministration Situationsanpassat ledarskap Situationsanpassat ledarskap Organisation Organisation Ekonomi Ekonomi Arbetsmiljö Arbetsmiljö Konflikthantering Konflikthantering Grupprocesser Grupprocesser

15 Omvärld Delta i kurser Informera Öppet hus …


Ladda ner ppt "Hur vi jobbat Regelbundna möten, ca sex ggr per år Regelbundna möten, ca sex ggr per år Diskussioner om vilka kunskaper vi behöver i ett klubbhus Diskussioner."

Liknande presentationer


Google-annonser