Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladok3, informationsdag Arlandia, 2013-05-07. Målet med dagen Att sprida information om projektet och produkten Ladok3 genom att beskriva: »Vad har vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladok3, informationsdag Arlandia, 2013-05-07. Målet med dagen Att sprida information om projektet och produkten Ladok3 genom att beskriva: »Vad har vi."— Presentationens avskrift:

1 Ladok3, informationsdag Arlandia, 2013-05-07

2 Målet med dagen Att sprida information om projektet och produkten Ladok3 genom att beskriva: »Vad har vi gjort fram till nu? »Hur jobbar vi och hur styr vi projektet? »Hur ser det ut framåt? Samt mingel och nätverkande!

3 Möjliga lösningar innan projektstart Ladok 2 Vi behöver ett modernt system Helt ny lösning Vidareutveckla en befintlig lösning Samverkan Köp Egen utveckling Baserat på NyA Baserat på LpW Ladok3 ? Ladok3 ! Ladok3 ?

4 I rapporten identifierade problemområden »Projektets kostnadsökningar och eventuella framtida tidsöverdrag. »Brister i samverkan mellan projekt och förvaltningsorganisation samt mellan projekt och lärosäten. »Bristande spårbarhet av beslut. »Otydlighet i ansvar för olika grupperingar/beslutsnivåer. »Tillgänglighet av dokumentation.

5 Rapportens bedömning Klippt ur Vägvalsutredningens rapport version 1.0 daterad 2013-04-12. ”Trots ovanstående påpekanden finns det i nuläget, ur ett vägvalsperspektiv, inga som helst skäl att stoppa projektet och utvärdera nya vägvalsalternativ igen. Projektet är på rätt väg lösningsarkitekturellt, och är så långt vi kan bedöma optimerat utifrån de faktiska förutsättningar som råder. Systemarkitektur och migreringsplan är mycket väl genomarbetade.”

6 Ladok3 Projektorganisation 2013-01-01 Huvudprojektledare Johan Sjödin Strategi Huvudproduktägare Catherine Zetterqvist Ambassadör Mauritz Danielsson Lösning Projektledare Bo Sehlberg Införandestöd Projektledare Lars Cronfalk Styrgrupp Staffan Sarbäck Kravframtagning Projektledare Erika Forsberg Stödfunktioner Lars Jackalin, QA/Controller Reijo Soréus, kommunikation mm. Åsa Lindberg, projektadministration Expert- grupp -Arkitekter -Utvecklingsteam -Tekniskt stöd -Support och stöd -Registervård, -Projektledarnätverk -Huvudproduktägare -Områdesproduktägare -Domänexperter -Kravstöd -Verksamhetstestare

7 Vitala förändringar 2013-04-09 »Prioritet (viktning) 1.Kostnad (0,5) 2.Funktionalitet (0,3) 3.Tid (0,2) BP4

8 Leveransomfattning »Beskrivning av vad som kommer att levereras inom ramen för föreslagen kostnads och tidsbedömning framgår av dokumentet Ladok3 produktbeskrivning_v1.0.pdf.

9 Leveranser Projektet Ladok 3 Ny förvaltningsorganisation Lärosäte Migrerings- och testmiljö Ca 1 version/kvartal Första version 2013-04 2013-04-292014-11 Q1-2016 Produktionssättning del 1, årsredovisning. 2015-10 Produktionssättning del 4, startar 2017 Överlämning, när, var och hur?

10 Projektfokus Internt i projektet »Kravgenerering »Backlogg Externt mot lärosätena »Transparens »Kommunikation »Rundresa »Support av MIT-miljön

11 Många och olika projekt Ladok3- projektet Lärosätesprojekt för Ladok3-systemet SystemutvecklingsprojektVerksamhetsförändringsprojekt? IT-projekt?


Ladda ner ppt "Ladok3, informationsdag Arlandia, 2013-05-07. Målet med dagen Att sprida information om projektet och produkten Ladok3 genom att beskriva: »Vad har vi."

Liknande presentationer


Google-annonser