Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VILSE I VÅRDEN – om sammanhang, ansvar och helhetssyn Hans Rutberg Professor i utvärdering och hälsoekonomi, särskilt med inriktning på patientsäkerhet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VILSE I VÅRDEN – om sammanhang, ansvar och helhetssyn Hans Rutberg Professor i utvärdering och hälsoekonomi, särskilt med inriktning på patientsäkerhet,"— Presentationens avskrift:

1 VILSE I VÅRDEN – om sammanhang, ansvar och helhetssyn Hans Rutberg Professor i utvärdering och hälsoekonomi, särskilt med inriktning på patientsäkerhet, Linköpings universitet

2 DN 18/5 2015

3

4

5 OECD Health Care Quality Review of Sweden The quality of health care in Sweden is generally good, but the co-ordination of care for patients with complex needs is less good. Co-ordination of care between hospitals, primary caregivers and local authorities is becoming the biggest challenge to the continued excellence of Sweden’s health and social care system Published dec 2013

6 Central government will have to set out responsibilities very clearly, by developing standards, building the evidence base and sharing knowledge. The information infrastructure must improve by developing new indicators of quality of care provided by GPs and elderly care services. Finding ways to link across different data sources is also necessary, to allow a complete picture of an individual’s care to be built up. Ensure that recent choice and competition reforms in the primary care and elderly care sectors do not fragment services for patients with complex needs

7 Andras jämförelser  Health Consumer Powerhouse  The Conference Board of Canada  The Commonwealth Fund

8 Andras jämförelser  Sverige högt när det gäller medicinsk kvalitet  Sverige lägre i rankingen när också andra aspekter ingår, som patienters delaktighet och tillgänglighet

9 ”Sveriges sjukvård är som en arkipelag av isolerade öar” Richard Cook, KTH

10

11

12 Changing World of Health Care "Medicine used to be simple, ineffective and relatively safe - now it is complex, effective and potentially dangerous.“ The systems of health care have not kept up with the changes Chantler C. The role of education of doctors in the delivery of health care. Lancet 1999;353:1178–1

13 Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Professionell kunskapFörbättringskunskap Förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården Ökat värde för dem vården finns till för Hur utveckla kvaliteten i vården?

14 Varför har vi hamnat här? Ökat antal äldre med komplexa behov Medicinsk utveckling Utveckling av olika styr- och ersättningssystem Primärvårdens oklara roll ??

15

16 Medicinsk utveckling

17 Styr- och ersättningssystem Det finns gott om forskning som visar att ekonomiska incitament ofta inverkar skadligt på komplexa verksamheter. ”Vi har en djupt rotad tro att det som fungerar för enkla system också fungerar för komplexa system. Vi måste sluta låtsas att vården är enklare än vad den är” Paul Batalden

18 Primärvården Betydlig färre patienter har en fast läkarkontakt i primärvården i Sverige, drygt 60 procent, jämfört andra länder där 90 procent eller fler har en fast läkarkontakt Vården ur patientens perspektiv – Jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder (Vårdanalys 2014)

19 IVO:s tillsynsrapport 2014 om primärvård 19 Tillfälliga anställningar leder till kontinuitetsproblem och bristande patientsäkerhet Diagnoser, vård och behandling missas eller fördröjs Kommunikation och informationsöverföring brister Kunskapen om psykisk ohälsa i primärvården brister

20 IVO:s Tillsynsrapport 2013 Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är ett stort problemområde och medför risker för att patienter inte får adekvat hälso- och sjukvård. Vårdgivaren har ansvar för att bemanna med den kompetens som verksamheten kräver men också att organisera hälso- och sjukvården så att patienter får en god och säker vård.

21 Systems are often responsible for bad quality, but professionals are usually responsible for the system (Richard Grol)

22 Vad göra?? Ge begreppen fast vårdkontakt/PAL en innebörd! Öka samverkan mellan profession och politiker Utvärdera och förändra styr- och ekonomisystemen Stärk primärvården Stärk samarbetet mellan landsting och kommuner Arbeta på flera nivåer

23 Vad kan Ni göra för att förbättra patientsäkerheten i LiÖ. 4. Diskutera behovet av processansvariga, ssk.inom cancersjukvården 5.Ökat fokus på det lokala (samverkan inom sjukhus och mellan sjukhusen och respektive primärvård) 6. Ge verksamhetschefer möjlighet att arbeta med kvalitet och säkerhet( prioritering) Foto Kristina Söderlind Safety is a dynamic non-event Karl Weick


Ladda ner ppt "VILSE I VÅRDEN – om sammanhang, ansvar och helhetssyn Hans Rutberg Professor i utvärdering och hälsoekonomi, särskilt med inriktning på patientsäkerhet,"

Liknande presentationer


Google-annonser