Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordskorpans sammanställning Kristall struktur av kvarts (SiO 2 )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordskorpans sammanställning Kristall struktur av kvarts (SiO 2 )"— Presentationens avskrift:

1

2 Jordskorpans sammanställning

3 Kristall struktur av kvarts (SiO 2 )

4 Bergarter och mineraler Mineral –En naturlig förekommande, icke-organisk, substans som vanligtvis har en definitivt kemisk sammanställning och typisk atom struktur. De flesta mineraler har en kristallstruktur. T.ex. Diamanter, kvarts Bergarter är kombinationer av mineraler I fast form. T.ex. Uppsala granit

5 Bergarts klassificering Magmatiska (Igneous) –Stelnad från smältad mineral material. Sedimentära (Sedimentary) –Lagrade akkumulering av mineral partiklar som kommer från vittring och erosion av bestäende bergrund. Metamorfa (Metamorphic) –Formerad från magmatiska eller sedimentära bergarter som har omvandlads fysiskt eller kemisk genom hög tryck eller temperatur.

6

7

8 Magmatiska bergarter Forms från stelning av flytande material: –Intrusivt magmatiskt bergart– långsamt stelning inom jorden som leder till stora kristaller/korn –Extrusivt magmatiskt bergart– snabbt stelning på jordens yta som leder till små kristaller/korn Flesta är silikat mineraler– sammanställning av kisel (’silica’) och syre. Flesta har också en eller fler av aluminium, järn, kalcium, natrium, kalium, magnesium.

9

10

11

12 Klassificering baserad på densitet Felsiska bergarter - Låg densitet - Ljus färg - Högt aluminium och kalium innehåll - Includerar kvartz, feldspat Mafiska bergarter -Mellan densitet -Mörkare färg -Mycket järn, magnesium, och kalcium -Inkluderar glimmer, amfibol och pyroxen grupper

13 Svensk klassificering av magmatiska bergarter Vulkaniska (basalt) Gångbergarter (diabas) Djupbergarter (granit, gabbro) basalt granit

14

15 Vanliga magmatiska bergarter Intrusivt vs Extrusivt Intrusiva Magmatiska Bergarter Extrusiva Magmatiska Bergarter GranitRhyolitFelsiska mineraler kvartz, feldspater, glimmer DioritAndesitFelsiska mineraler utan kvartz GabbroBasaltMafiska mineraler PeridotitUltramafiska mineraler

16 Sedimentary Rocks Sediments can be: –Clastic Inorganic rock and mineral fragments. –Chemically precipitated Inorganic mineral compounds precipitated from a saline solution or as hard parts of organisms. –Organic sediments Accumulations of the tissues of plants and animals.

17 Sedimentary Rock Types ClasticChemically Precipitated Organic Sedimentary Sandstone Conglomerate Shale Mudstone Limestone Dolomite Potash Salt Coal Peat Oil Shales

18

19 Metamorfiska Bergarter Omvandlad genom värme och tryck Mineral komponenter är omvandlad till nya mineraler −Skiffer ’slate’ (lera ’shale’) –Schist (omvandling av skiffer) –Kvartsit (sandsten) –Marmor (kalksten) –Gneiss Sedimentära strat med nya mineraler från omgivande intrusiva bergarter

20

21

22


Ladda ner ppt "Jordskorpans sammanställning Kristall struktur av kvarts (SiO 2 )"

Liknande presentationer


Google-annonser