Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective (196) osäkerhet om framtiden (L) 901(I) byråkrati (L) 793(O) arbetslöshet (L) 731(O) kortsiktighet (L) 731(O) materialistiskt (L) 681(I) resursslöseri (L) 683(O) skyller på varandra (L) 672(R) mångfald 644(R) yttrandefrihet 594(O) konflikt/ aggression (L) 572(R) arbetstillfällen 971(O) ekonomisk stabilitet 911(I) ansvar för kommande generationer 877(S) jämlikhet 624(R) långsiktighet 627(S) välfungerande sjukvård 621(O) demokratiska processer 574(R) fred 527(S) upprätthållande av lag & ordning 473(O) bevarande av naturen 466(S) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 46% familj 1132(R) humor/ glädje 865(I) ärlighet 625(I) ansvar 614(I) tar ansvar 564(R) medkänsla 537(R) ekonomisk stabilitet 511(I) omtanke 512(R) ödmjukhet 517(I) anpassningsbarhet 484(I) vänskap 482(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-1-0 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-2-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective (196) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 40-19-41CTS = 24-16-60 CTS = 43-22-35 Kulturentropi = 5% Kulturentropi = 46% Kulturentropi = 3%

4 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective (196) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective (196) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (79) resursslöseri (68) centralstyrning (29) elitism (27) analfabetism (7) strikt moral/ religiositet (1) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (67) konflikt/ aggression (57) hat (54) etnisk diskriminering (30) könsdiskriminering (24) tradition (20) 13% av det totala antalet röster 1 osäkerhet om framtiden (90) arbetslöshet (73) kortsiktighet (73) materialistiskt (68) våld och brott (54) korruption (21) fattigdom (20) terrorism (19) miljöförstöring (16) 22% av det totala antalet röster Totalt 897 utav 1960 46% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective (196) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen99788 ansvar för kommande generationer178770 långsiktighet46258 ekonomisk stabilitet369155 välfungerande sjukvård156247 omsorg om de äldre43834 upprätthållande av lag & ordning164731 jämlikhet336229 välfungerande statsförvaltning23129 pålitlig samhällsservice93728 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective (196) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård upprätthållande av lag & ordning jämlikhet demokratiska processer bevarande av naturen ansvar för kommande generationer långsiktighet fred Värderingshopp välfungerande statsförvaltning pålitlig samhällsservice omsorg om de äldre Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 31 - 40 - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser