Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap i Huddinge – Från förskoleklass till åk 9, och gymnasiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap i Huddinge – Från förskoleklass till åk 9, och gymnasiet."— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap i Huddinge – Från förskoleklass till åk 9, och gymnasiet

2 Entreprenörskap i Huddinge – Från förskoleklass till åk 9, och gymnasiet

3 Entreprenörskap i Huddinge – Från förskoleklass till åk 9, och gymnasiet

4 Vår vision är att Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i länet Värdegrund: Mod Driv Mångfald Omtanke 27 grundskolor 14 000 elever 100 000 invånare Ung befolkning 4 gymnasieskolor 3 200 elever

5 Entreprenörskap tar sig flera olika uttryck

6 Låt mig/oss berätta för någon! Vad har jag lärt mig? Vad vet jag om det här? Vad är uppgiften, vad ska jag göra? Hur många idéer kan jag komma på? Vilken är den bästa idén? Nu gör jag/vi det! Hur bra gjorde jag/vi det? Problemlösningsmodell Uppgift Utmaning

7 Entreprenörskapets byggstenar Utgå från Intresse/drömmar Omvandla idéer till handling

8 Entreprenörskapets byggstenar Ämnesöver- gripande Utmaning för eleven Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar

9 Entreprenörskapets byggstenar Arbetsliv och Näringsliv Projekt- orienterat Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar Utmaning för eleven Ämnesöver- gripande

10 Entreprenörskapets byggstenar Arbetsliv och Näringsliv Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar Utmaning för eleven Ämnesöver- gripande Projektorienterat

11 Entreprenörskapets byggstenar Samarbete-Ansvar Arbetsliv och Näringsliv Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar Utmaning för eleven Ämnesöver- gripande Projektorienterat

12 Entreprenörskapets byggstenar Planering-Problemlösning S a m a r b e t e - A n s v a r Arbetsliv och Näringsliv Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar Utmaning för eleven Ämnesöver- gripande Projektorienterat

13 Entreprenörskapets byggstenar Reflektion-Kreativitet S a m a r b e t e - A n s v a r P l a n e r i n g - P r o b l e m l ö s n i n g Arbetsliv och Näringsliv Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar Utmaning för eleven Ämnesöver- gripande Projektorienterat

14 Entreprenörskapets byggstenar S a m a r b e t e - A n s v a r P l a n e r i n g - P r o b l e m l ö s n i n g R e f l e k t i o n - K r e a t i v i t e t Arbetsliv och Näringsliv Omvandla idéer till handling Utgå från Intresse/drömmar Utmaning för eleven Ämnesöver- gripande Projektorienterat

15 Elevernas och lärarnas arbete... Idé till handling Idéer, en del mer grobara Omvärld & Hållbar ut- veckling Målsättningar – för företaget/gruppen och individuellt Öva & testa Skapa affärsplan/Projektplan Formativ bedömning Möten, dokumentation och reflektion IKT Marknadsföra, sälja & presentera Internationellt Avveckla, avsluta & utvärdera

16 Vetenskaplighet Kunskap Metoder och modeller Företags- process Retorik Nätverk Social Kommunikativ Vad får eleven med sig? Individuellt och team Själv- kännedom Inre motivation Projekt- ledning Kompetenser Proaktiv Personlig utveckling

17 Kommunala gymnasieskolor i Huddinge Huddingegymnasiet Sjödalsgymnasiet Sågbäcksgymnasiet Östra gymnasiet


Ladda ner ppt "Entreprenörskap i Huddinge – Från förskoleklass till åk 9, och gymnasiet."

Liknande presentationer


Google-annonser