Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SO A: Religionskunskap 7,5 hp Höstterminen 2010 VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SO A: Religionskunskap 7,5 hp Höstterminen 2010 VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 SO A: Religionskunskap 7,5 hp Höstterminen 2010 VÄLKOMNA!

2 Vem är jag? Johan Wickström, f. 1975 i Norrköping Lektor i religionsdidaktik och lärare i högskolepedagogik Teol. dr i religionshistoria år 2008, forskning om ideologiska användningar av forntiden och forntida religioner i folkskolans läroböcker Grundskollärarexamen 4-9 i religionskunskap/historia år 2001 Arbetat som lärare i grundskolan år 6-9 år 2000- 2002

3 Mål (ur kursplanen) Efter genomgången kurs förväntas studenten: ha grundläggande ämneskunskaper i religionskunskap, historia, geografi och samhällskunskap för att kunna bedriva undervisning i enlighet med de mål och syften som anges i styrdokumenten för de samhällsorienterande ämnena i grundskolans tidigare år ha grundläggande didaktiska och metodiska insikter i de samhällsorienterande ämnena och kunna omsätta ämneskunskaperna i praktisk undervisning i grundskolans tidigare år ha god kunskap om och förståelse för frågor som rör livsåskådning, etik och religion, och hur dessa påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort ha erfarenhet av ett aktivt deltagande i seminarieverksamhet

4 Innehåll (ur kursplanen) Varje moment utformas med hänsyn till studentens förväntade framtida yrkesroll. – Orientering om frågor som olika religioner kan tänkas söka besvara. – Orientering om innehållet i de bibliska texterna och andra religiösa texter i den svenska kulturtraditionen. Orientering om några muslimska och judiska texter. Texter läses i urval. – Kristendomens betydelse i historiskt perspektiv i det svenska samhället, såväl vad gäller värderingsmönster som lagstiftning och kulturella traditioner. Här behandlas också hur skolans religionsundervisning speglar rådande samhällsförhållanden. […] en kort introduktion till de stora världsreligionernas trosuppfattning och traditioner.

5 Betoning på er blivande roll som religionslärare!

6 Kurslitteratur Collste, Göran (1996) Inledning till etiken. Studentlitteratur. Byström Janarv, Görel – Olsson, Torvald – Stenberg, Leif och Svanberg, Ingvar (2005) Världsreligioner i vardagen: Globalt och i Sverige. Bilda förlag ELLER kapitlen om hinduism och buddhism i Svanberg – Westerlund, red. (2008) Religion i Sverige + kapitlen om judendom och islam i Hedin, Christer (2007) Abrahams barn – Vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam + s. 58-64 (Jämförande religionshistoria) i Svensson – Arvidsson (2008) Människor och makter – en introduktion till religionsvetenskap. Rosenblad, Dorotea och Fanny (2004) Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner. Fondi förlag. Hill, Jonathan (2007) Kristendomens spår. Libris förlag. OBS! Artikelkompendium Dessutom: Bibeln (helst den nya översättningen, Bibeln 2000) samt Koranen (helst den nya översättningen av Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap).

7 Instruktioner och info Närvaro och aktivitet vid studiebesök och seminarier är obligatoriskt. Föreläsningarna är inte obligatoriska, men närvaro rekommenderas starkt för att underlätta läsningen av kurslitteratur och som hjälp för att klara tentamen. Vid varje undervisningstillfälle står rekommenderad litteratur angiven. Läs litteraturen inför föreläsningen. Det underlättar din förståelse av föreläsningarna, men är också klokt för din egen studieplanering under kursens gång. När det gäller seminarierna är förberedelseuppgifterna (se seminarieinstruktionen) obligatoriska och examinatoriska. Det innebär att ett av kraven för att få godkänt på kursen är att du har förberett dig inför seminarierna (se seminarieinstruktioner) och deltar aktivt på seminarierna.

8 Forts. Kursen examineras dels genom förberedelse och aktivt deltagande i studiebesök och seminarieövningar, dels genom salstentamen. Betyg på kursen som helhet är U, G och VG. För seminarieövningar och studiebesök bedöms din insats antingen som Underkänt eller Godkänt. Salstentamen bedöms med ett helhetsbetyg som antingen U, G eller VG. För G på kursen som helhet krävs att du har Godkänt på samtliga ingående delar: seminarieövningar, gruppövningar och salstentamen. För VG krävs att du har Godkänt på seminarieövningar och gruppövningar och VG på salstentamen.

9 Undervisningsformer och läraktiviteter Föreläsningar (med interaktiva inslag) Individuellt eller gruppvis eget arbete med förberedelseuppgifter Seminarier som behandlar förberedelseuppgifter Studiebesök (Vindhemskyrkan och moskén) Individuella studier av kurslitteratur och källtexter

10 Lärare på kursen Carl-Reinhold Bråkenhielm, TD, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning Jonas Ideström, TD, universitetslektor i kyrkovetenskap Malin Löfstedt, TD, universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik och etik, gymnasielärare Ulla Nestor, Lärare, Valstaskolan, Märsta Lina Sjöberg, TD, universitetslektor i Gamla testamentets exegetik Johan Wickström, TD, universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik, grundskollärare

11 Det blir en spännande resa!


Ladda ner ppt "SO A: Religionskunskap 7,5 hp Höstterminen 2010 VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser