Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective (350) osäkerhet om framtiden (L) 1681(I) arbetslöshet (L) 1511(O) byråkrati (L) 1373(O) resursslöseri (L) 1303(O) skyller på varandra (L) 1302(R) våld och brott (L) 1161(R) kortsiktighet (L) 1081(O) yttrandefrihet 1074(O) materialistiskt (L) 1031(I) fred 997(S) arbetstillfällen 2001(O) ekonomisk stabilitet 1571(I) ansvar för kommande generationer 1367(S) välfungerande sjukvård 1301(O) jämlikhet 1094(R) fred 1027(S) långsiktighet 1027(S) omsorg om de äldre 994(S) bevarande av naturen 946(S) upprätthållande av lag & ordning 893(O) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 48% familj 1822(R) humor/ glädje 1725(I) ansvar 1334(I) ärlighet 1335(I) vänskap 1112(R) tar ansvar 1024(R) positiv attityd 1015(I) rättvisa 945(R) ekonomisk stabilitet 871(I) ödmjukhet 867(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-1-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective (350) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 42-20-38CTS = 23-15-62 CTS = 41-23-36 Kulturentropi = 5% Kulturentropi = 48% Kulturentropi = 2%

4 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective (350) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective (350) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (137) resursslöseri (130) centralstyrning (56) elitism (42) analfabetism (6) strikt moral/ religiositet (2) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (130) konflikt/ aggression (93) hat (90) etnisk diskriminering (64) könsdiskriminering (56) tradition (39) 14% av det totala antalet röster 1 osäkerhet om framtiden (168) arbetslöshet (151) våld och brott (116) kortsiktighet (108) materialistiskt (103) miljöförstöring (48) fattigdom (47) korruption (37) terrorism (32) 23% av det totala antalet röster Totalt 1655 utav 3490 48% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective (350) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen21200179 ansvar för kommande generationer23136113 ekonomisk stabilitet5815799 långsiktighet810294 välfungerande sjukvård3813092 omsorg om de äldre169983 upprätthållande av lag & ordning198970 pålitlig samhällsservice168367 jämlikhet5510954 gemensamma värderingar126048 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective (350) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård upprätthållande av lag & ordning jämlikhet omsorg om de äldre bevarande av naturen ansvar för kommande generationer fred långsiktighet Värderingshopp pålitlig samhällsservice gemensamma värderingar Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Övriga Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser